AAhoofd

Karakter
De American Akita is een waakse, zelfverzekerde, intelligente hond, trouw naar de baas, maar met een onafhankelijke en dominante aard. Ze zijn attent, nieuwsgierig en alert, met een nog altijd sterk aanwezige jachtdrift. In tegenstelling tot zijn onverschrokken houding is hij altijd vriendelijk naar mensen en een echt lid van het gezin. Het is een hond met een trotse uitstraling, een bijna adellijk karakter, en een sterke eigen wil.

Lichaamsbeweging
De American Akita heeft een zeer sterk en krachtig postuur en maakt graag lange wandelingen. Tevens vergezelt hij u moeiteloos, mits goed opgebouwd en getraind op fietstochten. Mocht er een keer wat minder beweging gegeven worden vinden ze dit geen probleem, maar wel minimaal eenmaal per dag een fikse wandeling door het bos of park, met daarnaast wat kortere loopjes, is toch noodzakelijk.

Alleen thuis zijn
Ondanks het feit, dat een American Akita graag bij zijn roedel verblijft is alleen thuis zijn/blijven geen probleem. Wel is het noodzakelijk om van pup af aan het alleen thuis blijven te oefenen en de tijd langzaam op te bouwen.  De tijd dat hij alleen thuis is dient gecompenseerd te worden met activiteiten die men samen buitenshuis onderneemt.

Verzorging
In de regel verhaart de American Akita twee keer per jaar. Tijdens deze periode is regelmatig borstelen en kammen een echte noodzaak. Om deze periode versneld door te komen kunt u uw hond wassen met een goede shampoo; hierdoor komen de haren los en zal uw hond dus eerder door de ruiperiode heen zijn. Buiten de ruiperiode behoeft de American Akita weinig onderhoud. Wel dienen daarnaast de nagels met enige regelmaat geknipt te worden.

Opvoeding
De American Akita vraagt, ondanks dat het niet het gemakkelijkste ras is, geen complexe opvoeding. Het is een stoere onverschrokken hond, maar is tevens een zeer gevoelige hond voor wat betreft er in het gezin speelt. Instabiel en inconsequent gedrag of een te harde hand is voor deze dan ook uit den boze. Een American Akita is het best gebaat bij een eigenaar die duidelijk en indien nodig resoluut is. Een American Akita is intelligent, nieuwsgierig, leert snel en is ook heel gemakkelijk te leren welk gedrag hem wat oplevert. Het is dan een kwestie van de juiste sturing geven, dat gedrag uitbundig belonen en niet wachten tot hij in de fout gaat. Natuurlijk moet er voordat een ras als dit wordt aangeschaft, gerealiseerd worden wat voor powerpakket er in huis komt. Eenmaal gegeven privileges zijn nu eenmaal lastig terug te draaien. Overwicht is noodzaak, niet door bruut geweld maar mentaal. De Amerikaan past zich gemakkelijk aan en zal zich in huis rustig gedragen. Daarnaast is hij niet veeleisend qua huisvesting. Het volgen van gehoorzaamheidstrainingen met daaraan gekoppeld de broodnodige socialisatie is zeker geen overbodige luxe, maar meer noodzaak. Ook wordt d.m.v. trainingen de band met de baas versterkt.   

Omgang met kinderen AAkind
American Akitas zijn, mits goed begeleid, echte kindervrienden. Echter, hij zal optreden als hij het nodig acht zijn roedel te moeten beschermen, en daaronder vallen dus ook de jongsten onder ons. Het blijft dus altijd zaak om kinderen goed uit te leggen wat wel en wat niet kan. Met kleine kinderen dient er te allen tijde een volwassene aanwezig te zijn die het contact tussen American Akita en kind begeleidt, zeker ook met het oog op de dominante aard van de American Akita. De American Akita is erg gesteld op een rustige en stabiele omgeving en een eigen plek, waar hij zich terug kan trekken als het hem te luidruchtig en/of druk wordt. Deze plek dient voor kinderen altijd als ‘off limit’ aangeduid te worden.

Sociaal gedrag tegenover andere dieren en honden
Omdat de American Akita van oorsprong een jager is, zijn kleinere dieren zoals konijnen, hamsters, vogels, etc. niet altijd veilig. Als de American Akita opgegroeid is met kleine huisdieren kan hij leren deze dieren thuis niet te bejagen. Met katten gaat een American Akita, mits er mee opgegroeid, over het algemeen goed om.

De American Akita is, met zijn flinke schofthoogte en 40 tot 60 kg aan gewicht, een imposante hond. Tel daarbij op de staande oren, onverschrokken blik en gekrulde staart en hij maakt alleen daardoor al indruk op veel andere honden (en hun eigenaren). Feitelijk hoeft hij zich niet te laten gelden. Toch hebben sommige American Akitas wel die neiging. Hij heeft nauwelijks zachte gevoelens voor andere honden, is daar namelijk vroeger niet op gefokt en zal dus niet gezellig met andere honden spelen. Hij meet zijn krachten en deinst er niet voor terug zijn wil bij andere honden op te leggen, door te imponeren en domineren. Als hij het nodig acht, en dat is niet iets waar iedere eigenaar begrip voor kan opbrengen, dan grijpt hij echt in en blijft het niet bij alleen een grauw. Een reu en teef samen levert doorgaans geen probleem op. Trouwens, American Akita teefjes staan minstens zo hun “mannetje” als de reuen.

AAreddingLos lopen
American Akitas kunnen zeker niet altijd los lopen. Meestal is het tot de leeftijd van 6 maanden geen probleem, maar daarna neemt zijn nieuwsgierigheid en zelfstandig handelen de overhand. Er zijn prikkelingen te over, denk aan zijn natuurlijk jachtinstinct, die hem doen besluiten de baas te laten voor wat hij is en zelf op onderzoek uit te gaan. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, American Akitas die hun baas niet uit het oog verliezen. Met de juiste training is het loslopen – en het komen als je hem roept- wel aan te leren, maar hou altijd in gedachte, dat het een AMERICAN AKITA is!

Veelzijdigheid
Dat een American Akita meer in zijn mars heeft dan alleen maar gezelschapsdier bewijst het feit, dat hij op diverse nuttige vlakken internationaal wordt ingezet. Denk hierbij aan Therapie hond (voor o.a. kinderen, ouderen, zieken), Blinde Geleidehond en Speur-/Reddingshond.

Absoluut ongeschikt zijn ze voor politiehondentrainingen zoals bv. IPO.

Kortom, een geweldige hond, maar niet voor iedereen !!!