Tijdens de Algemene Vergaderingen van juni en november 2015 zijn er weer wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR) vastgesteld. 

De volgende aanpassingen treden op 1 januari 2016 in werking:

  • Aanpassing artikel III.21 en artikel III.22 KR: de mogelijkheid om digitaal dek- en geboorte aangifte te doen wordt hiermee vastgelegd. De termijn voor het doen van aangifte blijft gelijk. Verder geldt een overgangsperiode, waarin nog geen administratiekosten in rekening worden gebracht voor de papieren aangifte. Deze is 1 jaar vanaf het moment dat het digitale loket operationeel is, dus t/m september 2016.

  • Aanpassing artikel VIII.1 KR (BWG). De 10 en 24 maanden regels komen te vervallen en worden vervangen door een 12 maanden regel. Vastgesteld is dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef een termijn van tenminste 12 maanden dient te zitten. 

  • Toevoeging van artikel 33 HR: hierin is de samenstelling van de financiĆ«le commissie geregeld.

  • De Ledenraad wordt afgeschaft. Artikel 26 Statuten komt daarom te vervallen.

  • De titels 5 t/m 7 van hoofdstuk V KR zijn aangepast, zodat de sporten FCI Obedience , Agility en Flyball formeel zijn ingebed.

  • Aanpassing van artikel III.29 KR: naast de eigendomsoverdracht is nu ook voor de adreswijziging formeel geregeld dat het registratiebewijs moet worden ingediend.

  • Aanpassing van artikel IV.18 KR: personen en honden die gediskwalificeerd zijn kunnen ook geweigerd worden bij de inschrijving voor een expositie.

Klik op de link om naar de pagina over het Kynologisch Reglement te gaan.