De Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland heeft de fokreglementen voor Akita, American Akita, Kishu en Shiba, die verplicht in een nieuw raamwerk gevat moesten worden, goedgekeurd.
Zij gaan in op 1 oktober 2013.

De fokreglementen zijn HIER in te zien op onze website en kunnen gedownload worden.