NIPPON INU en NVBBS hebben een formele klacht ingediend bij het bestuur van de Raad van Beheer, met betrekking tot de keurafspraken die voorzitter en vice-voorzitter Raad van Beheer hebben gemaakt dan wel niet hebben afgezegd voor de CKU (Chinese Kennel Club) Show op 20 tm 23 oktober 2016.

NVBBS en Nippon Inu stellen zich op het standpunt dat de onderhavige keurafspraken haaks staan op het gewijzigde
standpunt van de Raad van Beheer inzake de WDS2019 in China. Dit gewijzigde standpunt kwam tot stand op basis van
een initiatiefvoorstel van NVBBS en Nippon Inu, waarvoor het bestuur voorafgaand aan de AV d.d. 11-06-2016 een
negatief stemadvies gegeven heeft. Ter vergadering heeft het bestuur - na zich teruggetrokken te hebben om het voorstel
te bekijken - haar negatieve advies omgezet in een positief advies omdat zij het een goed voorstel vond en het aansloot op
het eerdere standpunt van het bestuur. Dit standpunt, nu een standpunt van de Raad van Beheer i.p.v. een standpunt van
het bestuur van de Raad van Beheer, is vervolgens met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen, gepubliceerd,
naar alle Aangesloten Verenigingen én naar alle keurmeesters gemaild.

Vervolgens heeft het bestuur - op aandringen van NVBBS, Nippon Inu en Airedale Terrier Club Nederland - op 22 juni jl.
een donatie van € 5.000,00 overgemaakt naar The Animal Hope and Wellness Foundation van Marc Ching, waarmee door
de Raad van Beheer wederom een niet mis te verstaan signaal tégen de gruwelpraktijken met honden in Azië, en met name in Yulin China, afgegeven is.

De onderhavige keurafspraken van de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Beheer druisen regelrecht tegen het standpunt van de Vereniging Raad van Beheer in en hadden, indien deze op 11 juni jl. al vaststonden, direct afgezegd moeten worden.
Keuruitnodigingen van de CKU die na deze datum ontvangen zijn hadden geweigerd dienen te worden.

Met het niet afzeggen dan wel aannemen van deze keuruitnodigingen hebben de voorzitter en vice-voorzitter ons inziens in strijd met de Gedragscode Raad van Beheer gehandeld.

Nieuws 28-09-2016: Gerard Jipping en John Wauben zien van keurafspraken af

Jipping Wauben CKU