Op zaterdag 28 november 2020 vond de 52e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer online plaats.

De besluitenlijst van deze 52e AV:

  • Voorstel tot vaststellen verslag 51e Algemene Vergadering d.d. 5 september 2020 – aangenomen
  • Voorstel tot goedkeuring begroting 2021– aangenomen
  • Bestuursverkiezing Raad van Beheer - gekozen zijn: de heer J.  Broersma, de heer H. Hoenderken, de heer C. Last en mevrouw E. Siebel


Auteur: Raad van Beheer

Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van ons oud-bestuurslid en voormalig directeur.

                                   Martin van de Weijer

Overleden te Haarlem, 30 oktober 2020 in de leeftijd van 95 jaar.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Drager van de hoogste Nederlandse Kynologische onderscheiding: Lid van Verdienste van de Nederlandse Kynologie

FCI-Allround keurmeester

Vele jaren organisator van de Winner hondententoonstelling

Erelid van vele kynologische verenigingen in Nederland

Martin van de Weijer

Martin was een rashondenliefhebber. Deze liefde voor de rashond is van een onuitwisbare betekenis geworden voor hemzelf en voor vele andere hondenliefhebbers die met hem hebben mogen samenwerken tijdens zijn lange, rijke en kleurrijke leven. 

Martin heeft diverse hondenrassen zelf gehad zoals de Bedlington Terrier, Fox Terriers, Afghaanse Windhonden en Teckels. Buiten de honden om was hij een echte dierenvriend en kenner van vele diersoorten waaronder ook pluimvee, vogels en paarden. Ook die hadden zijn interesse.

Deze buitengewone interesse en passie voor dieren en specifiek honden leidden ertoe in de vijftiger jaren dat Martin gevraagd werd om bestuurslid te worden van diverse kynologische verenigingen, zowel rasverenigingen als kynologenclubs.

Martin werd exterieurkeurmeester. Dit alles nam in omvang toe en zijn betrokkenheid en kennis viel op en kreeg steeds meer aandacht en importantie. Uiteindelijk werd Martin in 1963 bestuurslid van de Raad van Beheer op Kynologische gebied in Nederland. In 1975 werd Martin directeur van het bureau en werd het besturen en leidinggeven aan deze organisatie zijn professie.

Martin was vele jaren, meer dan 20, de spil waar alles om draaide tijdens de organisatie van de landelijke Winner hondententoonstelling welke vele jaren is georganiseerd in de RAI in Amsterdam.

In 2013 organiseerde de Raad van Beheer een feestelijke bijeenkomst in het Teylers Museum voor Martin. Tijdens deze bijeenkomst kreeg hij de Koninklijke Ridderorde opgespeld door de burgemeester van Haarlem.

Martin van de Weijer is van enorme betekenis geweest voor de Nederlandse kynologie als bestuurder, docent, examinator, auteur, kunstkenner en rashondenkenner. Hij had een encyclopedische kennis van rashonden en deelde zijn kennis graag met andere hondenliefhebbers. Een groot kynoloog is heengegaan.

Op uitdrukkelijk verzoek van Martin maken wij zijn overlijden pas bekend op de dag van zijn uitvaart.

Wij wensen zijn echtgenote en familie heel veel sterkte in de komende periode.

Bestuur, directie en medewerkers,
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
‘Houden van honden’


Auteur: Raad van Beheer

Helaas heeft de Raad van Beheer moeten besluiten de Hond van het Jaar Show 2020, die gepland stond voor zondag 17 januari 2021, niet te laten plaatsvinden.

Gelet op de landelijke ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus en de daaraan verbonden maatregelen, zijn wij van mening dat dit evenement niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.

Het organiseren van dit evenement vraagt om een goede voorbereiding, planning en grote zorgvuldigheid. De verantwoordelijkheid voor exposanten, alsmede keurmeesters en alle vrijwilligers menen wij onder de huidige omstandigheden niet op ons te kunnen nemen.

Door de annulering van vele tentoonstellingen en kampioenschapsclubmatches in 2020 zijn de mogelijkheden zich te kwalificeren voor deelname aan de Hond van het Jaar Show bovendien veel beperkter geweest dan in een regulier jaar.

We hopen in 2022 weer een mooie Hond van het Jaar Show 2021 te kunnen organiseren.


Auteur: Raad van Beheer

FCI WORLD DOG SHOW UITGESTELD VAN 2020 NAAR 2022

Madrid, 13 oktober 2020.

