Op 10 februari 2016 konden wij u, na ons anderhalf jaar ingezet te hebben voor een verlaging van de aankeuringsleeftijd voor Akita's en American Akita's, de volgende mededeling doen.

Untitled 1

Helaas hebben wij na deze goedkeuring van de Raad van Beheer het convenant niet ter ondertekening toegestuurd gekregen. Leden kunnen in het clubmagazine van september 2016 lezen wat de reden hiervan was.

We zijn erg blij om te kunnen melden dat het convenant op dit moment bij onze secretaris ligt ter ondertekening.
De Raad van Beheer heeft toegezegd dat het convenant hoe dan ook in werking zal treden, ongeacht of onze zustervereniging het convenant gaat ondertekenen.

Binnenkort hopen wij u te kunnen melden dat het convenant daadwerkelijk in werking is getreden!

20160916 155804