Aanmelding Clubfokkerslijst

Het bestuur nodigt fokkers van harte uit om zich aan te melden voor de Clubfokkerslijst. Registratie voor deze lijst kost € 20,- per jaar.

Nadat uw aanvraag akkoord is bevonden mag u zich (Aspirant)Clubfokker noemen en u zich als dusdanig profileren op uw website of in advertenties. Voor dit doel ontvangt u een gepersonaliseerd verenigingslogo. De eisen om als (aspirant)clubfokker te worden toegelaten kunt u lezen in artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement, de “Fokkers Gedragscode”.

Na aanmelding ontvangt u van het bestuur zo spoedig mogelijk bericht. Wij behouden ons het recht voor om de door u aangeleverde teksten en foto's te wijzigen, bij acceptatie krijgt u altijd een voorbeeld van uw profiel te zien.

Indien bekend
ALs u meerdere rassen fokt, moet u per ras een aanvraag indienen.
In dit veld kunt u informatie zetten welke wij zullen opnemen in uw fokkersprofiel.
Een kopie van uw kennel bewijs van de Raad van beheer. Max. grootte 3MB
Max. grootte 3MB
Voeg eventueel een foto toe. Max. grootte 3MB
Neem de dikgedrukte letters over. Let op! Hoofdlettergevoelig.