De Raad van Beheer Youth is er voor kinderen, tieners, pubers, jong volwassenen en jong professionals. In 2018 wordt voor de derde keer een Zomerkamp georganiseerd!

Op 14, 15 en 16 augustus wordt het Raad van Beheer Youth Zomerkamp weer gehouden in Delft. 3 dagen en 2 nachten samen met je hond verschillende sporten uitproberen, meer te weten komen over je eigen viervoeter. En natuurlijk nieuwe vrienden maken die net als jij gek zijn op hun hond!

Natuurlijk staat alles in het teken van honden en hondensporten. Ontdek waar jullie talent ligt!
Er worden trainingen gegeven in bijvoorbeeld Agility, FCI Obedience, Flyball, Hoopers en nog veel meer.
Daarnaast is er ook tijd voor rust, gezelligheid en ontspanning voor zowel de baasjes als de honden.

Het zomerkamp is voor jongeren van 8 tot en met 21 jaar met een hond. 
Je hoeft niet perse ervaring te hebben met hondensporten, zolang je hond goed naar je luistert kunnen jullie meedoen.

Zorg dat je je snel opgeeft! Er kunnen maximaal 25 baasjes met hun hond mee doen.

GEEF JE OP

Auteur: Raad van Beheer

 

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor 10 juni 2018 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend.

De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15 juni 2018 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring.   

De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen Postcode / woonplaats aanvrager 
AKKERMOLEN  5737 BR  LIESHOUT
AMAKUK'S DREAM  7331 MK  APELDOORN
AUTUMN LEAVES COLOURS  7558 ZC  HENGELO OV
BAD APPLES  4836 MG  BREDA
BOURNEPARK  7083 AH  VOORST OUDE IJSSELSTREEK
DE GROENEN LANTAAREN  6031 LA  NEDERWEERT
DE LA PLAINE D'INONDATION  8194 LM  VEESSEN
FAN DE WAADHOEKE  8801 VL  FRANEKER
FAN 'E SWEMMER  9271 AD  DE WESTEREEN
FAN IT YAWL'S HIEM  1825 JD  ALKMAAR
HAVA MAGIC  7849 PB  DE KIEL
LEGENDS OF THE FUTURE  4631 SV  HOOGERHEIDE
LET THE DOG TALK  1182 HZ  AMSTELVEEN
MERIAHSUE  1657 LE  ABBEKERK
MIKELAHOEVE  2742 AC  WADDINXVEEN
OF BLACK MAGIC DREAM  7695 TE  BRUCHTERVELD
OF THE SMARAGD LINE  2722 EB  ZOETERMEER
PINK REBEL  1636 VH  SCHERMERHORN
ROVIDA RUNNERS  8101 MB  RAALTE
ROYAL NOVA'S  8759 LA  EXMORRA
SAMIC LAHJA  9133 NP  ANJUM
SKAYLITES  6333 CG  SCHIMMERT
SONNEBERMS  4221 XV  HOOGBLOKLAND
SOUTH CAIRNS  6287 AD  EYS
TI AMO PURO SOGNO  3342 GK  HENDRIK-IDO-AMBACHT
V. HERMARA'S HOF  3223 SK  HELLEVOETSLUIS
V. JENNOUK'S HUISJE  9736 TP  GRONINGEN
V. SJORS HOEVE  7791 RH  RADEWIJK
V.D. GOUDEN ROOS  6601 HB  WIJCHEN
V.D. MARTERLAAN  6705 CL  WAGENINGEN
V.H. DAALBROOK  6006 VH  WEERT
V.H. DEMENSVELD  5354 KE  RAVENSTEIN
V.H. PERENLAANTJE  5056 SR  BERKEL-ENSCHOT

 

Auteur: Raad van Beheer

 

Rashond of kruising …wie gaat het langste mee?

De discussie rond de gezondheid van honden wordt de laatste tijd weer aardig aangezwengeld. Harde statements worden gemaakt m.b.t. de gezondheid van rashonden, de gevolgen van fokken op uiterlijk, successen op shows en de financiële belangen. Voor alle misstanden worden vooral verwijten gemaakt naar de georganiseerde hondenwereld; Raad van Beheer (de landelijke koepel vereniging op het gebied van houden van honden), de rasvereniging en de aangesloten fokkers. Maar ook van de andere kant worden verwijten gemaakt naar partijen die kruisingen promoten. 

Liggen partijen echt zo ver uit elkaar of leidt passie tot onnodige polarisatie? 

Het is misschien goed om daar wat meer achtergrond informatie bij te verstrekken om zaken in de juiste context te zetten.

