Best in Show en winnaar van rasgroep 6

Petit Basset griffon vendéen, Chicago Van Tum-tum's Vriendjes' NHSB 2939632,  
Eig.: G. Huikeshoven

Reserve Bis en winnaar van rasgroep 10

Creme Anglaise's Pantomime' NHSB 2993129,  
Eig.: J.W. Akerboom-Van Der Schaaf


                             

winnaar rasgroep 1

Bearded Collie, Beardie Connections Kenji' NHSB 2859474,  
Eig.: M.C.H.B. Otto

winnaar rasgroep 2

Pyreneese Berghond, Alta Colina's Noor-wegian Queen' NHSB 3038425,  
Eig.: M. Koenders

                                                 

winnaar rasgroep 3

Staffordshire Bull Terrier, Rimorostaffs Star Of November' NHSB 2993969,  
Eig.: H.M.J. van den Broek

winnaar rasgroep 4

Dwergdashond, ruwhaar, Forest Folk Ernest' LKF LV-38307/16,  
Eig.: M.A. Wildeboer

                                                 

winnaar rasgroep 5

Basenji, Chagmas Cant Take My Eyes Off You' NO 30053/15,  
Eig.: W.D.M. Lodewijks

(foto volgt) 

winnaar rasgroep 6

Petit Basset griffon vendéen, Chicago Van Tum-tum's Vriendjes' NHSB 2939632,  
Eig.: G. Huikeshoven

                                                 

winnaar rasgroep 7

Ierse Setter, Rivervalley`s Red Bottom Of My Heart' NHSB 2849256,  
Eig.: B. van Doorn

winnaar rasgroep 8

Engelse Springer Spaniel, Trimere Total Mahem' NHSB 2987251,  
Eig.: J.W. Akerboom-Van Der Schaaf

                                                 

winnaar rasgroep 9

Shih Tzu, Binkie's Het Baken Van Adessium' NHSB 2952249,  
Eig.: D. Jansen-Vd Werff

winnaar rasgroep 10

Whippet, Creme Anglaise's Pantomime' NHSB 2993129,  
Eig.: J.W. Akerboom-Van Der Schaaf

                                                   

Alle BOBs vind je op de pagina overzicht kampioenen en uitslagen tentoonstellingen. 
Uitslagen van de Junior Handling vind je op de pagina Junior Handling 2016


Hond van het Jaar Show 2016 begint - in tegenstelling tot eerdere publicaties - om 14.00 uur i.p.v. 12.00 uur. De verwachting is dat de "Beste hond in Nederlands bezit van 2016" gekozen zal worden om ca. 19.30 uur.


Verkiezing Beste hond van 2016 in Nederlands bezit – 15 januari 2017

De Hond van het Jaar Show is een evenement dat niet meer is weg te denken uit de Nederlandse kynologie. Aan het begin van het nieuwe jaar is ‘De Flint’ in Amersfoort het toneel (letterlijk) van en voor de crème de la crème van rashonden uit Nederland. Deze honden tonen zich die dag aan de keurmeesters en aan het publiek.

De Hond van het Jaar Show kent geen open inschrijving, maar De hond moet zich door het jaar heen kwalificeren op CAC/CACIB shows door 1, 2 of 3 van de rasgroep te worden of door Clubwinnaar te worden op kampioenschapsclubmatches. Kwalificeert een hond zich, dan worden de eigenaren uitgenodigd de hond in te schrijven voor de Hond van het Jaar Show, vooropgesteld dat de hond in Nederlands bezit is en ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB).

Op shows worden honden beoordeeld door een bevoegde keurmeester die niet alleen kijkt of de hond voldoet aan de rasstandaard, maar ook of deze gezond is, wars van overdrijvingen en “fit for function”. Het zal duidelijk zijn dat alleen honden die hieraan voldoen, na eerst beste van het ras geworden te zijn, bij de 1e drie honden van de rasgroep eindigen of Clubwinnaar te worden.

De Hond van het Jaar Show onderscheidt zich van andere tentoonstellingen, niet alleen doordat hier de top van de rashonden in Nederland aanwezig is, maar ook door de wijze waarop de honden aan het publiek worden getoond.

