De coronacrisis heeft op allerlei gebied, privé, werk of hobby, veel impact.
De kynologie heeft te maken met maatregelen, tentoonstellingen, vergaderingen en lezingen zijn in ieder geval afgezegd tot eind mei.
Ook binnen de fokkerij krijgt men te maken met de crisis, er zijn enkele maatregelen genomen.

De meeste dierenartsen stellen niet-spoedeisende diergeneeskundige zorg uit. Zo hebben de ECVO specialisten aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren. Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren (zoals o.a. HD en patella luxatie).
Daarnaast is het mogelijk dat begeleiding van fokdieren niet meer wordt aangeboden (progesteronbepaling).

Aangezien gezondheidsonderzoeken deel uit maken van onze Verenigings Fok Reglementen, kan de komende periode wellicht niet zoals gepland gedekt worden met ouderdieren met geldige gezondheidscertificaten. Het bestuur van de Raad van Beheer adviseert de rasverenigingen om geen concessies te doen wat betreft gezondheidseisen. 
Wij zijn het eens met het feit dat de coronacrisis niet het gevolg mag hebben dat de gezondheid van onze rassen in het geding komt. Fokkers zullen natuurlijk ook aan alle gezondheidseisen willen voldoen om zo gezond mogelijke pups te fokken voor henzelf of pupkopers, maar ook om aan de wettelijke inspanningsverplichting te kunnen voldoen.

Het dekken van een teef zal in sommige gevallen dus uitgesteld moeten worden tot een volgende loopsheid, waardoor er problemen kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld dat een teef bij een volgende loopsheid te oud is om nog gedekt te kunnen worden.

Nippon Inu heeft om die reden het dringend verzoek gedaan aan het bestuur van de Raad van Beheer om in deze gevallen flexibel om te gaan met de uiterlijke dekleeftijden. 


PROTOCOL BUITENDIENSTMEDEWERKERS

Vooralsnog kiest het bestuur van de Raad van Beheer ervoor om het chippen en identificeren van pups doorgang te laten vinden, maar dan met de nodige veiligheidsmaatregelen.

De chippers komen niet meer naar de fokkers toe, maar de fokkers worden gevraagd om met hun nest naar een locatie in de regio te komen. Tien verschillende kynologenclubs door het land hebben hun locatie hiervoor beschikbaar gesteld.

De werkwijze is als volgt:

 • De buitendienstmedewerker maakt telefonisch een afspraak.
 • De fokker neemt een eigen bench (transportkenneltje) mee, op de locatie zijn ook kenneltjes aanwezig.
 • Pups moeten duidelijk genummerd zijn conform de geboorte-aangifte/gewenste namen. Als de pups niet duidelijk genummerd zijn, zal er alleen rekening mee worden gehouden dat chipnummers en NHSB nummers voor reuen en teven kloppen. 
 • De bench wordt naar binnen gereden door de buitendienstmedewerker, de fokker kan via het raam buiten het gebouw op afstand meekijken (afstandsrichtlijnen RIVM).
 • Pups worden een voor een gechipt en er wordt DNA afgenomen.
 • Er zijn twee buitendienstmedewerkers aanwezig, die elkaar helpen.
 • Als alles is afgerond worden de pups weer in de bench buiten het gebouw gezet.
 • De fokker tekent het nestformulier en krijgt een van de doordrukken van de formulieren.
 • De fokker zet de pups weer in zijn auto.
 • Benodigde administratie (wordt op de bench gelegd): stamboom en registratiebewijs moederhond, bewijs lidmaatschap rasvereniging..
 • De moederhond hoeft niet mee te komen als het DNA van haar al bekend is.
 • Alle overige activiteiten van de buitendienst worden voorlopig opgeschort.

De overheidsrichtlijnen kunnen per dag worden aangepast. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij hopen dat onze fokkers over enige tijd - in goede gezondheid! - hun fokactiviteiten weer zoals gebruikelijk kunnen voortzetten.