Vanwege de corona crisis is het op dit moment niet mogelijk om gezondheidsonderzoeken op erfelijke afwijkingen te laten verrichten.
Fokkers die nog onderzoeken moeten laten doen of moeten herhalen welke volgens onze Verenigings Fok Reglementen verplicht zijn, zullen noodgedwongen moeten wachten om hun teef te laten dekken.
Concessies doen op het gebied van gezondheid is geen optie en wordt door de Raad van Beheer ook afgeraden. Echter kan dit inhouden dat teven bij een volgende loopsheid, als het voor die tijd mogelijk is om de gezondheidsonderzoeken te laten verrichten, te oud zijn om nog te laten dekken volgens de regels van de Raad van Beheer. De maximale leeftijd is op dit moment 96 maanden en 72 maanden voor het eerste nest.

Nippon Inu heeft op 27 maart jongstleden middels een brief aan het bestuur van de Raad van Beheer gevraagd om flexibel om te gaan met de uiterlijke dek leeftijden van de teef als fokkers bij een volgende loopsheid waarbij het mogelijk is om met geldige gezondheidsuitslagen te kunnen fokken, te oud is.  Vandaag kregen wij een brief waarin een bestuursbesluit werd medegedeeld:

"U geeft aan dat het in deze periode belangrijk is om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van inzetten van de teef, juist nu er door fokkers besloten kan worden om een loopsheid over te slaan.
De Raad van Beheer wil hier in meegaan en heeft vooruitlopend op de noodzakelijke KR wijzigingen de commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies meewegende, heeft het bestuur besloten om de maximale leeftijd van de teef te verhogen naar 9 jaar (108 maanden). Rasafhankelijk kan gekeken worden of dit ook overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen. Vooruitlopend op de officiƫle inbedding in het KR wil het bestuur de maatregel eerder in laten gaan. Daarmee gaat het bestuur ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen dekynologie leeft."


Dit besluit geeft rasverenigingen de mogelijkheid om - buiten de beslissing om of dit gewijzigd wordt in het VFR van hun ras - dispensatie te geven voor wat betreft de uiterlijke dekleeftijd tot de leeftijd van 9 jaar.
Hiermee is door de Raad van Beheer echter nog niet toegezegd flexibel om te gaan de maximale dekleeftijd voor het eerste nest. Wij houden u hierover op de hoogte.