Op 15 september hebben de Nippon Inu en NVBBS de steunbetuigingen m.b.t. de boycot van de WDS in China aan het bestuur van de Raad van Beheer overhandigd. Dit gebeurde op een druk bezochte Algemene Vergadering van de Raad van Beheer. 

Als een meerderheid van aangesloten verenigingen ons voorstel steunt, zou de Raad van Beheer onze mening uit moeten dragen. In totaal hebben wij tot op heden 50 steunbetuigingen ontvangen. Tot op het moment dat een meerderheid van de aangesloten verenigingen ons steunt, is de Raad van Beheer niet verplicht om onze mening uit te dragen. Met het aantal van 50 steunende verenigingen is er helaas nog geen meerderheid behaald.

Om die reden is gelijktijdig met het indienen van de steunbetuigingen gevraagd of over deze kwestie democratisch gestemd kan worden op een volgende Algemene Vergadering. Dit verzoek werd door het bestuur geweigerd. Nippon Inu en NVBBS beraden zich nu over eventuele vervolgstappen.

Het recente bericht dat in de Chinese regio Dayang geen honden meer gehouden mogen worden -zogezegd vanwege hygiƫne- en doodgeknuppeld gaan worden als de eigenaren ze niet weg doen, heeft onze mening dat een World Dog Show in China geen doorgang mag vinden versterkt.

Wij bedanken alle verenigingen die hun steun reeds uitgesproken hebben en hopen dat er alsnog verenigingen zullen volgen die dat nog niet gedaan hebben.

 

ALV 9 2015