Verplichte DNA-afname bij ouderdieren en pups & afstammingscontrole pups

Op 24 mei 2012 werd door de leden van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland de intentie uitgesproken dat DNA-afname en afstammingscontrole bij ouderdieren en hun pups de basis vormt voor het succes van ons fokkerij- en gezondheidsbeleid. Met deze intentie in gedachten gaven de leden het bestuur van de Raad van Beheer de opdracht om samen met hen het project "DNA-afname en afstammingscontrole" op haalbaarheid te onderzoeken en voorstellen te doen tot besluitvorming en implementering.

Op de Algemene Leden Vergadering van 23 november 2013 is er een voorstel gedaan, wat met een zeer grote meerderheid van stemmen is aangenomen. Ingangsdatum van de nieuwe regelgeving zal uiterlijk 1 juni 2014 zijn.

Om op uw vragen meteen antwoord te geven staat hieronder in grote lijnen de procedure die gevolgd gaat worden.

De afname bij ouderdieren
Voor ouderdieren geldt dat hun genenisch profiel bij voorkeur bekend moet zijn op het moment dat de dekaangifte wordt verzonden. Daarnaast is toegestaan dat het afnemen van DNA van de ouderdieren die gebruikt zijn, uiterlijk bij de nestcontrole door de Raad van Beheer kan plaatsvinden c.q. kan worden afgegeven.

De eerste jaren wil de Raad van Beheer samen met rasverenigingen en mogelijk ook kynologenverenigingen kijken naar de mogelijkheid om voor potentiële ouderdieren gezamelijk "DNA-afame momenten" te organiseren tijdens activiteiten van verenigingen.

De afname bij pups
DNA wordt eenmalig afgenomen. Een eenmaal verstrekt genetisch profiel kan blijvend worden gebruikt. Het DNA wordt bij alle pups gecontroleerd om alle pupkopers de garantie over de afstamming van hun pup te geven.
De afname wordt gedaan door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer die eerst de chip inbrengen en vervolgens met een speciale "swab" wat slijmvlies afnemen. Het wordt geadviseerd om de dieren een half uur vooraf geen voedsel te geven, of niet te laten drinken bij de moeder, water mag wel.

Pupkopers ontvangen hun stamboom met omschrijving van de afstamming in drie generaties, én een genetisch profiel.

De opslag van het DNA materiaal
Door de hoge kwaliteit van de swabs waarmee de buitendienstmedewerkers genetisch materiaal afnemen, is het mogelijk om het materiaal voor langere tijd te bewaren. Het kan dan in de toekomst mogelijk gebruikt worden voor onderzoeken die het welzijn en de gezondheid van het betreffende ras ten goede komen.

Eigendomsverhouding DNA
Het genetisch materiaal behoort samen met de stamboom tot de hond en is dan ook eigendom van de bij de Raad van Beheer geregistreerde eigenaar van de hond. Bij eventuele verkoop van de hond moeten stamboom, genetisch profiel en afstammingsresultaat aan de nieuwe "kynologische" eigenaar worden overgedragen.

Bestaande DNA profielen
In het verleden hebben veel eigenaren al vrijwillig een DNA profiel laten maken. Dit profiel - ook al is het vrijwillig en veelal door de eigenaar zelf afgenomen- is als DNA-profiel voor de ouderdieren toegestaan. Dit is mogelijk omdat uit de afstammingscontrole bij de pups zal blijken of zij inderdaad afkomstig zijn van het aangegeven ouderpaar.

De Reu
Voor reuen die in Nederland verblijven en voor de fokkerij worden ingezet geldt dat uiterlijk bij de nestcontrole genetisch materiaal moet zijn afgenomen en moet door de eigenaar een genetisch profiel zijn aangevraagd.
Dit genetisch profiel mag ook verkregen zijn door afname van het genetisch materiaal door de eigenaar zelf mits afgenomen en vastgesteld vóór 1 maart 2014.
Voorwaarde is dat het genetisch profiel op basis van het ISAG 2006 profiel aangemaakt moet zijn.

Voor reuen die in het buitenland verblijven wordt een profiel wat compatibel is met het ISAG 2006 profiel geaccepteerd.
Voor reuen die in het buitenland verblijven en (nog) geen genetisch profiel hebben zal een bevoegd dierenarts eerst de identiteit controleren en vervolgens met een speciale "swab" wat wangslijmvlies afnemen. 

Indien het in het land (aantoonbaar) niet mogelijk is om het materiaal af te laten nemen door een dierenarts, dan is het mogelijk dat zowel de (bij de Raad van Beheer geregistreerde) eigenaar van de teef als de eigenaar van de reu tekenen voor DNA-afname en verzending. Voor de dekking dient hiervoor een gemotiveerd verzoek gedaan te worden aan de Raad van Beheer. De fokker moet het DNA-materiaal uiterlijk op het moment van de nestcontrole aan de buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer overdragen.

Wat kost het?
De prijs voor het vaststellen van het DNA-profiel en het uitvoeren van de afstammingscontrole zal zijn €29.87 per pup.

DNAtaart