Beste Akita en American Akita fokkers.

Eindelijk is het dan definitief, op 1 januari 2017 gaat het nieuwe convenant Akita/American Akita van kracht!
Wij zijn hier erg blij mee omdat het heel hard nodig was om de aankeuringsleeftijd voor pups te verlagen om het gebruik van niet-FCI reuen te vergemakkelijken.
Dit is natuurlijk van belang om de genenpool van de (American) Akita in Nederland te verbreden.

In het nieuwe convenant staat de minimale aankeuringsleeftijd voor pups die geboren zijn uit niet-FCI reuen uit landen waar geen rassenscheiding is op 12 weken, voor importen uit niet FCI-landen waar geen rassenscheiding is op 15 weken. 
Tevens is het met het nieuwe convenant mogelijk om niet-FCI reuen die tijdelijk hier zijn, maar nog niet aangekeurd zijn ten tijde van de dekking, nadien aan te laten keuren.
De stambomen worden aangehouden totdat de reu dan wel de pups zijn aangekeurd.CONVENANT  aankeuren AKITA / AMERICAN AKITA