Op 31 oktober 2015 vond het rasexamen Shiba plaats, wat geëxamineerd werd door Mevr. Erna Upmeijer en Mevr. Elly Weijenborg-Weggenmans.
Drie van de zes kandidaten zijn geslaagd. Wij feliciteren mw. Roel van Veen-Keur, mw. Hannie Vink en dhr. Rob Douma met hun behaalde examen.

Wij willen de leden die met hun honden aanwezig waren heel hartelijk danken voor hun medewerking. 
Nanda Lammers met Amatsu
Ilone Kooijmans met Sisi
Patrick Klaassen met Kaito
Patricia van Ginneken met Tatsu

Van het bestuur waren aanwezig Remko van Ginneken met Rontu en Monique van Gestel met Cha-goi.

Extra dank gaat uit naar mw. Erna Upmeijer en dhr. Rony Doedijns voor het begeleiden van het opleidingstraject.

rasex shiba 15 1

rasex shiba 15 6

rasex shiba 15 5
Mevrouw Roel van Veen-Keur (links) wordt gefeliciteerd door Ilone Kooijmans.

rasex shiba 15 4
Mevrouw Hannie Vink (rechts) krijgt de felicitaties van secretaris Irma Jansen

rasex shiba 15 3
De heer Rob Douma is in zijn nopjes met zijn behaalde examen.

rasex shiba 15 2
De examinatoren, de dames Erna Upmeijer en Elly Weijenborg-Weggemans.