GeborenKennelCombinatie
Geb. datum:
13-01-2021

4 reuen
   &
2 teven
Mara-shimas
Geen pups beschikbaar
Daizen Go Di Bordaikatainu Kensha Haru No Kaze Go Awakoku Hikarinomiya2
D'Kuroshinju
Miryoku Kat
Mara-shimas
Bangiku
Geb. datum:
07-09-2021

4 reuen
Mara-shimas
Geen pups beschikbaar
Daizen Go Di Bordaikatainu Kensha Haru No Kaze Go Awakoku Hikarinomiya2
D'Kuroshinju
Miryoku Kat
Mara-shimas
Chûjô-hime

Geb. datum:
31-07-2021

1 reu
   &
3 teven

Togarashi
Geen pups beschikbaar
Daizen Go Di Bordaikatainu Kensha Haru No Kaze Go Awakoku Hikarinomiya2
D'Kuroshinju
Miryoku Kat
Togarashi Sachi Go Ichi
Geb. datum:
17-06-2021

3 reuen
   &
2 teven

Ninniku Seishin
Geen pups beschikbaar

Jaidev Ryusei Nara
Tsoyu Godai Go Yukiyama no
Benzaiten Go