Op de Algemene Leden Vergadering van 28 april jongstleden is een wijziging van artikel 7.4 van de Verenigings Fok Reglementen goedgekeurd wat betrekking heeft op het aankeuren van honden om aan de kwalificatie eisen te voldoen. 

Dit houdt in dat niet alleen honden met een niet erfelijk gebrek aangekeurd kunnen worden, maar ook honden waarvan de eigenaar niet naar een tentoonstelling heeft kunnen/willen gaan vanwege corona of andere redenen.

De wijziging wordt in het VFR opgenomen zoals door het bestuur is voorgesteld, zie clubmagazine 2021-1 pagina 10 en 11, en gaat in op 1 juli 2021 na goedkeuring van de Raad van Beheer. Dit wordt in het clubmagazine van juni 2021 naar alle leden gecommuniceerd.

Bovenstaande houdt in dat onze KCM die op 19 september 2021 plaats gaat vinden, het eerste aankeuringsmoment zou kunnen zijn. De aankeuring wordt uitgevoerd door twee keurmeesters.
Inschrijven is mogelijk na ingangsdatum van het VFR, de link naar het inschrijvingsformulier zal dan gecommuniceerd worden. De prijs van een aankeuring op een evenement is vastgesteld op € 75,00.