Op 22 juni 2019 is op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer het initiatiefvoorstel van Nippon Inu behandeld.
Nippon Inu is van mening dat het welzijn van de honden van de persoon die voor een erespeld voorgedragen wordt een criterium moet zijn om deze onderscheiding te verkrijgen.
Het voorstel tot een hondenwelzijnscontrole alvorens een erespeld wordt uitgereikt is, ondanks het negatieve advies van het bestuur van de Raad van Beheer, AANGENOMEN!IV AV 2019