Tijdens de Algemene Vergaderingen van 10 december jl. zijn diverse wijzigingen van het Kynologisch Reglement en het Procesreglement Tuchtrecht aangenomen. Deze wijzigingen treden op 1 januari 2023 in werking.

De wijzigingen die nu op 1 januari a.s. in werking treden hebben onder meer betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Namen van honden
  • Internationale kampioenschapstitels
  • Holland Cup, Grand Champion en WoW-competitie (deels eerder in werking getreden)
  • Termijn hoger beroep tuchtzaken

In het Handboek zijn de gewijzigde artikelen geel gearceerd. Tevens is de datum van inwerkingtreding toegevoegd. Het Handboek kan gedownload worden.

 

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend tot 10-01-2023. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

 Kennelnamen 

AKAI BIJO KARA
ASKHEATHERROAD
AZELEA'S GIFT
BEERKEKAMP
BEVELLLEHOEVE
BORDERS BY BELL
DANCING DAYS
ECHOS OF FIRE
FAN 'T PRINSENLEVEN
FIMBRATHYL
FROM PEARL OF THE SUN
FROM THE HUNTING FARM
HET GAENDE GOET
JOLLY GOOD MOOD
LHAMO FROM RAJAL
LIGHTTOWN STAFFORD
MARLEYS LITSCHER
MYSTERY SPOTLIGHTS
OF GOOD DESCENT
OF LITTLE DUCHESS
OF THE BLACK GODDESS
OF THE MAGICAL PAWS
ONZE BELLE SPRINGERS
OUT OF SPACE
TEDS REBELS
UIT HET HONKHUUS
V. 'T DANIMOBOS
VAN ANGEROYEN
VAN HUIZE BOOMS
 

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend tot 10-12-2022. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

 Kennelnamen 

ALL THAT JAZZ
CHENIL DE LA FREULE
DE LA CRÈCHE CRISETTE
FAN DE BOSKPLEATS
FLUSHPOSH
FORWODIAN
FROM THE GOLDEN BARREL
GRATIAS AGO DEO
JAZZ AND JIVE'S
LEIJURA DREAMS COME TRUE
LUPOS DE SIDUS SILVA
STANDING IN SILENCE
STAR LIKE DIAMONDS
TASHUNKA'S
THIZIRI
V.D. FLEVO ROEDEL
V.D. KONINGSPADE
V.D. OUDE MOLENSLOOT
V.D. VELUWSE BEEK
VAN DE UYLENBOS
VAN DIERAMORE
VAN HET AVONDLAND
VAN HET PRACHTVELD
VAN HOEVE  BATENBURG
 

Vertegenwoordigers van kennelclubs uit Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Zweden en Nederland hebben hun krachten gebundeld in een tweedaagse bijeenkomst op 28 en 29 september om op te komen voor rashonden in Europa!

De bijeenkomst begon met presentaties van de 8 Kennelclubs over de structuur, hoofdtaken, bedrijfscijfers en belangrijkste uitdagingen.

Belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen waren:

• Gezondheid, welzijn en datadeling in relatie tot andere wetgeving

• Situatie Noorwegen, Duitsland, Nederland in relatie tot de nationale beperkingen

• Situatie Kennel Clubs na Covid

• Nationaal erfgoed in relatie tot de activiteiten van de Kennel Club

• Wetenschappelijke informatie-uitwisseling

• Europese lobby

De volgende bijeenkomst zal begin 2023 plaatsvinden in Italië. Ondertussen werken we aan de verschillende onderwerpen. De Kennel Clubs zijn erg blij met de start van deze samenwerking en gaan samenwerken voor het welzijn van rashonden in Europa.

Dansk Kennel Klub (Denemarken)

Suomen Kennelliitto (Finland)

Société Centrale Canine (Frankrijk)

VDH (Duitsland)

Ente Nazionale della Cinofilia (Italië)

Norsk Kennel Club (Noorwegen)

Svenska Kennel Club (Zweden)

Raad van Beheer (Nederland)

 

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend tot 10-10-2022. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen 

AN EXCLUSIVE LABEL
BIEWERS DELIGHT
BIJOU PHILOU ROYAL
BILLIE'S
DAITAN FUTEKI
DELICIOUS POM'S 
LEFERMAN
MINI BULL KNIGHTS
PAW IN THE UNIVERSE
PERTINAX SPOTS
ROMSICHT
SECRET GEM
V.D. ELAMAHEERDT
VAN BUITEN CATHERIJNE
VITA EST SPECIOSA
YUCASU D'ÓR

 
Auteur: Raad van Beheer

 
Auteur: Raad van Beheer