AUTHOR: Raad van Beheer

Zeer onlangs kreeg het bestuur bericht van mevrouw J. Oeldrig dat zij om haar moverende en persoonlijke redenen per direct stopt met het bestuurslidmaatschap van de Vereniging Raad van de Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Het bestuur respecteert haar besluit en dankt haar voor de wijze waarop zij zich enkele jaren lang geheel belangeloos voor de kynologie heeft ingezet.

Het bestuur streeft ernaar een voorstel te doen om de vrijgekomen plaats op de eerstvolgende Algemene Vergadering te kunnen opvullen.

Meer informatie