Per 1 januari 2014 zullen de volgende titels in het Kynologisch Reglement worden toegevoegd:Benelux

-Benelux Winner (NL-jaartal)
-Benelux Jeugd Winner (NL-jaartal)
-Benelux Veteranen Winner (NL-jaartal)
-Benelux Champion
-Benelux Junior Champion
-Benelux Veteranen Champion

Elk jaar zal er in Nederland een tentoonstelling zijn waar de titel "Benelux Winner" verdiend kan worden. Ook in België en Luxemburg zal dit het geval zijn.

 

De Benelux titels:

De titels worden alleen toegekend als:
-de hond, voor zover deze in de Nederlandse stamboekhouding is ingeschreven, niet is ingeschreven in Bijlage G-0 van het Voorlopig Register, en waarvan ook minimaal de ouders zijn geregistreerd in het N.H.S.B. of in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding, of
-de hond, voor zover deze is ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook minimaal de ouders zijn geregistreerd en daarvan blijkt uit een voor het buitenland bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de bedoelde inschrijving.

De titel "Benelux Champion" wordt toegekend aan de hond die drie Benelux Winner titels heeft behaald, mits deze prijzen zijn behaald in de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en Luxemburg, onder ten minste drie verschillende keurmeesters.

De titel "Benelux Junior Champion" wordt toegekend aan de hond die twee Benelux Jeugd Winner titels heeft behaald, mits deze prijzen zijn behaald in de twee van de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en Luxemburg.

De titel "Benelux Veteran Champion" wordt toegekend aan de hond die twee Benelux Veteraan Winner titels heeft behaald, mits deze prijzen zijn behaald in de twee van de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en Luxemburg.

De titels "Benelux Winner NL", onderscheidenlijk Benelux Winster NL", gevolgd door het jaartal waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan iedere reu, onderscheidenlijk teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling als beste reu, onderscheidenlijk teef, van het Ras is aangewezen, mits de hond de kwalificatie "uitmuntend" heeft behaald.

De titel "Benelux Jeugd Winner NL", onderscheidenlijk "Benelux Jeugd Winster NL", gevolgd door het jaartal waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan de reu, onderscheidenlijk teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling in de Jeugdklasse als nummer 1 is geplaatst, mits de hond de kwalificatie "uitmuntend" heeft behaald.

De titel "Benelux Veteranen Winner NL", onderscheidenlijk "Benelux Veteranen Winster NL", gevolgd door het jaartal waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan de reu, onderscheidenlijk teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling in de Veteranenklasse als nummer 1 is geplaatst, mits de hond de kwalificatie "uitmuntend" heeft behaald.