Het is traditie dat men zich feestelijk kleedt voor deze show en de honden tip-top worden voorgebracht. Dat gebeurt op een podium, goed te zien voor iedere bezoeker en laten hun gangwerk zien op de catwalk. Net als de honden zien ook de exposanten en keurmeesters er op hun best uit. Ook de techniek - in de vorm van spotlights en eigentijdse muziek - draagt haar steentje bij aan de feestelijke stemming.

Een hond die zich in deze “bijzondere”omstandigheden top kan presenteren geeft daarmee niet alleen zijn schoonheid aan, maar ook zijn of haar stabiele karakter.

De verkiezing van beste hond van 2016 vindt plaats op zondag 15 januari 2017

Locatie: ‘De Flint’ Amersfoort

Aanvang: 14:00 uur (zaal open 13:00 uur)

Auteur: Raad van Beheer

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor 10 december 2016 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend.

De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15 december 2016 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring.   

De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen Postcode/woonplaats aanvrager
AL AHMAR SADALSUND  1073 XP  AMSTERDAM
ASK ZOË'S HEART  6662 HD  ELST GLD
DE KORENDIJK JACKS  3267 LK  GOUDSWAARD
DE REESTDALHOEVE  7921 XA  ZUIDWOLDE DR
ERVE DOLDESTEE  7738 PH  WITHAREN
FAN IT LOSSE HÛS  8103 GR  RAALTE
FROM MISLISCHA  9902 CP  APPINGEDAM
FROM THE BEL AIR DYNASTY  1687 TP  WOGNUM
FROM THE BLUE BABYLON  1722 GK  ZUID-SCHARWOUDE
OF PARSON PACK  2133 BP  HOOFDDORP
ONLY DEVOTION  1826 HK  ALKMAAR
SOUTHERN SPOTS  6134 VJ  SITTARD
TALES OF A KNIGHT  2497 ZE  'S-GRAVENHAGE
TEAM SPEEDY  5171 XN  KAATSHEUVEL
TEMPLE OF MINERVA  7784 DJ  ANE
V. NEERLANDS MIDDELPUNT  6741 AA  LUNTEREN
V. SEIJSTUM  3705 JH  ZEIST
V.D. GANZENBURCHT  8754 LB  MAKKUM FR
V.D. POLDER POMS  2959 AB  STREEFKERK
V.D. TIELERWAARD  4207 JG  GORINCHEM
V.D. VLINDERDOES  1963 RJ  HEEMSKERK
V.D. WALDOHOEVE  7691 PB  BERGENTHEIM
V.D. WESTERVENNE  5152 TB  DRUNEN
VON MEGAWATT  9945 TA  WAGENBORGEN
WELSHJEWELS  7877 TB  2E VALTHERMOND
WESTFRIES TECKELGOED  1689 GL  ZWAAG
WHITE SHADOWS OF HAPPINES  1132 SX  VOLENDAM


Het bestuur van de Raad van Beheer heeft besloten de invoering van het motorisch hulpmiddelenbeleid tot nader order op te schorten.

Als gevolg van een uitspraak van de Geschillencommissie over het al dan niet toelaten van ‘balance’ voertuigen (zoals een segway) op tentoonstellingen zag het bestuur zich geplaatst voor de opdracht om beleid te maken ten aanzien van het gebruik van motorische hulpmiddelen bij kynologische activiteiten. Het bestuur stelde zich daarbij ten doel om een veilige situatie voor alle deelnemers en honden aan dergelijke activiteiten te creëren en tegelijkertijd deze zo breed mogelijk voor iedereen toegankelijk te houden.

Bij het opstellen van het motorisch hulpmiddelenbeleid zijn tal van aspecten van belang. Niet alleen moet rekening gehouden worden met de veiligheid in en rondom de ring of ruimte, maar ook moet nagedacht worden hoe de verschillende vormen van motorische hulpmiddelen zich tot elkaar verhouden, wat is toegestaan in de Nederlandse wetgeving? En hoe moet worden omgegaan met verzekeringstechnische en aansprakelijkheidsvraagstukken.

Het bestuur heeft nooit mensen met zijn besluitvorming willen kwetsen en/of mensen met een handicap uit willen sluiten van het beoefenen van hun hobby. Zij betreurt dat dit blijkbaar zo overgekomen kan zijn.

