Op 11 juni 2016 zijn er twee initiatiefvoorstellen van Nippon Inu en NVBBS behandeld op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer.
1: Voorstel tot innemen krachtiger standpunt Raad van Beheer ten aanzien van de toewijzing van de World Dog Show 2019 aan China;
2: Voorstel tot aansluiting Raad van Beheer bij de voorstellen getiteld "Towards a Stronger FCI: Proposal for Change" van de ENCI, NKK, SCC, SKK, FKC EN VDH.

Voorstel krachtiger standpunt WDS:
Download het voorstel
Het pré-advies van de Raad van Beheer was negatief, de leden werden geadviseerd om tegen ons voorstel te stemmen. Echter, het bestuur heeft staande de vergadering, na zich even teruggetrokken te hebben voor beraad, de vergadering geadviseerd om vóór ons voorstel te stemmen. Hierna is het voorstel met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Het bestuur van de Raad van Beheer verplicht zich hiermee tot het publiceren van het volgende standpunt:

STANDPUNT RAAD VAN BEHEER INZAKE TOEWIJZING WDS 2019 AAN CHINA.

"Namens de leden van de Vereniging Raad van Beheer stellen wij met grote nadruk dat wij de consumptie van en omgang met honden in de verschillende Chinese provincies verafschuwen. Ook de Raad van Beheer vindt dat we met alles wat in onze macht ligt moeten blijven strijden tegen dit soort praktijken. De Raad van Beheer wil de Chinese Kennel Club – samen met de F.C.I. – de kans geven te vechten voor het verbeteren van de kwaliteit van het hondenleven in de betreffende Chinese provincies.

Tot het moment van de algemene vergadering [General Assembly in 2017] moet de Chinese Kennel Club naar onze mening de mogelijkheid krijgen om hun woorden tijdens de presentatie in Milaan met een plan van aanpak waar te maken. Dat plan moet dan in ogen van de meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigers van de Kennel Clubs goede waarborgen bieden om samen met de nationale en internationale pogingen en statements te zorgen voor een kentering naar een duidelijk hondvriendelijker beleid in alle Chinese provincies.

Indien dan blijkt dat er onvoldoende verbetering plaatsgevonden heeft dan is de Raad van Beheer van mening dat de toewijzing van de WDS 2019 aan China ingetrokken dient te worden en toegewezen dient te worden aan het land dat na China het land is dat de meeste stemmen heeft behaald. Indien de CKU dan niet aan de eisen - zijnde een duidelijke kentering naar een hondvriendelijker beleid - voldoet dan zal de Raad van Beheer een voorstel tot intrekking van de toewijzing van de WDS 2019 aan China indienen voor de Algemene Vergadering van de FCI.

Tot dit moment doet de Raad van Beheer een beroep op het geweten van keurmeesters, exposanten en handlers en raden wij allen aan heel goed na te denken over het deelnemen aan, en het aannemen van keuruitnodigingen voor de WDS 2019 in China. 

Voorstel aansluiting “Towards a stronger FCI”:
Download het voorstel
Dit voorstel is helaas niet aangenomen. Toch is er een gewenst resultaat bereikt. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft toegezegd om de voorstellen die aan de Algemene Vergadering van de FCI in 2017 voorgelegd worden, welke o.a. voortkomen uit de voorstellen die de ENCI, NKK, SCC, SKK, FKC EN VDH aan de FCI hebben gedaan, voorafgaand aan de AV van de FCI voor te zullen leggen aan de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer.

WDS