De Raad van Dieraangelegenheden (RDA) heeft een voorstel voor de Tweede Kamer gepubliceerd, waarin wordt geadviseerd om hoog-risicohonden en hun eigenaren onder controle te houden aan de hand van verschillende dieronvriendelijke maatregelen. De RDA adviseert om experts een lijst van hoog-risicohonden op te laten stellen, waarbij de lijst van de Hondenbescherming als leidraad wordt gebruikt.
Op die lijst staat de Akita, omdat (kruisingen van) de Akita in een ver verleden ingezet werden als vechthond.Omdat de genetische selectie van honden van ‘van oorsprong vechttype’ gericht was op het creëren van een hond die aanviel op aanblik van een ander dier (in de vechtring), kan agressie worden ingezet zonder een duidelijke prikkel of interactie tussen bijtende en gebeten hond. Nippon Inu is van mening dat de Akita niet aan dit profiel beantwoordt, en verzoekt de RDA de Akita niet op te nemen van de lijst van hoog-risicohonden.

RAD1

RAD2