FG_AUTHORS: Raad van Beheer

Naar aanleiding van de aandacht in de media geeft de Raad van Beheer onderstaande reactie:


De Raad van Beheer herkent en erkent dat er gezondheidsproblemen kunnen voorkomen bij (ras)honden. Dit geldt zowel voor rashonden met stamboom als voor rashonden zonder stamboom, de zogenaamde look-a-likes. De Raad van Beheer vindt het verschrikkelijk voor hondeneigenaar en hond dat het welzijn van honden aangetast wordt, op welke manier dan ook.

 

Informatie pupkopers bij aanschaf
De Raad van Beheer ziet ook een duidelijke verantwoordelijkheid bij pupkopers om zich vooraf goed te oriënteren over de aanschaf van een (ras)hond en de gezondheidssituatie binnen een ras. Daartoe geeft de Raad van Beheer zelf voorlichting via haar website en op diverse evenementen.


Wij ondersteunen het initiatief om ook via andere kanalen, waaronder de dierenartsen, de consument te informeren bij de aanschaf van een huisdier.
Het ministerie  van E.L. & I. heeft daarnaast met ondersteuning van de sector het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren ingesteld voor neutrale en verantwoorde informatie aan potentiële pupkopers. Diverse andere bronnen voor informatie proberen door middel van eenzijdige en onjuiste informatie pupkopers te beïnvloeden.


De Raad van Beheer adviseert nadrukkelijk aan pupkopers om deze bronnen niet te raadplegen. De daarop vermelde informatie is veelal onjuist en niet wetenschappelijk onderbouwd en gaat uit van informatie die veralgemeniseerd wordt en niet op de Nederlandse rashondenpopulaties van toepassing is.

De Raad van Beheer adviseert pupkopers om voor de aanschaf informatie in te winnen bij het LICG via de bijsluiters en de website www.licg.nl. Daarnaast kan men het beste informatie inwinnen bij de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen om zich over de gezondheidssituatie binnen het ras en de maatregelen die verantwoorde fokkers nemen te laten informeren.

 

De Raad van Beheer ziet wel de noodzaak om in de informatievoorziening een duidelijk verschil te maken tussen de rashonden met stamboom die gefokt zijn volgens de geldende welzijn- en gezondheidsregels van de Raad van Beheer en de rasvereniging en de (ras)honden zonder stamboom die gefokt worden in het grijze circuit waardoor de honden niet meer  onder de welzijnsregels en gezondheidsregels van de Raad van Beheer of de rasvereniging vallen.   

 

Raad van Beheer onderneemt actie
De problemen die zich voordoen binnen de hondenfokkerij zijn niet ontstaan in de laatste jaren. De acties en inspanningen die de Raad van Beheer zich getroost om de problemen het hoofd te bieden zijn wel van de laatste jaren.
De Raad van Beheer zet zich samen met haar leden en fokkers onverminderd in voor de gezondheid en welzijn van de rashonden in Nederland. De uitvoering van het duurzaam fokbeleid, ondersteund door het ministerie van E.L. & I. zal prioriteit blijven houden om op termijn te komen tot het resultaat dat wij met z’n allen willen: het fokken van gezonde en sociale honden.


Voor meer informatie over het duurzaam fokbeleid van de Raad van Beheer kunt u terecht op: www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid.

 

Meer informatie