FG_AUTHORS: Raad van Beheer


Het ministerie van E, L & I heeft op 11 juli 2012 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij aangeven jaarlijks onderzoek te laten verrichten naar welzijns- en gezondheidsproblemen bij 2 dierrassen.
Doel is het in kaart brengen van veelvoorkomende schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken. De betrokken rasverenigingen kunnen dan worden aangesproken op hun rol en verantwoordelijkheid in de aanpak van deze problemen.
Voor het eerste jaar zullen twee hondenrassen onderzocht worden: de Franse Bulldog en de Chihuahua.

Plannen overheid liggen in het verlengde van genomen maatregelen Raad van Beheer

De Raad van Beheer deelt de zorgen uit de brief van de overheid. De Raad van Beheer heeft de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen om de gezondheid van de rashond te verbeteren.
 
Onlangs nog hebben de Nederlandse hondenverenigingen een verbod ingevoerd op het fokken van honden die aantoonbaar lijden aan één of meerdere ernstige aandoeningen. Naast het verbod op het fokken met zieke rashonden komen er strengere voorwaarden ter bevordering van het fokken van lichamelijk en mentaal gezonde honden.

Bij het keuren van rashonden worden ook de gezondheid van honden en een gedragscode voor keurmeesters in acht genomen. Verder kunnen keurmeesters honden met ernstige afwijkingen diskwalificeren.

De Raad van Beheer investeert veel in gezond- en welzijnsonderzoek in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Wageningen.

De Raad van Beheer ondersteunt het initiatief van de overheid. Het initiatief ligt in het verlengde van de verandering die door de Raad van Beheer in gang is gezet. De onderzoeken van de overheid zijn een goed vervolg en passen binnen de toekomstvisie van de Raad van Beheer op weg naar een gezonde rashond als geheel.

Voor de brief aan de Tweede Kamer klik hier.

Voor meer informatie over het fokbeleid van de Raad van Beheer zie www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid

Meer informatie