NIPPON INU ook erkende rasvereniging voor  SHIKOKU.

shikoku

Wij zijn blij u te kunnen melden dat de NIPPON INU ook de belangen van de Shikoku mag behartigen,
waarvoor dank aan de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

Erkenning