De Féderation Cynologique Internationale (FCI), IFEMA en de Real Sociedad Canina de España (RSCE), de organisatoren van de FCI World Dog Show 2020, die zou plaatsvinden in de Feria de Madrid van 17 december tot 20 december 2020, hebben, na diverse malen de show eerder te hebben uitgesteld, van de originele datums in april naar juli, besloten dit wereldwijde kynologische evenement uit te stellen naar 2022, als gevolg van de situatie die is ontstaan door het Covid-19 virus.

IFEMA zou een uitgebreid pakket aan extra maatregelen en protocollen hanteren, om zo de World Dog Show veilig te kunnen faciliteren. Echter, de ontwikkeling van de pandemie en de daaraan verbonden sanitaire condities op internationaal niveau maakten het noodzakelijk het evenement uit te stellen, om zo aan de hoge verwachtingen die aan een wereldwijd evenement van dit kaliber worden gekoppeld door bedrijven, exposanten en enthousiaste hondenliefhebbers over de hele wereld te kunnen blijven voldoen.

De FCI en de RSCE willen hun dank uitspreken voor de ruimhartige, solidaire medewerking van Brazilië -via hun Nationale Kennelclub CBCK – zich bewust van de ernst en specifieke huidige situatie, alsmede de inspanningen van de RSCE om het organiseren van de World Dog Show te kunnen garanderen. Er is overeenstemming bereikt om twee World Dog Shows in 2022 te organiseren: de FCI World Dog Show in Spanje en de FCI World Dog Show in Brazilië (waar de felbegeerde en exclusieve 2020 en 2022 “FCI World Winner” titels respectievelijk zullen worden toegekend). Op deze manier wordt 2022 een paradigmatisch jaar, een voorbeeld van de waarden en idealen van vriendschap, solidariteit, samenwerking en respect waarop de FCI is gebaseerd.

De RSCE en de CBKC zijn dankbaar voor de ondersteuning van het FCI General Committee, en in het bijzonder de FCI President, die ervoor heeft gezorgd dat de onderhandelingen positief zijn verlopen.

In de komende dagen zal de RSCE meer informatie verstrekken over de definitieve data en alle veranderingen in verband met de nieuwe situatie.

WELKOM OP DE 𝐅𝐂𝐈 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐃𝐎𝐆 𝐒𝐇𝐎𝐖𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟎 EN 𝟐𝟎𝟐𝟐!

𝐖𝐄𝐋K𝐎𝐌 IN 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃! 𝐖𝐄𝐋K𝐎𝐌 IN 𝐒𝐀𝐎 𝐏𝐀𝐔𝐋𝐎!

Dr Tamás Jakkel

FCI President

Julián Hernández

RSCE President

Asier Labarga

WDS Ifema Director

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor 10-10-2020 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15-10-2020 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen
CASTELLUM MATILONE
DE PEAREL FAN HOLLÂN
FLYING SPOTS
FRISIAN CAIRNS
FROM BOHEMIANDREAMS
GO IKKIGAYO
GOLDEN FIELDPASSION'S
GRADITUDE TO GORGEOUS ZEUS
MAKARIS HOME
OF HJAM-PA
OF SANDY BORDERS
ROODPRONK
V. LÖVENVELD
V. OUD BROEKHOVEN
V.D. AARDMANSBERG
V.D. AMIGOS BAILARINES
V.D. GOOISCHE HEIDE
V.D. POELWEIDE
V.H. KLUUNVENNE


Auteur: Raad van Beheer

Binnen de huidige corona-maatregelen is er weer wat mogelijk, zeker voor de jeugd. Helaas kan het Zomerkamp niet doorgaan, maar de Raad van Beheer Youth bied twee leuke alternatieven voor deze zomer: de Zomer Workshop en de Zomer Agility Workshop!

zomer agility workshop - maandag 27 juli

Hét alternatief voor de trainingen voor het JOAWC! 
Deelname is voor junioren tot en met 18 jaar die agilitywedstrijden lopen of wedstrijd-klaar zijn. 

De workshop wordt gegeven door Wendy Willemse. 
Georganiseerd door de RvB Youth, Junior Agility Werkgroep en Wendy Willemse. 

Maximaal aantal deelnemers: 20

Geef je op! 

zomer workshop youth - dinsdag 28 juli

Tijdens deze leuke dag ga je verschillende workshops doen, onder andere agility, junior handling, trucjes/dogdance, een keuring, flyball, een lezing en gezellige spellen met de groep. 

