FG_AUTHORS: Raad van Beheer

BENOEMING KEURMEESTERS 20 MEI 2012

FCI GROEP 1:

1. Tot exterieurkeurmeester voor sectie 1.7 Zuid en Oost Europese en Aziatische Herders, de heer G. Jipping, door slagen voor compact examen Tatra op 12 mei 2012

FCI GROEP 2:

1. Tot exterieurkeurmeester voor sectie 2.2 Molossers Mastiff Type, de heer D. Baars, door slagen voor compact examen Engelse Bulldog op 12 mei 2012
2. Tot exterieurkeurmeester voor de Rottweiler, de heer J.v an Dijk, door slagen voor compact examen op 12 mei 2012

FCI GROEP 8

1. Tot exterieurkeurmeester voor de Engelse Cocker Spaniel, mevrouw R. Leenen, door slagen voor volledig examen op 12 mei 2012
2. Tot exterieurkeurmeester voor de Engelse Cocker Spaniel, mevrouw W. Weijmans – Strijbos, door slagen voor volledig examen op 12 mei 2012
3. Tot exterieurkeurmeester voor de Engelse Cocker Spaniel, mevrouw J. Dekker, door slagen voor volledig examen op 12 mei 2012

FCI GROEP 9

1. Tot exterieurkeurmeester voor sectie 9.8 Klein Molosser Type, de heer R. Douma, door slagen voor compact examenMopshond, op 12 mei 2012.

Benoemingen geschieden onder de voorwaarde dat de stagetrajecten met succes zijn en/of worden afgerond en dat betalingen voor de examens correct hebben plaats gevonden.

Aldus en krachtens mandaat van het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland gedateerd 8 mei 2007 besloten te Amsterdam op 20 MEI 2012
John Wauben
Portefeuillehouder Keurmeesterzaken.

Meer informatie