NIPPON INU heeft een herplaatsingbeleid en bemiddelt bij herplaatsing van honden met stamboom. Voor de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie kan NIPPON INU niet instaan en kan tevens niet aangerekend worden op de hoogte te zijn van mogelijke problemen bij de herplaatser, welke zich kunnen uiten in ongewenst of gevaarlijk c.q. agressief gedrag. NIPPON INU kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of verlies of in niet-materiële zin ten gevolge van het in huis nemen van honden aangeboden op de website, in het clubblad of op welke manier dan ook.

De vraagprijs voor een herplaatser mag maximaal € 250,- zijn en bemiddeling voor niet-leden kost € 25,-.