Op de Algemene Vergadering van 16 oktober 2021 zijn een aantal besluiten genomen betreffende het gezondheidsbeleid.

Fokverbod betreffende epilepsie
Een van de instrumenten is de instelling van een meldpunt www.houdenvanhonden.nl/meldpunt.
Dit meldpunt richt zich vooral op meldingen over epilepsie en staat ook open voor meldingen over andere erfelijke aandoeningen.Gezondheidsproblemen konden altijd al gemeld worden bij de Raad van Beheer, maar nu nodigt men hondeneigenaren actief uit om melding te doen als bij hun hond zogenaamde idiopathische epilepsie wordt vastgesteld.

Maatregelen
Op basis van de diagnose van de dierenarts en eigen onderzoek gaat de Raad van Beheer over tot een set van maatregelen. 

  • Een lijder aan epilepsie wordt uitgesloten van de fokkerij (krijgt een fokverbod);
  • De combinatie van ouderdieren van een lijder mag niet herhaald worden;
  • Wanneer een ouderdier van een lijder in een andere oudercombinatie wederom een lijder aanepilepsie voortbrengt, wordt het ouderdier definitief uitgesloten van de fokkerij (en krijgt dus ook een fokverbod).

De maatregelen gaan altijd in nadat de melding is opgevolgd en geldt voor dekkingen nadat de eigenaren van de ouderdieren zijn geïnformeerd. Daarmee wordt het een internationaal geldend fokverbod, ook wel limited registration genoemd. Daarnaast worden de betrokken fokkers (eigenaar moederdier en eigenaar vaderdier) gewaarschuwd dat de combinatie waar de aangemelde hond uit is voortgekomen, niet herhaald mag worden. Geeft de combinatie van een van deze dieren met een andere hond opnieuw epilepsie, dan wordt de desbetreffende hond helemaal uitgesloten van de fokkerij.


Limited Registration, fokverbod voor honden.
Nieuw is ook het eerder genoemde ‘limited registration’ op de stamboom. Dit fokverbod kan gegeven worden aan honden die kampen met gezondheidsproblemen. Er mag niet gefokt worden met deze honden, maar ze mogen wel deelnemen aan officiële activiteiten in de hondenwereld, zoals wedstrijden of tentoonstellingen. Aan de hand van deze registratie weet nu iedereen dat er met de hond in kwestie niet gefokt mag worden. Mochten er toch pups geboren worden, dan krijgen zij geen stamboom en worden niet ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek. Dit geldt ook voor honden die in het buitenland een soortgelijk verbod hebben opgelegd gekregen en daarna geïmporteerd zijn in Nederland.

Tevens kan er een fokverbod opgelegd worden bij:

  • Registratie van puppy’s bij ongezonde ouders;
  • Zware inteelt en zogenaamde ‘matador-fokkerij’;
  • Honden met erfelijke aandoeningen of functionele beperkingen;
  • Honden met diskwalificerende fouten.


Stimuleren van verantwoorde fokkerij door invoering ras specifieke normenmatrix
Naast de nieuwe maatregelen heeft de overkoepelende organisatie ook afgesproken om de verantwoorde fokkerij te stimuleren. Dit gebeurt door een aanduiding op de afgegeven stambomen te zetten wanneer de ouderdieren aan gezondheids- en welzijnsvoorwaarden hebben voldaan. Voldoen de ouderdieren daar niet aan dan wordt dit ook vermeld op de stamboom. Voor de pupkoper is dit voorafgaand aan de aanschaf online in te zien.


Uitbouw DNA-onderzoek

Al sinds 2014 geldt er een verplichte DNA-afstammingscontrole voor alle stamboomhonden, om vast te stellen dat de opgegeven ouderdieren ook echt de ouders zijn. Ook kan men hierdoor veel gerichter werken aan een goede gezondheid van stamboomhonden.

Om dit nog verfijnder te doen zet de Raad van Beheer een nieuwe techniek in: de SNP-analyse. Hiermee wordt afstammingscontrole nóg betrouwbaarder, maar heeft beloofd dat er op termijn ook nieuwe, geavanceerde toepassingen voor een duurzaam fokbeleid in zicht komen. Denk aan de bepaling van de noodzakelijke genetische variatie in een populatie, het opsporen van mutaties die erfelijke ziekten veroorzaken en ‘mate select’, waarmee slimme combinaties van ouderdieren worden gemaakt.


Invoering zal plaatsvinden als dit IT-technisch mogelijk is.