Authors: Raad van Beheer

Tijdens de Algemene Vergadering van 24 mei 2012 van de Raad van Beheer zijn de volgende besluiten genomen:

 

·         Het Format VFR - aangenomen

·         De standaardcommissie - teruggetrokken

·         De organisatie rasexamens - aangenomen

·         De wijzigingen en aanvullingen in het KR – aangenomen (uitgezonderd de artikelen III.5 lid 4 en III.11 lid 2 KR m.b.t. terugtrekking voorstel de Standaardcommissie)

·         Principebesluit tot verplichting DNA afname en afdracht  - aangenomen

Meer informatie