Tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer van 20 juni jl. is besloten om het Kynologisch Reglement gelijk te trekken met het “Besluit houders van dieren”. Een teef mag voortaan binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste één nest krijgen. Ook wordt niet meer vanaf de dekking gerekend, maar vanaf de geboorte. Deze aanpassing van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) treedt op 1 januari 2016 in werking. Artikel 3.5 en 3.6 van de Nippon Inu fokreglementen zijn hierdoor gewijzigd, op grond van artikel 1.3 van hetzelfde fokreglement.
De Verengings Fok Reglementen zijn aangepast en vindt u HIER.


Oud:

3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van de dekking voor een vorig nest van die teef.

3.6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

Nieuw:

3.5. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

3.6. Vervallen