Eigenlijk is het gewoon Zomerkamp op 1 dag!

Deelname voor jongeren van 8 tot 18 jaar die actief willen zijn met hun maatje. 

Maximaal aantal deelnemers: 25

Geef je op!

Locatie: KC Delft
Inschrijving sluit 22 juli of als het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Na inschrijving ontvang je een bevestiging van ontvangst. Op 23 juli ontvang je een mail met definitieve bevestiging en aanvullende informatie. 


Auteur: Raad van Beheer

Op 1 juli 2020 treedt het nieuwe tuchtrecht in werking, zoals dit tijdens de Algemene Vergadering van november 2019 is aangenomen. Hier leest u wat er verandert.


Systematiek

Allereerst verandert de systematiek. Het huidige hoofdstuk VI van het Kynologisch Reglement bevat minder artikelen. In dit hoofdstuk zijn alleen de hoofdlijnen van het tuchtrecht, waaronder de tuchtrechtelijke vergrijpen en de sancties, maar ook de instelling van een college van beroep, opgenomen. Van dat laatste college zal op een later moment de naam nog veranderen. Naast dit hoofdstuk VI KR treedt een nieuw Procesreglement Tuchtrecht in werking. Hierin is een gedetailleerde beschrijving van de procedure, alsmede de samenstelling en benoeming van de leden van het tuchtcollege opgenomen. Tevens is er een lijst met maximum straffen.

Belangrijke wijzigingen

Eén van de opvallendste wijzigingen is dat op verzoek van de leden de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan in het leven is geroepen. Ook nieuw is dat ‘eenvoudige’ zaken door het bestuur kunnen worden afgedaan door middel van een schikkingsvoorstel. Dit geldt met name voor fokkers die bijvoorbeeld hun teef te snel weer hebben laten dekken (een BWG-overtreding).

Tevens is bij een opgelegde boete de vervangende diskwalificatie afgeschaft. Zolang een opgelegde boete niet wordt betaald, zal er geen dienstverlening meer plaatsvinden. Hierdoor wordt de druk om toch de boete te betalen verhoogd.

Nieuw is ook dat het overtreden van de paragrafen 2 (fokregels), 3 (welzijnsregels) en 4 (gezondheidsregels) van het Verenigingsfokreglement van de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen als Tuchtrechtelijk Vergrijp wordt aangemerkt. Dit zal rasverenigingen helpen bij de handhaving van hun VFR.

Ten aanzien van het Tuchtcollege zelf verandert er ook het één en ander. De leden ervan worden via een openbare procedure geworven, zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en zij kunnen maximaal 2x vier jaar zitting hebben. Ook dienen zij hun kynologische nevenfuncties kenbaar te maken.

Ten slotte zullen in het kader van transparantie alle zittingen openbaar zijn en zullen alle uitspraken geanonimiseerd worden gepubliceerd. Hierdoor kan iedereen er kennis van nemen en fungeert het als jurisprudentie. Wanneer iemand gediskwalificeerd wordt, zullen diens naam en woonplaats wél bekend worden gemaakt op het besloten deel van de website, zodat de aangesloten verenigingen daar kennis van kunnen nemen. Zij dienen immers te weten wie bijvoorbeeld niet mag deelnemen aan kynologische evenementen.

Reparaties

Al tijdens de Algemene Vergadering van november 2019 is aangekondigd dat dit nieuwe tuchtrecht nog niet perfect is en dat er nog reparatievoorstellen zouden worden gedaan. Eén van die voorstellen heeft betrekking op de naamgeving van het tuchtcollege en het college van beroep. Deze zullen veranderen in het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in hoger beroep.

De bedoeling was om die voorstellen tijdens de AV van 27 juni aan de leden voor te leggen, zodat deze ook meteen per 1 juli in werking hadden kunnen treden. Vanwege de corona crisis gaat deze AV echter niet door. De voorstellen zijn echter wel al gedeeld met de leden (mailing d.d. 17 april 2020).

Wanneer een nieuwe AV gepland zal worden, is nu nog niet bekend. Wel zeker is dat dan de reparatievoorstellen zullen worden voorgelegd en deze zullen vervolgens zo spoedig mogelijk in werking treden.

Het nieuwe tuchtrecht vindt u  hier


Auteur: Raad van Beheer