Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor 10-08-2020 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15-08-2020 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

 Kennelnamen

AT ALL TIMES
AUS DEM REUNE TAL
CALLUNA KUMA'S
DE GOORDOCKHOEVE
DE JOLIE JULIE
ÉTÉS MAISON
FAN DE TAKOMST
FROM DREAMS OF SHTIYA
FROM LIVELY DESIGN
FROM SPOILED LITTLE THING
FROM THE ROOTS OF JOY
GO UKIYO SOU
HAAGSEBLUF
HOT AMORE STAFFS
JOBIRAKI
LOVERS OF LIFE
O'FLANNAGHAIN'S
ROXBULLS
SOLIS AURORA
SUMMIT'S FOOTSTEPS
UIT HARTSTOCHT
V. WOEFENSTEIJN
V.D. BOEFFIE'S DIJK
V.D. FANERPOLDER
V.D. HIERDENSCHE BEEK
V.D. LAANHOEVE
V.D. RIETGOORHOEVE
V.D. VECHTSEPOLDER
V.H. ELSERVELD
V.'T DUDO LAND
WOODSIGHT


Auteur: Raad van Beheer

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor 10-07-2020 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15-07-2020 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen
BEAUTE'S JESSY
BORN FOR THIS
D'AMO OTAC
DIAMONDS OF THE CARNATION
DOBEL DUSHI
EMBULLMENTY
FAVOURS
FIVIOLA
FROM THE LAKE OF LILIES
HERRINGBONE
HET GOUDPOOTJE
JEWEL OF ROSEVALLEY
KLEIN BLOKLAND'S
KYNOACTIEF
LITTLE FLUFFY POMS
OF ASARA
OF KIRA'S FAMILY
ONYESHA
ORTO DOIDU
RUN WITH THE PACK
SOPHIEBELLA
VITA D'AMORE
VOM HAUS MIDDELSEE
YAVELIN


Auteur: Raad van Beheer

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor  10-06-2020 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15-06-2020 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen
CASA DE AMOR
COOLCAIRNS
DANSENDE POOTJES
DE MAATLANDEN
DOGS OF DIAMONDS
EEUWAARDS
GILLY'S DESTINY
GINGER TOWN'S
HYENA'S
IJSSELBULLS
MARIANA'S PETIT BIJOUX
MEN ONLY
MI DESO
MI HAI RUBATO IL CUORE
OF HERJA ANESTIEM
OF ROSE CLOSE
ORANGE DUCK ROCK
PIPISTRELLE DUTCH
PRETTY BY CHOICE
SILVER WINTER
SPARKLING GEMS
SUNFLOWERSDANCE
V. EDELFLAME
V.D. MARLEHOEVE

Auteur: Raad van Beheer

De afgelopen periode hebben wij de fokkers geïnformeerd over de maatregelen die wij hebben moeten nemen in verband met de Corona crisis. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en houdt rekening met de voortzetting van deze maatregelen in de komende zomermaanden.

Aangepaste procedure registratie van pups
De afgelopen periode hebben wij onze dienstverlening van het chippen van pups en het afnemen van DNA aangepast. De fokkers komen met hun nest naar een kynologenclub in de regio. De buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer chippen de pups en nemen DNA af op een veilige en verantwoorde manier. Een groot dankjewel voor onze kynologenclubs die, zonder uitzondering, bereid zijn om ons hierbij te helpen!

We realiseren ons dat de aangepaste procedure een extra inspanning vraagt van zowel onze eigen organisatie en medewerkers als van onze fokkers. Gelukkig hebben wij gemerkt dat het overgrote deel van onze fokkers begrip heeft voor de situatie. Zij waarderen het dat wij alles in het werk stellen om onze dienstverlening voor onze fokkers op een veilige en verantwoorde manier te continueren.
Wij ontvingen regelmatig mooie bedankjes en complimenten per post of per mail van fokkers die op locatie geweest waren. Dat waarderen wij zeer.  

Andersom willen wij ook graag onze fokkers bedanken voor de prettige manier waarop de samenwerking verloopt. De fokkers zijn mooi op tijd waardoor men rustig en op volgorde van afspraak kan werken. De pups zitten in schone benches en zijn duidelijk gemarkeerd met de volgorde en namen voor de registratie. Daardoor is de belasting voor de pups minimaal en kan er efficiënt gewerkt worden.

Dankjewel aan de fokkers voor deze fijne samenwerking!

Fokken tijdens de Corona-crisis
 
We krijgen veel signalen dat er een sterke stijging is van de vraag naar pups. Dat horen we van fokkers, maar zien we ook terug in onze website- en Google-statistieken. Het aandeel zoekers naar pups op onze website die vervolgens doorklikken naar rasverenigingen is de afgelopen periode ruim 2x zo hoog als normaal. Ook de pupinfo van veel rasverenigingen draaien overuren.
 
De keuze om te fokken wordt nu echter voor sommige fokkers beperkt door de huidige landelijke maatregelen. Zo is de keuze beperkt of zelfs onmogelijk waar het gaat om de inzet van reuen uit buitenland. Ook kunnen bepaalde gezondheidsonderzoeken niet of moeilijker plaatsvinden.

Ook de kennismaking met de pupkopers zorgt voor een extra uitdaging. Zijn de kopers geen impulskopers? En hoe gaat het met de pups als iedereen straks weer aan het werk is? Ligt dan verlatingsangst op de loer?

Dat moet je als verantwoorde fokker wel bespreekbaar maken, daarover adviezen meegeven en het is nu extra belangrijk om de goede keuzes te maken in de selectie van de meest geschikte kopers voor je pups.

Ook het socialiseren van je pups is nu anders dan gebruikelijk. Dan is het goed om te weten dat in deze crisistijd de vraag naar verantwoord gefokte pups enorm is toegenomen.  
 
Over het socialiseren tijdens de Corona-crisis verscheen een column van het magazine Onze Hond:
https://www.onzehond.nl/gedrag-en-opvoeding/puppy-opvoeden-en-socialiseren-ook-tijdens-de-coronacrisis/

En een item bij onze partners van de Universiteit Utrecht: 
https://www.uu.nl/nieuws/hoe-socialiseer-je-je-pup-tijdens-de-coronacrisis


Over het fokken tijdens de Corona-crisis verscheen er een uitgebreide blog van Dogzine: https://dogzine.eu/nl/nieuwsartikelen/fokken-de-crisis-doen-niet-doen

 
De keuze om wel of geen nestje te fokken en op welk moment is altijd een persoonlijke keuze van de fokker.
Mocht je als fokker daar vragen over hebben of over van gedachten willen wisselen dan kun je terecht bij je rasvereniging en staan de ‘fokkers helpen fokkers’ klaar om je te ondersteunen waar nodig. Je vind de gegevens van 'fokkers helpen fokkers' in je fokkersaccount op onze website.  
Je kunt ook altijd contact opnemen met de  buitendienstmedewerker van je rayon. Heb je de gegevens niet meer? Bel ons dan voor zijn/haar telefoonnummer 020 664 44 71. Auteur: Raad van Beheer

 

Onderstaand bericht is aan de aangesloten verenigingen van de Raad van Beheer verzonden.

 

Op donderdag 12 maart jl. informeerde wij u omtrent de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Dagelijks worden wij geïnformeerd via de media omtrent de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland.  De gezondheid van onze medewerkers, leden, deelnemers en relaties staat hierbij voorop. Wij willen de continuïteit van onze dienstverlening kunnen blijven waarborgen. Wij begrijpen dat de huidige maatregelen ook voor u persoonlijk enorme impact kunnen hebben. Zeker in bepaalde branches is het nu extreem complex en uitdagend om te kunnen blijven bestaan. Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. De maatregelen gelden voor heel Nederland en minimaal tot 6 april a.s. Gezien de enorme impact van dit virus op onze samenleving en alle vergaande maatregelen die landelijk en in de wereld zijn genomen gaan wij ervanuit dat de termijn na 6 april verlengd zal worden.
 
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar.

Op 8 april en 18 mei hadden wij klankbordsessies/beleidssessies gepland voor de implementatie van nieuw beleid op het gebied van fokkerij en gezondheid. Dit nieuwe beleid zou dan tijdens de juni AV voor besluitvorming worden aangeboden aan onze leden. Dit zorgvuldige voorbereidingsproces kan nu niet op de geplande wijze plaatsvinden. Tevens kunnen de rasgoepen- en rayon vergaderingen die noodzakelijk zijn voor voorbereiding van de AV niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Het bestuur onderzoekt of wellicht via digitale communicatie online informatiesessies een optie zouden kunnen zijn. Tevens is het onzeker of dat de juni AV op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.

Vooralsnog zal het bestuur volgens de gebruikelijke procedure de AV van 27 juni bijeenroepen. Alleen de noodzakelijke onderwerpen, zoals de jaarstukken, zullen geagendeerd worden. Voor de overige onderwerpen zal een aparte BAV gehouden worden.

Indien de coronacrisis aanhoudt en het op grond van de dan geldende richtlijnen niet mogelijk is een AV in juni te houden, zal deze uitgesteld moeten worden. Dan ontstaat echter een situatie dat de Raad van Beheer niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen. Het bestuur gaat ervan uit dat in dat geval ook de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens kan de Raad van Beheer dan een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

Het kantoor en de buitendienst werken vooralsnog op de gebruikelijke sterkte. De buitendienst werkt volgens een speciaal protocol. De betrokkenen die de dienstverlening afnemen worden hier vooraf over geïnformeerd.  Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen en/of aanpassingen in onze bereikbaarheid en dienstverlening.

De vragen en antwoorden die volgen uit deze maatregelen vanuit de overheid worden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus regelmatig aangevuld.

Namens het bestuur en onze medewerkers wensen wij u veel sterkte in deze moeilijke en onzekere periode. Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten in betere tijden. 

Auteur: Raad van Beheer

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor  10-05-2020 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15-05-2020 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen
CAMZIES
CHARLIE'S CHOICE
DAIS' OFFSPRING
DE GOLDEN HOEVE
DE KREITER FARM
DE STOUWE HOEVE
DIVA'S HEARTBEAT
DUTCH FLYING CANITEAM
FÂN DE KATTENSTETT
FROM SIBERIA WITH LOVE
FROM SUN LA BEAUTY
HAUS VOM TRICHT
HELUMÉ BESKA'S
HUNTER'S FIRE
LA SCUDERIA DI DIRK
LOS COLOROS DE LA VIDA
MINATO MOKUM
OF THE JOLLY PEARLS
ON MEADOWS ROAD
PARADYSKE DREAM
PERFECT PICTURE
RICO'S HOEVE
RIETWOOD
TWENTSCHE QLUIVERS
V.D. BORREKEEN
V.D. DRECHTJACHT
V.D. HIPPE KIP
V.D. HOLLE OLM
V.D. KADE WOLFJES
V.D. OETELBURGH
V.D. RUYCHEHOEVE
V.D. TWENTSCHE DRENT
V.H. APERLOO
V.'T ZWINGELSPAAN
VIHAMO'S
VON FIELDHAUSEN

 

Auteur: Raad van Beheer

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor 10-04-2020 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15-04-2020 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen NAW Gegevens aanvrager
OF BLISSFUL REDS  4635 CP  HUIJBERGEN
CODE ROOD  4033 BH  LIENDEN
CÚ CORCALEE  7071 VE  ULFT
V.D. DREMOHOF  6086 BM  NEER
FLAT VALLEY ROSES  9461 TG  GIETEN
HOUSE OF BLUE WINTER  7101 LG  WINTERSWIJK
INESCAPABULLS  1628 DH  HOORN NH
JILL'S LEGACY  7814 TN  EMMEN
JINSEI NO SAIKURU  1911 EE  UITGEEST
KING OF THE CASTLE  5706 LH  HELMOND
LINE OF BEAUTY  3353 CP  PAPENDRECHT
FROM LORY'S DEN  1171 MC  BADHOEVEDORP
MY FIRST LITTLE PEARS  2643 HT  PIJNACKER
PARYDONNA  2991 ER  BARENDRECHT
V.D. ROATGER  7552 PD  HENGELO OV
SATISFY BIG BEAR  8253 ES  DRONTEN
V.D. SETAREHOEVE  1411 VV  NAARDEN
V.H. SUYDERZEELAND  8071 VN  NUNSPEET
THE SWIMMING HUNTER  7326 HW  APELDOORN

Auteur: Raad van Beheer