Laten we beginnen met de definitie van het begrip 'rashond'. In Italië is dit een door de wet beschermd begrip, Je mag alleen spreken van een rashond als deze een erkende (FCI) officiële stamboom heeft. 
In Nederland is dat niet zo en wordt de term rashond algemeen gebruikt voor alle honden die er uitzien als een hond van een bepaald ras. Los of deze een stamboom hebben of niet.
Wij spreken dan ook van stamboomhonden, daar waar het gaat om honden met een officiële (FCI) stamboom.
Rashonden zonder stamboom worden vaak geduid met de term ‘look-alikes’.

Op de totale populatie van honden, en dus ook de jaarlijkse toestroom van puppy’s in Nederland, betreft het aandeel aan honden met een stamboom, en dus gefokt onder auspiciën van de Raad van Beheer en de aangesloten rasverenigingen en fokkers, circa 25-30%.

Het totale aandeel rashonden is vele malen hoger. Je hoeft maar om je heen te kijken om vast te stellen dat de meeste honden in je omgeving er uitzien als een hond van een bepaald ras. Het percentage stamboomhond kan per ras echter heel erg verschillen. Van populaire rassen is het aandeel stamboomhonden soms minder dan 10%. Dat betekent dat 9 van de 10 honden die je ziet van een bepaald ras dus een rashond zonder stamboom is.
Het is dus niet gedurfd om te zeggen dat misschien een derde van de 'rashonden' ook werkelijk een officiële FCI stamboom heeft. 

Daarnaast heb je nog een categorie die uit twee of meerdere hondenrassen wordt ‘gemixt’. Deze zijn vaak van een populair uiterlijk (vaak 'modehonden') en waarmee wordt gefokt zoals dat bij rashonden gebeurt en men niet kan spreken van gelegenheidskruisingen. Denk bijvoorbeeld aan honden zoals de Labradoodle (mix van Labrador en Poedel).

Fairfok: de gezonde en sociale hond in Nederland
De Raad van Beheer heeft sinds vele jaren de gezondheid en het sociale gedrag van de rashond een duidelijk speerpunt gemaakt in zijn beleid.

Samen met partijen uit de sector maken we met het programma Fairfok serieuze stappen om die aspecten te verbeteren voor de ca. 36.000 gefokte stamboompuppy's. Dat gebeurt in samenwerking met onder andere het Ministerie, de Hondenbescherming, Faculteit voor Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, de koepelorganisatie voor dierenartsen KNMvD, Wageningen Universiteit en het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren. Minister Schouten heeft begin dit jaar nog aangegeven als reactie op het Fairfok: ‘Ik constateer dat binnen de hondenfokkerij goede stappen worden gezet op weg naar een gezonde en sociale hond.’

Bedenk daarbij wel dat zeker niet in alle rassen in hoge mate gezondheidsproblemen voorkomen. Veel is afhankelijk van bijvoorbeeld ingeslopen overdrijvingen of van de grootte van de populatie (genenpoel). In het Fairfok programma is ook het inkruisen met andere rassen of niet-stamboomhonden een onderdeel van het beleid dat de Raad van Beheer actief ondersteunt.

Ook de financiële drijfveer wordt vaak onterecht opgevoerd. De Raad van Beheer is een Algemeen Nut Beogende Instelling zonder winstoogmerk. Maatregelen die we genomen hebben om het welzijn van de honden te verbeteren hebben er voor gezorgd dat er minder stamboomhonden gefokt worden van bepaalde rassen. Dat levert minder ‘inkomsten’ op maar we stellen daarbij nadrukkelijk het welzijn voorop. De fokkers die via de Raad van Beheer registreren investeren veel tijd, aandacht en vaak ook geld in hun hobby. Die hobby is hun passie: ze houden van (hun) honden.

Het grootste deel van de 'rashonden' heeft geen officiële stamboom en komt vooral uit de broodfok en uit de handel. Hier heeft de Raad van Beheer geen grip op, maar wordt er wel op aangekeken. Het gaat hier om honden die vaak om puur geldgewin, zonder oog voor het welzijn van de hond, en zonder enige regulering worden gefokt.

Een beperkt percentage honden zijn verder kruisingen, honden die soms per ongeluk of soms bewust worden gefokt. Op deze nesten is ook een zeer beperkte regulering, want hier worden ook niet, zoals bij de stamboomhonden, verschillende gezondheidsonderzoeken voorgeschreven. Dat doet niets af aan de liefde en zorg die ook in deze nesten kan worden gestoken.

De totale hondenpopulatie in Nederland ligt volgens de laatste schattingen ergens rond de 1,5 mln. Met een gemiddelde leeftijd van 10 jaar levert dat een markt op voor naar schatting 150.000 puppy's per jaar.
Met ca. 36.000 puppy's gefokt via de Raad van Beheer en hooguit een zelfde aantal in Nederland gefokte kruisingen betekent dit dat het overgrote deel van de markt in handen is van broodfokkers en hondenhandelaren. Terwijl de Raad van Beheer achterban en de Dier & Recht achterban, beiden werkelijk met passie voor het welzijn van honden, elkaar in de haren vliegen blijft het grootste deel, het deel waar de meeste problemen en wantoestanden optreden, volledig buiten de discussie. Dit is een markt die door experts bestempeld wordt als het grootste criminele circuit na de drugshandel in Nederland.

