Logo Lid van RvB Horizontaal RGB Basis

5 jubileum kl

Laatste nieuws

Volg ons

Download de 
NIPPON INU APP
App

De NIPPON INU bemiddelt tussen fokkers en leden dan wel niet-leden voor wat betreft ras- en pup informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de informatie is de NIPPON INU afhankelijk van de betrokkenen. Het gebruik maken van de door de NIPPON INU verstrekte informatie geschiedt op vrijwillige basis. Aangeboden pups zijn in principe gefokt volgens de eisen die het fokbeleid van de NIPPON INU aan de fokkers van de NIPPON INU stelt, toch is dit geen garantie op het achterwege blijven van een mogelijk optreden van (erfelijke) gebreken dan wel andere aandoeningen bij de pups. De NIPPON INU is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geleden schade in materiƫle of niet-materiƫle zin tengevolge van door de NIPPON INU aangeboden informatie op de website, in het clubblad of op welke manier dan ook.