FG_AUTHORS: Raad van Beheer

BENOEMING KEURMEESTERS 15 APRIL 2012

FCI GROEP 3:

1. Tot exterieurkeurmeester voor de Parson Russell Terrier, mevrouw Ch. Kok v.d. Horst, door slagen voor compact examen op 14 april 2012.

FCI GROEP 5

1. Tot exterieurkeurmeester voor sectie 5.6 Primitieve Types, mevrouw N. Timmermans- Kadenko, door slagen voor compact examen Basenji op 14 april 2012.
2. Tot exterieurkeurmeester voor sectie 5.6 Primitieve Types, mevrouw E. Weijenborg Weggemans, door slagen voor compact examen Basenji op 14 april 2012.

FCI GROEP 6

1. Tot exterieurkeurmeester voor sectie 6.4 Overige Lopende Honden middelmaat, de heer R. Smits, door slagen voor compact examen Bayerische Gebirgsschweishund op 14 april 2012.

FCI GROEP 9

1. Tot exterieurkeurmeester voor sectie 9.4 Tibetaanse rassen, de heer P. van Baaren Grob, door slagen  voor compact examen Tibetaanse Spaniel op 14 april 2012
2. Tot exterieurkeurmeester voor sectie 9.8 Klein Molosser Type, mevrouw A. Stuifbergen Hoetjes door slagen voor compact examen Franse Bulldog, op 14 april 2012.

EREKEURMEESTER

1. Vanwege haar verdiensten voor de kynologie in het verleden tot erekeurmeester, mevrouw E. Bons de Wever, dit per 8 oktober 2012.
2. Vanwege zijn verdiensten voor de kynologie in het verleden tot erekeurmeester, de heer L. van Os, dit per 17 juni 2012.

Benoemingen geschieden onder de voorwaarde dat de stagetrajecten met succes zijn en/of worden afgerond en dat betalingen voor de examens correct hebben plaats gevonden.

Aldus en krachtens mandaat van het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland gedateerd 8 mei 2007 besloten


te Amsterdam op 15 APRIL 2012


John Wauben
Portefeuillehouder Keurmeesterzaken.

Meer informatie