Als we werkelijk willen werken aan gezonde en sociale honden dan zijn er een aantal aspecten waar bij ieder nest naar moet worden gekeken:
- Voorkomen van erfelijke ziektes en aandoeningen. Daar horen ook overdrijvingen in het uiterlijk bij.
- Selectie op gezonde ouderdieren
- Selectie op sociaal gedrag van de ouderdieren

Om hier aan te werken moeten we twee zaken goed adresseren:
- Te veel honden worden gekocht als een impulsaankoop zonder dat kopers een goed idee hebben van de behoefte van de hond en misschien zonder de mogelijkheid goed in deze behoefte te voorzien. Goede informatievoorziening en regulering van de verkoop is hier nodig.
- We moeten op een verantwoorde manier gaan voorzien in voldoende aanbod van pups. Dat betekent zorgvuldig gefokte rashonden en zorgvuldig gefokte niet-rashonden. 

De nu strijdende partijen zouden elkaar juist goed aan kunnen vullen en samen kunnen werken om dit te bereiken. De uitgebreide kennis van de georganiseerde kynologie bij de Raad van Beheer zou moeten worden benut bij het fokken van kruisingen. Want ook daar treden ziektes op die met een toename van het fokken ook toe zullen nemen en die met de door de Raad van Beheer gebruikte instrumenten kunnen worden aangepakt. Het circuit van zorgvuldig gefokte kruisingen kan weer een aanvulling vormen om de genenpoel van de rashonden op gecontroleerde manier aan te vullen. 

De elkaar nu zo fel strijdende partijen hebben elkaar eigenlijk hard nodig om samen een vuist, en zo mogelijk een einde, te maken aan de onverantwoordelijke broodfok, en elkaar te helpen om het doel van gezonde en sociale honden te bereiken. 

De Raad van Beheer zet zich samen met de aangesloten kynologenclubs, rasverenigingen en fokkers onverminderd in voor de gezondheid en het welzijn van honden in Nederland. De Raad van Beheer biedt zijn kennis en ervaring aan, om samen met onze partners en andere partijen te komen tot het resultaat dat voor iedereen belangrijk is: gezonde en sociale honden.

Raad van Beheer - houden van honden

Voor meer informatie over duurzaam fokbeleid en Fairfok zie www.houdenvanhonden.nl/fairfok

Voor meer informatie over de voordelen van een stamboomhond zie www.puppyverschillen.nl

Auteur: Raad van Beheer

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor 10 mei 2018 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend.

De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15 mei 2018 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring.   

De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen Postcode / woonplaats aanvrager 
ANGELO BLU  5281 MA  BOXTEL
BEST CHOICE EVER  3214 AS  ZUIDLAND
CONTINUING SJAKIE'S DREAM  2991 RR  BARENDRECHT
DENISE'S DIAMONDS  1324 KC  ALMERE
DIEUDONNÉE'S PACK  1484 EJ  GRAFT
DUDLOW'S DREAM  2553 TS  'S-GRAVENHAGE
GIDDY UP GO  5702 CA  HELMOND
HAPPYLABGUNDOGS  2382 ER  ZOETERWOUDE
HAUS VON KEDOES  7471 CD  GOOR
IRRESISTIBLE BEAUTY'S  8081 LA  ELBURG
LA DANG ANGGUR  2391 GE  HAZERSWOUDE-DORP
MIA'S JUMPING JACKS  3881 PA  PUTTEN
OF LUCKY'S BOULEVARD  6129 KB  URMOND
SPRING DANCERS  7544 RP  ENSCHEDE
STARS OF GLORY  3371 JE  HARDINXVELD-GIESSENDAM
V. AARLEHOF  5684 NR  BEST
V. SMEERLABJES  3328 DD  DORDRECHT
V.D. BONFIREHOEVE  3405 CB  BENSCHOP
V.D. DOXAHOEVE  7722 TC  DALFSEN
V.D. NOABERBOXERS  7546 PA  ENSCHEDE
V.H. ANGELOHUIS  3066 VA  ROTTERDAM
V.'T HUBERTUSGILDE  8253 KE  DRONTEN
V.'T LANDKAARTJE  8472 DA  WOLVEGA
V.'T WAPSERVELD  7983 KC  WAPSE
VALLÉE DU FORGERON  4881 MA  ZUNDERT
VOM HAUS NANTHAPOL  2497 WR  'S-GRAVENHAGE
VON RAUBAARD  5476 VN  VORSTENBOSCH
WOEFWOEF  8335 LJ  WITTE PAARDEN

