Beste leden,

Op de Algemene Leden Vergadering van de Raad van Beheer die op 5 september 2020 plaats gaat vinden, zullen er stukken ter goedkeuring voorgelegd worden die voor de fokkerij van belang zijn. Tot op heden zijn het concept voorstellen die gewijzigd kunnen worden aan de hand van de binnengekomen reacties, alvorens het definitieve voorstellen gaan worden. Als u interesse in deze materie heeft kunt u de stukken lezen via onderstaande link. Ook kunt u ons uw opmerkingen of vragen toe te sturen, zodat wij dat mee kunnen nemen in een reactie naar de Raad van Beheer. 
Graag ontvangen wij uw reactie vóór zondag 26 juli, zodat wij voor 1 augustus onze input naar de Raad van Beheer kunnen verzenden.

In de bijlage vindt u de conceptvoorstelen:
-Aankeuring look-a-likes
-Voorstel tot verminderen van epilepsie bij rashonden
-Ouderschapscontrole van STR markers naar SNP markers

Alvast hartelijk dank voor uw interesse en bijdrage!

https://www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid