Wat is HD?

Het begrip "dysplasie" komt uit het oud Grieks en betekent "misvorming". Heupdysplasie is een afwijking aan de heupgewrichten waarbij de ontwikkeling van de heupen bij een jonge, opgroeiende hond niet normaal verloopt en de gewrichten ernstig misvormd kunnen worden.

Oorzaak

Bij het ontstaan van HD spelen meerdere factoren een rol.

HD is voor een deel een erfelijk bepaalde aandoening. Uit HD vrije ouders kunnen pups geboren worden met HD, en uit ouders met HD kunnen pups geboren worden die HD vrij zijn. De kans op dit laatste is echter een stuk kleiner. Er wordt daarom ten stelligste afgeraden om te fokken met honden die HD hebben.

Uitwendige invloeden zoals groeisnelheid, lichaamsgewicht, beweging, spierontwikkeling en voeding spelen ook een belangrijke rol. Door al deze verschillende uitwendige invloeden, kan de mate van misvorming van de heupen met een gelijke erfelijke aanleg sterk variëren.
HD wordt vooral gevonden bij honden van grote en middelgrote rassen, maar ook bij honden van de wat kleinere rassen. HD komt niet uitsluitend voor bij rashonden, maar ook bij hun kruisingsproducten.

Verschijnselen

Honden met HD kunnen hiervan ernstige hinder ondervinden. Soms, in zeer ernstige gevallen, zelfs al op jonge leeftijd, maar vaak ontstaan de meeste klachten op wat oudere leeftijd. De klachten kunnen zijn:

 1. Moeilijk opstaan
 2. Niet willen spelen, springen of traplopen
 3. Slecht uithoudingsvermogen, snel gaan liggen. Dit resulteert in minder bespiering in de achterhand, die de klachten doen verergeren.
 4. Koehakkige stand van de achterbenen.
 5. Kreupelheid.
 6. Lopen met een kromme rug.

Diagnose

Aan de hand van de verschijnselen kunt u of de dierenarts de hond verdenken van HD.
Voor een diagnose is een röntgenfoto van de hond in rugligging nodig, waarbij de hond exact recht moet liggen. Hierbij wordt niet alleen vastgesteld of er al dan niet sprake is van HD, maar vooral ook de mate waarin er sprake is van bandslapte en afwijking in bouw van heupkop of –kom.

HD
Links goede heupen, rechts slechte heupen                                    

HD en fokkerij

Het is wenselijk uitsluitend met HD-vrije honden te fokken, omdat dan de kans op HD bij de nakomelingen het kleinst is. Om deze reden verplicht de NIPPON INU de fokkers om de ouderdieren officieel te laten onderzoeken op HD, en worden er eisen gesteld aan de uitslag/uitslagen van de combinatie alvorens een nest gefokt kan worden.

Officiele HD foto’s

Honden die bestemd zijn voor de fokkerij kunnen gecontroleerd worden op HD. Het gaat hierbij dus ook om honden die geen enkel uiterlijk verschijnsel van HD vertonen.
Van deze honden kunnen röntgenfoto's gemaakt worden die niet door de dierenarts zelf beoordeeld worden, maar voor beoordeling worden opgestuurd naar de W.K. Hirschfeld Stichting/afdeling gedrag,gezondheid en welzijn (GGW) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland te Amsterdam. De foto’s kunnen gemaakt worden door dierenartsen die een overeenkomst met het GGW hebben afgesloten.

Beoordeling

HD-foto's worden gezamenlijk beoordeeld door een in samenstelling wisselend panel van drie deskundige hd-rvbbeoordelaars. Een zo objectief mogelijke beoordeling van de foto's die voor de HD-bestrijding onontbeerlijk is, wordt daarmee zo goed mogelijk gewaarborgd.
Voor meer informatie over officiële HD foto’s kunt u kijken op de website van de Raad van Beheer.

Officiële uitslagen

De Nederlandse (FCI) normering ziet er als volgt uit:

 • HD A: (vrij) De hond is röntgenologisch vrij van heupdysplasie, wat echter niet betekent dat de hond geen "drager" van de afwijking kan zijn.
 • HD B: (overgangsvorm) Op de röntgenfoto’s zijn geringe veranderingen gevonden, die weliswaar toegeschreven moeten worden aan heupdysplasie, maar waaraan in het kader van de fokkerij geen direkte betekenis kan worden toegekend.
 • HD C: (licht positief) Op de röntgenfoto’s zijn veranderingen waargenomen, passend in het ziektebeeld van HD.
 • HC D: (positief) Op de röntgenfoto’s zijn duidelijke veranderingen, passend in het ziektebeeld van HD waargenomen.
 • HD E: (positief in optima forma) Op de röntgenfoto’s is waar te nemen dat de heupgewrichten ernstig misvormd zijn.