Goed nieuws voor exposanten!


Omdat het niet meer van deze tijd is om exposanten tot 15.00 uur vast te houden in een tentoonstellingsgebouw en/of terrein, en in de ons omringende landen het ook gebruikelijk is dat men mag vertrekken na de keuringen, wordt het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland gewijzigd. 

Dit houdt in dat ingeschreven honden uiterlijk bij aanvang van de keuringen op een tentoonstelling aanwezig moeten zijn en na te zijn gekeurd het gebouw of het terrein mogen verlaten.
Een organisator dient minimaal twee aanwezigheidstijden te vermelden van de betreffende keuring.

Naar verwachting zal de tentoonstelling Eindhoven op 7-8-9 februari 2014 de eerste tentoonstelling zijn waar bovenstaande wordt toegepast.