Het bestuur van Nippon Inu heeft in april 2016 een klacht ingediend bij het bestuur van de Raad van beheer inzake de criteria voor het uitreiken van erespelden.
Naar aanleiding van onze brief is het volgende criterium voor het verkrijgen van een erespeld toegevoegd:
”De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, anders dan voor een boete van ten hoogstens 250,- euro.”

Er werd helaas niets gedaan met ons voorstel dat bij een voordracht voor een erespeld aangetoond dient te worden dat de fokker in kwestie een pro actief gezondheidsbeleid voert en niet met zieke honden gefokt heeft. 

Op aandringen van Nippon Inu heeft het bestuur van de Raad van Beheer het uitvoeringsreglement voor het verkrijgen van een erespeld nu toch verder aangepast.
Naast het fokken van een significant aantal kampioenen is nu ook de bijdrage aan de gezondheid van het ras een criterium.

De door ons voorgestelde wijzigingen zijn geel gearceerd en gaan in op 1 februari 2017.

www.houdenvanhonden.nl/contentassets/d4ae26691c934fed8e304489d2870236/2017-uitvoeringsregels-onderscheidingen.pdf


Erespeld