Het bestuur heeft dan ook besloten de inwerkingtreding van dit beleid op te schorten.

Het bestuur zal het hulpmiddelenbeleid ter discussie stellen in de verschillende overlegstructuren die de kynologie kent. Daarnaast zal het bestuur het College voor de rechten van de mens vragen het geformuleerde motorisch hulpmiddelenbeleid te toetsen. Op basis van het resultaat van het overleg binnen de kynologie wordt het besluit opnieuw binnen het bestuur aan de orde gesteld.

Voor het bestuur staat voorop dat plezier, gelijkwaardigheid maar ook veiligheid voor mens en hond tijdens kynologische evenementen prioriteit hebben! 

Auteur: Raad van Beheer

Tot en met 2015 was het mogelijk met een jeugdhond of een veteraan een dubbeltitel te halen op de Benelux Winner Shows. De titel ‘Benelux Winner’ werd gegeven aan de beste reu c.q. beste teef van het ras. Dit is gewijzigd per 1 januari 2016. Vanaf die datum gaat de titel Benelux Winner naar de hond die het CACIB krijgt.

Deze aanpassing is gedaan na de evaluatie tussen de 3 Benelux-landen omtrent deze titels. Met deze aanpassing sluiten de landen aan bij de internationale FCI-regels, zoals die van de sectieshows van de FCI (Europese- en Wereldshow). De jeugdhond of veteraan kan nog steeds beste reu/teef en/of BOB worden en in erering komen. De hond in de erering is dus niet automatisch de CACIB/Benelux Winner. Deze aanpassing was noodzakelijk om de Benelux Winner titels officieel erkend te krijgen door de FCI. Na de officiële erkenning door de FCI geven deze titels toegang tot de kampioensklasse.

Voor de rassen met voorlopige of geen FCI-erkenning (Lancashire Heeler en Markiesje), geldt hetzelfde als op de sectieshows: de titel Benelux Winner gaat naar de beste reu/teef die komt uit de tussenklas, open klas, gebruikshondenklas of kampioensklas. Voor de goede orde: alle titels die tot 31 december 2015 zijn behaald, blijven behouden.

Zoals bekend dient het Kynologisch Reglement (KR) hierop te worden aangepast. Voorbereiding tot wijzigingen van het KR nemen enige tijd in beslag en in het geval van de Benelux Winner titels zal ook Nederland zich moeten conformeren aan de internationaal gemaakte afspraken en richtlijnen.
De Benelux Winner Shows zijn Internationale titelshows in samenwerking met België en Luxemburg. Besluiten die internationaal genomen zijn treden dan in werking op de afgesproken datum. Om de continuïteit van de Benelux Winnershows te garanderen en in lijn te brengen met de FCI (Europese- en Wereldshow) is het besluit zo genomen door de 3 landen gezamenlijk. In januari 2016 zijn de wijzigingen in het toekennen van deze titels gecommuniceerd via onze website en de Raadar naar onze leden en deelnemers.

Hierbij maakt het bestuur van de Raad van Beheer gebruik van de mogelijkheid die artikel IX.6 KR biedt. Dit artikel luidt als volgt:


Artikel IX.6

In bijzondere gevallen kan de Raad van Beheer afwijken van dit Reglement, indien de belangen van betrokkene(n) en/of de belangen van de kynologie daardoor worden gediend en geen dezer belangen noch de belangen van derden daardoor worden geschaad.
Een besluit als in het eerste lid bedoeld wordt met redenen omkleed en op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Om te voorkomen dat exposanten gedupeerd worden, heeft het bestuur besloten over te gaan tot een overgangsregeling. Deze overgangsregeling houdt in dat beide regels naast elkaar blijven bestaan, totdat het KR formeel is gewijzigd. Zowel de honden die volgens de nieuwe (website) als die volgens de bestaande regel (KR) de titel Benelux Winner winnen, krijgen de titel.

De gewijzigde regels zijn reeds gepubliceerd:

Website www.beneluxwinner.com - januari 2016
Bijzondere voorwaarden Benelux Winner Show (zie ook de catalogus van de show)
Raadar januari 2016

Bovengenoemde overgangsregeling wordt ook op beide websites en in de nieuwsbrief Raadar gepubliceerd.

