FG_AUTHORS: Raad van Beheer

BENOEMING KEURMEESTERS 15 JUNI 2012

FCI GROEP 1:

1. Tot exterieurkeurmeester voor de Schapendoes, N. Timmermans-Kadenko, door slagen voor volledig examen op 2 juni 2012;
2. Tot exterieurkeurmeester voor de Schapendoes, Mevrouw C. Kerssemeijer , door slagen voor volledig examen op 2 juni 2012;
3. Tot exterieurkeurmeester voor de Schapendoes, mevrouw A. Boonemmer, door slagen voor volledig examen op 2 juni 2012;
4. Tot exterieurkeurmeester voor de Schapendoes, W. Koster-van Beek, door slagen voor volledig examen op 2 juni 2012;
5. Tot exterieurkeurmeester voor de Schapendoes, mevrouw R. Chiodi-Walraven , door slagen voor volledig examen op 2 juni 2012;
6. Tot exterieurkeurmeester voor de Schapendoes, de heer G. Jipping, door slagen voor compact examen op 2 juni 2012

FCI GROEP 2:

1. Tot exterieurkeurmeester voor de Tibetaanse Mastiff, de heer J.v an Dijk, door slagen voor compact examen op 2 juni 2012

FCI GROEP 8

1. Tot exterieurkeurmeester voor sectie 8.1 Retrievers, mevrouw L. Helling -  v.d. Elzen door slagen voor compact examen Curly Coated Retriever op 2 juni 2012.

FCI GROEP 9

1. Tot exterieurkeurmeester voor de Japanse Spaniel, de heer E. Manders, door slagen voor compact examen op 2 juni 2012;
2. Tot exterieurkeurmeester voor de Japanse Spaniel, mevrouw W. Weijmans-Strijbos, door slagen voor compact examen op 2 juni 2012;
3. Tot exterieurkeurmeester voor de Japanse Spaniel, mevrouw T. Pillement – v.d. Heijden, door slagen voor compact examen op 2 juni 2012.

Benoemingen geschieden onder de voorwaarde dat de stagetrajecten met succes zijn en/of worden afgerond en dat betalingen voor de examens correct hebben plaats gevonden.

Aldus en krachtens mandaat van het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland gedateerd 8 mei 2007 besloten te Amsterdam op 15 Juni 2012

John Wauben
Portefeuillehouder Keurmeesterzaken.

Meer informatie