Nieuwe regelgeving  per 15 november 2021

Tijdens de Algemene Vergadering van 16 oktober jl. zijn er onder meer besluiten genomen ten aanzien van het gebruik van SNP-markers en over het fokverbod (limited registration). De regels daarvoor treden op 15 november 2021 in werking. Het gaat om de volgende artikelen: 

  • SNP: artikel 2 Algemene Voorwaarden van Levering (AVvL)
  • Fokverbod: artikelen I.4, III.14, III.21, III.28 en VIII.9 Kynologisch Reglement (KR)

Daarnaast is besloten de titel van het document waarin alle basisregelgeving is opgenomen om te dopen in ‘Handboek statuten & reglementen Raad van Beheer’. De titel Kynologisch Reglement, die tot nu toe altijd gebruikt, dekt namelijk de lading niet. Naast het KR staan er namelijk nog andere reglementen in.

Nieuw is ook dat we  voortaan per artikel de datum van inwerkingtreding opnemen. We zijn daarbij teruggegaan tot 1 juli 2020, toen de grote wijziging van het tuchtrecht werd ingevoerd. In het vervolg zullen we steeds bij de wijziging van een artikel de datum van inwerkingtreding toevoegen.

Het nieuwe ‘Handboek statuten & reglementen Raad van Beheer’ zoals dat vanaf 15 november 2021 is terug te vinden op de pagina 'Regelgeving' bij 'over ons'. 

 

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend tot 10-12-2021. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

 Kennelnamen 

AMBERWAVES
DEBZ HAPPY DOGS
DEFOURNY'S DREAMS
DEMACIA'S
DEUX COULEURS
DOLLEMANS JACKS
V.D. DUKENBURGHT
DUTCH ROYAL STUDS
OF GOLDEN YUMIKO
V. HOEVE DE HORIZON
INLUNAS
IXIJU
FROM JEFFS HOUSE
V.H. KORNPUTKWARTIER
LAZY AFTERNOONS'
LITTLE GREEN VALLEY
LUMPEIKON
MONIJOLIE'S
V.H. NIEUWE WAESPIJCK
NIMMETJES
V. PRINCEN BROUWER
ROELFOREST
SANZASHI SHIBA
DE SNEEUWPAREL
V.D. STOVE HOEVE
VON STREIFENHÜGEL
V.D. ULKENHOEVE
WHITE DOGS FROM THE WOODS
YOSINNA'

 

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend tot 10-11-2021. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

 Kennelnamen 

BAALSEBOS (V. )
CERRADURAS
DOGGIE FARMHOUSE CARPE DIEM
DREAMS LIKE A GIANT
EBULLIENT
ESDONKSEHOEVE (V.D.)
HEERENGRIFT (V.D.)
HOUSE OF EDELBULLS
ILIBOY DËORHUND
KEIENSLOPPERS (V.D.)
KRUL VAN DALMSHOLTE (V.D.)
LOOKIE'S HOUSE (FROM)
LOTHIANPLAINS (OF)
MAF'S INFINITY DREAM
MASAMUDA IMBWA
NADÉYA'S
NOVUM INITIUM
OORTJESHOEVE (V.D.)
ORANJEBOS (V.H.)
PIRATE BAY
RIDICULOUS
SCHOUWSE DÛN (FAN 'T)
STAR IN HEAVEN (FROM A)
WINNEMOLEN (V.D.)
YA MWIBA
YOVANJA
YUMIKO KENSHA (OF)
ZWERMLAEC (V.'T)


Auteur: Raad van Beheer

 

 
Op 23 september 2021 heeft Dier & Recht een meldpunt epilepsie geopend.

Op dit moment zijn op het meldpunt de volgende rassen vermeld:

  • Border Collie
  • Drentsche Patrijshond
  • Golden Retriever
  • Nova Scotia Duck Tolling Retriever
  • Sint Bernard
  • Stabyhoun

Wij zijn verbaasd dat Dier & Recht dit meldpunt heeft opgezet alleen voor stamboomhonden terwijl bekend is dat epilepsie bij alle honden voor kan komen, zeker ook bij look-alikes en kruisingen. 

