STANDPUNT RAAD VAN BEHEER OVER FRAUDE DNA-TESTRESULTAAT

 

Afgelopen zaterdag 7 november 2015 is er een aflevering van Vara Kassa uitgezonden waarin een kwestie met vermeende fraude door een fokker van Golden Retrievers. Deze wordt ervan verdacht documenten van DNA-testresultaten te hebben aangepast.

Ten aanzien van deze kwestie heeft de Raad van Beheer het volgende standpunt:

De Raad van Beheer distantieert zich volledig van de handelswijze van de fokker. Het vervalsen van documenten die van belang zijn voor de gezondheid van een hond vinden wij uiterst verwerpelijk.

Wij hebben transparantie als een van onze kernwaarden. Op onze website zijn de afstamming van alle honden en de uitslagen van bij ons geregistreerde gezondheidsonderzoeken (heupdysplasie, elleboogdysplasie, oogonderzoeken en doofheidonderzoeken) volledig transparant en inzichtelijk.

De betrouwbaarheid van deze informatie is geborgd in onze strikte procedures. Daardoor is fraude bij deze registraties vrijwel onmogelijk. Onderzoeksresultaten komen direct bij ons binnen en worden voor iedereen openbaar gepubliceerd.

Wij hechten bijzonder veel waarde aan die transparantie en betrouwbaarheid als fundering voor ons gezondheidsbeleid.

Ter aanvulling: Het onderzoek van de DNA-test bij de Golden Retriever is een niet door ons geprotocolleerd onderzoek. Daardoor is dezelfde mate van betrouwbaarheid en transparantie minder eenvoudig.

De Raad van Beheer heeft pas op 4 november 2015 melding ontvangen van deze kwestie. Wij nemen deze zaak hoog op en hebben direct de bewijsstukken opgevraagd om deze zaak, conform onze reglementen, voor te leggen aan het onafhankelijke tuchtcollege. Zij bepalen na beoordeling een eventuele strafmaat.

Daarnaast hebben wij de zaak direct voorgelegd aan de NVWA, de controlerende instantie vanuit de overheid. Zij zullen beoordelen of er nader onderzoek gewenst is.

De Raad van Beheer zet zich samen met zijn leden en fokkers onverminderd in voor de gezondheid en het welzijn van rashonden in Nederland. De uitvoering van het duurzaam fokbeleid, ondersteund door het ministerie van EZ en onze partners zal prioriteit blijven houden om te komen tot het resultaat dat voor iedereen belangrijk is: het fokken van gezonde en sociale honden in Nederland.

Auteur: Raad van Beheer