GeborenKennelCombinatie

Geb. datum:
29-03-2020

3 reuen
   &
3 teven

Of Shinju Koyasan
Geen pups beschikbaar
Daizen Go Di Bordaikatainu Kensha Haru No Kaze Go Awakoku Hikarinomiya2
Yuryaku Go
Fuen No Oka
Astra Victoriya Ohisama
Geb. datum:
09-10-2020

2 reuen
Mara-shimas
Geen pups beschikbaar
Daizen Go Di Bordaikatainu Kensha Haru No Kaze Go Awakoku Hikarinomiya2
Awa Biryuu Go
Jr. Matsunaga
Mara-shimas Bangiku
Geb. datum:
24-09-2020

1 reu
   &
3 teven
v.d. Mulligenvree
Geen pups beschikbaar
Ryuuichi Go Shirai Ziggy van de Mulligenvree
Ryouya Go
Kanzakiya Kensha
Ziggy v.d. Mulligenvree
Geb. datum:
14-09-2020

3 reuen
   &
4 teven
Of Hadjime-Yoshi
Geen pups beschikbaar
Jaidev Ryusei Nara
Jaidev Ryusei Nara
Geb. datum:
09-08-2020

1 reu
   &
5 teven
Of Shinju Koyasan
Geen pups beschikbaar
Daizen Go Di Bordaikatainu Kensha Natsume Go Of Shinju Koyasan
Hiroyuki Go Hajimari Natsume Go
Of Shinju Koyasan
Geb. datum:
07-05-2020

4 reuen
   &
2 teven
Togarashi
Geen pups beschikbaar
Daizen Go Di Bordaikatainu Kensha Haru No Kaze Go Awakoku Hikarinomiya2
Hiroyuki Go
Hajimari
Togarashi Sachi Go Ichi
Geb. datum:
28-02-2020

4 reuen
   &
1 teef
Togarashi
Geen pups beschikbaar
Daizen Go Di Bordaikatainu Kensha Haru No Kaze Go Awakoku Hikarinomiya2
Hiroyuki
Go Hajimari
Togarashi Maiko Go San