Zoals ook bij Dier & Recht bekend is zal de Raad van Beheer zelf een meldpunt erfelijke aandoeningen instellen voor stamboomhonden. Dit meldpunt wordt ingesteld na de besluitvorming over de epilepsie maatregelen in de komende Algemene Vergadering van 16 oktober a.s. Op die manier kunnen wij direct de nieuwe regelgeving en de daarbij behorende maatregelen in werking laten treden. Onderdeel daarvan is een fokverbod voor de betreffende stamboomhonden.

Daarmee gaan wij verder dan alleen het instellen van een meldpunt maar koppelen wij daaraan ook meteen fokmaatregelen die zorgen voor een nog gezondere populatie van stamboomhonden. 

Wij hebben Dier & Recht gevraagd welk aanmeld- en opvolgprotocol zij hanteren om bij meldingen vast te stellen dat het daadwerkelijk primaire epilepsie betreft. 

Het meldpunt van Dier & Recht is specifiek gericht op honden met een NHSB-stamboom. Wij verwachten dat twee meldpunten voor hetzelfde deel van de hondenpopulatie belemmerend kan werken en verwarrend kan zijn voor eigenaren en fokkers.   

Wij hebben Dier & Recht geadviseerd om het meldpunt nadrukkelijker te promoten en open te stellen specifiek voor alle niet-stamboomhonden, look-alikes en mix-breeds. 
Op deze manier kan het als aanvulling dienen op het geplande meldpunt van de Raad van Beheer en kunnen we samen een verschil maken voor alle honden die aan erfelijke primaire epilepsie lijden. 

Wij kijken uit naar de reactie en hopen op een constructieve samenwerking bij de aanpak van epilepsie voor alle honden. 


Auteur: Raad van Beheer

 

 

De kampioenschapsdiploma’s van de Raad van Beheer zijn al sinds 2016 online beschikbaar voor exposanten via onze website. De FCI bevestigd de Internationale kampioenschapsdiploma’s ook al geruime tijd op deze wijze.

‘Online beschikbaar’ houdt in dat de kampioenschapsdiploma’s na iedere tentoonstelling als PDF-bestand op de website staan, waarna de exposant ze kan downloaden en printen.


Met de nieuwe IT4Dogs hebben we ook een nieuwe applicatie laten bouwen voor alle shows en KCM’s vanaf 2021.  

Vanaf 2021 zijn nu ook de kampioenschapsdiploma’s van de Kampioenschapsclubmatches (KCM) toegevoegd. Ook is het nu duidelijk in de resultaten of het een CAC is of de bevestiging (diploma) van de Nederlandse Kampioenstitel.

Je kunt alle diploma’s inclusief de shows voor 2021 opzoeken via de doorlink op onze website op: www.houdenvanhonden.nl/showresultaten  

De diploma’s inclusief de KCM’s vanaf 2021 zijn direct beschikbaar via de aparte website www.showresultaten.nl


Auteur: Raad van Beheer

 

 
Video impressie van het gezellige Youth Zomerkamp vol met plezier voor kinderen en honden!


Auteur: Raad van Beheer

 

 

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend tot 10-09-2021. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen 

ACHTER DE ROTTEMEREN
ANITA'S LITTLE ANGELS
ANN'S LOVEALOT
BERO DJOEKKELO
V.D. BLAUWE BOGEN
COPPER POINT
DI CASA CONTENTE
V. DOESKA'S ERVEN
DU MAISON DE LA VALEUR
FAILEAS SEILLEAN
FLORE CANEM
V.D. HANDWIJZER
V.'T HENGEVELD
HOUSE OF LAYLA
DE LA MAISON DE LA TAUPE
ORYNKAHOF'S
V.D. PEELHELDEN
RAISE AND REVOLT
FAN IT READE GELOK
OF RISE AND SHINE
OF THE VICTORIOUS PURE
VIDI AMAVI
V.D. VUURSCHE VLAKTE
V.D. ZOYSEHEIDE


Auteur: Raad van Beheer