De noodzakelijke KR-wijziging zal ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Auteur: Raad van Beheer

best in show

Bearded Collie Beardie Connections Kenji NHSB2859474

Eig.: R. Otto

  

reserve best in show

Middenslag Poedel, zwart-wit-bruin Curlfinch Jakira NHSB3012104

Eig.: A. K. C. Platerink-Kroes   

                                                

Winnaar rasgroep 1

Bearded Collie Beardie Connections Kenji NHSB2859474

Eig.: R. Ottowinnaar rasgroep 2

Dobermann Noya Van De Donauhoeve LOSH1142195

Eig.: G. De Ryck

               


winnaar rasgroep 3

Airedale Terrier Expression Factor-x Of Malton NHSB2842240

Eig.: M. Bouma

                              


winnaar rasgroep 4

Dwergdashond, ruwhaar Energy Elegance Orion NHSB3032155

Eig.: K. Versluis

                                             


winnaar rasgroep 5

Siberian Husky Shimani Iceman KCAQ02417101

Eig.: M. Thomas


winnaar rasgroep 6

Grand Basset griffon vendéen Frosty Snowman KCAS02111302

Eig.: P. Reid

                


winnaar rasgroep 7

Bracco Italiano Maximus Compatriota Di Bonfini OverigeSE31451/2015

Eig.: A. S. Klemmensen

                             


winnaar rasgroep 8

Amerikaanse Cocker Spaniel Chicomy's You're The One That I Want NHSB2942149

Eig.: W. Strijbos

                                            


winnaar rasgroep 9

Middenslag Poedel, zwart-wit-bruin Curlfinch Jakira NHSB3012104

Eig.: A. K. C. Platerink-Kroes


winnaar rasgroep 10

Saluki Lahat Par Hadi El Basher LOSH1116088

Eig.: D. Van der Lichte


                              

Alle BOBs vind je op de pagina "overzicht kampioenen en uitslagen tentoonstellingen".

De uitslagen van de Junior Handling vind je op de pagina Junior Handling 2016

Iedereen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

Auteur: Raad van Beheer

best in show

Airedale Terrier Expression Factor-X of Malton ROI  1237131

Eig.: N. Pisani


reserve best in show

Engelse Cocker Spaniel Amusing Armani Big City Life NHSB3015441

Eig.: G. van Empel

                                      

winnaar rasgroep 1

Zwitserse Witte Herdershond Laila Of Skah Dakota NSHB.BIJL.G2 2880108

Eig.: T.  Scheve


winnaar rasgroep 2

Dwergschnauzer, zwart-zilver Farris Surprize Ot Vodoleya NHSB3029639

Eig.: L. W.  Verbruggen

                                                 

winnaar rasgroep 3

Airedale Terrier Sita Vom St.laurentius VDHZB/NR01/0144519/105

Eig.: M.  Bouma


winnaar rasgroep 4

Dashond, ruwhaar Marrondales Purple Haze NHSB3017224

Eig.: M.  Lindeman-Bijloo

                                                 

winnaar rasgroep 5

Siberian Husky Shimani Iceman KCAQ02417101

Eig.: M.  Thomas


winnaar rasgroep 6

Dalmatische Hond Skvå Luxury Item DKKDK16446/2013

Eig.: T.  Frandsen

                                                 

winnaar rasgroep 7

Bracco Italiano Sequins Brindisi NHSB2806045

Eig.: C. T. J. M.  Knippenborg


winnaar rasgroep 8

Engelse Cocker Spaniel Amusing Armani Big City Life NHSB3015441

Eig.: G. van Empel

                                                 

winnaar rasgroep 9

King Charles Spaniel Cavamirs Lakritstroll SSE12137/2010

Eig.: R.  Wahlstedt


winnaar rasgroep 10

Saluki Lahat Par Hadi El Basher LOSH1116088

Eig.: D.  Van der Lichte

                                                 


Alle BOB's van de IJsselshow vind je op de pagina overzicht kampioenen en uitslagen tentoonstellingen.

De uitslagen van de Junior Handling vind je op de pagina Junior Handling 2016.

Iedereen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Auteur: Raad van Beheer