Auteur: Raad van Beheer

beste in show

Grand Basset griffon vendéen Frosty Snowman NHSB 3058832

Eig.: G.M. Huikeshoven (NL)

                   

reserve best in show

Welsh Corgi Pembroke Andvol Klementina RKF 4204048

Eig.: O. Savko (RU)

                              

winnaar rasgroep 1

Welsh Corgi Pembroke Andvol Klementina RKF 4204048

Eig.: O. Savko (RU)

winnaar rasgroep 2

Bordeaux Dog Cerisier Cullen NHSB 3073468

Eig.: M.M.E. Arnts (NL)

                             

winnaar rasgroep 3

American Staffordshire Terrier Carmichael's Liar Liar Pants On Fire NHSB 3010847

Eig.: O.H.M.M. Verhorevoort (NL)

                                                            

winnaar rasgroep 4

Dwergdashond, korthaar Minidogland Take After Sun NHSB 3050644

Eig.: P.P. Meier (NL)

winnaar rasgroep 5

IJslandse Hond Tellusdream Islakkur SE 20738/2013

Eig.: U. Brehmer (SE)

                              

winnaar rasgroep 6

Grand Basset griffon vendéen Frosty Snowman NHSB 3058832

Eig.: G.M. Huikeshoven (NL)

                                                          

winnaar rasgroep 7

Vizsla Korthaar Quodian's Mandi NHSB 3061144

Eig.: L.H. van Essen (NL)

winnaar rasgroep 8

Lagotto Romagnolo Unico Della Taparina NHSB 3053416

Eig.: K.H.J.G. van Gemert (NL)

                             

winnaar rasgroep 9

Bichon frisé Aplause For Diamella Whitemantra LV 38191/16

Eig.: I. Gierkena (LV)

                                                            

winnaar rasgroep 10

Italiaans Windhondje Redcomet Rock And Roll NHSB 3093138

Eig.: L. Sahuleka (NL)

De uitslagen van de Junior Handling vind je op de pagina Junior Handling 2018.

best in show

Whippet Creme Anglaise's Eat My Dust Eig.: J.W. Akerboom-Van Der Schaaf (NL)

                     

reserve best in show

Bearded Collie Beardie Connections Kenji

Eig.: M.C.H.B. Otto (NL)

                             

winnaar rasgroep 1

Bearded Collie Beardie Connections Kenji

Eig.: M.C.H.B. Otto (NL)

winnaar rasgroep 2

Newfoundlander Mount Pearl 'S Haakon

Eig.: H. Lauer (DE)

                                                                  

winnaar rasgroep 3

American Staffordshire Terrier Carmichael's Liar Liar Pants On Fire

Eig.: O.H.M.M. Verhorevoort (NL)

winnaar rasgroep 4

Dashond, korthaar Kurt Kentwood Excellmagic

Eig.: H. Droogmans (BE)

                                                                   

winnaar rasgroep 5

IJslandse Hond Tellusdream Islakkur

Eig.: U. Brehmer (SE)

winnaar rasgroep 6

Petit Basset griffon vendéen L'ange Barbu D'anglais La Vie En Vogue

Eig.: A. Mellema (NL)

                                                                   

winnaar rasgroep 7

Ierse Setter Chase Cinammon's Eig.: A.L.M. Oei (NL)

winnaar rasgroep 8

Labrador Retriever Riverflow Calm After The Storm

Eig.: A. van den Breemen (NL)

                                                                   

winnaar rasgroep 9

Shih Tzu North Exotic The 1 Made 4 Winning

Eig.: W.&C.H.E. Romøren (NO)

winnaar rasgroep 10

Whippet Creme Anglaise's Eat My Dust

Eig.: J.W. Akerboom-Van Der Schaaf (NL)

                                                                   

De uitslagen van de Junior Handling vind je op de pagina Junior Handling 2018

Iedereen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

De landelijke Dag van de Hond wordt in 2018 voor de achtste keer georganiseerd en is een succesvol initiatief van de Raad van Beheer.

Tijdens de Dag van de Hond zijn er op meer dan 30 locaties leuke activiteiten voor hondenliefhebbers. De Dag van de Hond heeft dit jaar het thema 'Sport & Spel'. 

Stemmen
Voor het kiezen van het campagnebeeld voor de Dag van de Hond 2018 willen we graag jouw mening hebben als hondenliefhebber. 
Je kunt nu stemmen op 1 van de 10 voorstellen. 
Wees er snel bij want je kunt maar één keer stemmen tot en met zondag 4 februari aanstaande!

Heb je een duidelijke favoriet? Roep dan je hondenvrienden op om te stemmen op jouw favoriete beeld.

Breng nu je stem uit

Stemmen

Auteur: Raad van Beheer