Voor alle fokkers die lid zijn van de NIPPON INU en die een nest willen fokken, geldt dat de combinatie reu en teef ten tijde van de dekking dient te voldoen aan het Verenigings Fok Reglement van het betreffende ras, dat is vastgesteld en goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering. Clubfokkers dienen dek- en geboortemelding te doen als er een dekking of geboorte heeft plaatsgevonden.

Bij een rashond in Nederland hoort een stamboom en een registratiebewijs, maar hoe komt u daaraan? Op deze pagina vindt u alle informatie over de verschillende stappen die u moet doen voor de aanvraag van stambomen voor uw nest pups.

dekaangifte
Van de dekking van uw hond moet u als fokker, eigenaar van de teef, aangifte doen bij de Raad van Beheer. U kunt dit op twee manieren doen: online, door in te loggen in uw account, of door het formulier ‘dekaangifte’ te downloaden, in te vullen en op te sturen.

De welzijnsregels van het Basis Reglement Welzijn en Gezondheid staan als volgt beschreven in het Kynologisch Reglement.

PROCEDURE RAAD VAN BEHEER

Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs. 
Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen. 
Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken. Dat is goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers.
Zo is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn, maar kan ook veel gerichter gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden.
De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekkingen op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.

Als u fokt en de pups worden vanaf 1 april 2013 in Nederland geboren, dan worden de pups door de Raad van Beheer gechipt voordat deze 7 weken oud zijn. Ook moet u de pups registreren bij een aangewezen databank voordat deze 8 weken oud zijn.

Vanaf 1 juli 2008 is het verboden om met honden te fokken die op de stamboom de toevoeging hebben “Niet Erkende Kleur” of “Niet Erkende Haarvariëteit”.

Als u een rashond importeert uit het buitenland, geldt een aparte procedure voor inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding. 

Hieronder treft u de digitale versie aan van het boek 'Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt'.

Het boek beschrijft de kennis van dit moment over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken met rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen. Het boek is vooral geschreven voor bestuursleden van rasverenigingen en voor leden van foktechnische commissies. Hiermee kunnen zij binnen hun vereniging samen met de fokkers maatregelen treffen die nodig zijn om tot gezonde rashondenpups te komen. De weg daartoe is en blijft moeilijk. Met dit boek en het gebruik van de software zijn er voldoende handvatten om een beleid te vormen voor het verantwoord fokken van rashonden.

Er is een gedrukte versie van het boek 'Fokken van rashonden' beschikbaar die u kunt aanschaffen via de webwinkel van de Raad van Beheer.

pdfDocument niet leesbaar? Download PDF