De laatste poging om met onze zustervereniging, de NVAI, afspraken te maken en een gezamenlijk voorstel in te dienen bij de Raad van Beheer tot het verlagen van de aankeuringsleeftijd stamt van 22 maart 2015. Op dit moment hebben wij nog steeds geen reactie ontvangen van onze zustervereniging, zelfs na herinnering niet.

Omdat deze kwestie al anderhalf jaar aansleept, heeft het bestuur begin augustus besloten om bij de Raad van Beheer het recht tot bemiddeling aan te vragen (geregeld in het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Beheer). Tevens is het bestuur van de Raad van Beheer gewezen op het feit dat als een zustervereniging weigert te overleggen over zaken die ten voordele van het ras zijn, het bestuur zou kunnen besluiten om dan slechts met 1 rasvereniging in overleg te gaan om alsnog tot wijziging van het convenant te komen.

De Raad van Beheer heeft nu de knoop doorgehakt. De aankeuringsleeftijd zal conform ons verzoek verlaagd worden naar 12 weken, tenzij de NVAI binnen 4 weken met goede tegenargumenten reageert. Natuurlijk blijven wij u op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen, met name over afspraken die wij willen maken met de stamboekhouding om fouten bij het inschrijven in de toekomst te voorkomen.