Het bestuur bestaat uit zeven personen, waaronder de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Zowel het bestuur als de leden kunnen kandidaat-bestuursleden voordragen. De Algemene Vergadering kiest de bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille, waarvoor hij eerste aanspreekpunt is. Daarnaast zijn de bestuursleden contactpersoon voor een rayon en/of een rasgroep. Tijdens de AV van 22 juni zijn er 3 nieuwe bestuursleden gekozen. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 17 juli de portefeuilles verdeeld.

 

Voorzitter

Jack Alberts

Penningmeester & Vice-voorzitter

Albert Hensema

Secretaris

Roelof Nuberg

   

Portefeuilles

Bestuurslid

Algemene Zaken

Jack Alberts

Personeel & Organisatie

Jack Alberts & Albert Hensema

Financiën

Albert Hensema

ICT

Albert Hensema & Roelof Nuberg

Stamboekhouding

Albert Hensema

Juridische zaken & Governance

Jur Deckers

Gedrag

Roelof Nuberg

Communicatie & Marketing (incl. belangenbehartiging)

Roelof Nuberg

Sporten met honden

Gabri Kolster

Nederlandse Rassen

Gabri Kolster

Fokkerij

Gabri Kolster

Windhondenrensport

Jack Alberts

Opleidingen

Jur Deckers

Gezondheid & Welzijn

Paul Mandigers

Lokale kynologie

Carel Canta

Werken met honden (incl. watersport)

Jur Deckers

Jacht met honden

Jur Deckers

Keurmeesterszaken

Carel Canta

Tentoonstellingszaken

Carel Canta 

Youth

Jack Alberts 

   

Rasgroep/ Rayons

Bestuurslid

Rasgroep 1

Gabri Kolster

Rasgroep 2a

Roelof Nuberg 

Rasgroep 2b

Carel Canta 

Rasgroep 3

Roelof Nuberg 

Rasgroep 4/6

Albert Hensema

Rasgroep 5

Paul Mandigers

Rasgroep 7/8

Jur Deckers 

Rasgroep 9

Gabri Kolster

Rasgroep 10

Jack Alberts

   

Rayon Noord

Albert Hensema

Rayon Midden

Jack Alberts

Rayon Zuid

Carel Canta 

Rayon West

Roelof Nuberg

 

Auteur: Raad van Beheer

Kennelnamen NAW Gegevens aanvrager
AAN DE DRENTSCHE AA 9469 PM  SCHIPBORG
BEYOND DUTCH HEARTS 3851 ZS  ERMELO
CLEAN CREEK'S 9219 VK  DE TIKE
FAN DE HOFKESJONGERS 8601 CW  SNEEK
FIVE OAKS DRIVE 5121 XS  RIJEN
FLATASTIC 2465 AN  RIJNSATERWOUDE
FRA ÍKORNAHOFI 4722 SE  SCHIJF
FROM BASTIAAN'S PLACE 2807 AL  GOUDA
IN YOUR EYES 9203 BS  DRACHTEN
MAI KA MOENA TAIMANA 5251 AD  VLIJMEN
RHEE'S VALLEY OF PROUD 5043 LT  TILBURG
THE BENTIKA INN 3066 KJ  ROTTERDAM
V. CHATEAU LA RAFFINIE 2592 HT  'S-GRAVENHAGE
V. CUBOX 5836 BN  SAMBEEK
V. ESVELD 3774 PD  KOOTWIJKERBROEK
V. ROLIZANA 7381 CA  KLARENBEEK
V.D. BERNERBOLLETJES 5398 CE  MAREN-KESSEL
V.D. LIERENSE ENK 7364 BX  LIEREN
V.H. OUDE MAASJE 4267 GX  DRONGELEN
V.H. ROSIE'S PARK 7906 BB  HOOGEVEEN
V.'T JAGERSWOUD 4901 PD  OOSTERHOUT NB
VIENS DU CIEL 5175 EB  LOON OP ZAND
WARRAGUL 6661 HD  ELST GLD

Auteur: Raad van Beheer

Best in show

Cão de Agua Português Casa Hoya's Addicted To You, NHSB 3120144,

Eig.: I. Griffioen-van Beek

                    

reserve best in show

Bichon frisé Sulyka Super Sunray from Summer, NHSB 3084004,

Eig.: I.L. Frenk-Kleton

                              

rasgroep 1

Shetland Sheepdog Lundecock's Surprise Packet, NHSB 3086711,

Eig.: J.N. van Ulsen

rasgroep 2

Bullmastiff Hyerdunscar Some Like It Hot, NHSB 3064269,

Eig.: P. Arts

                                                                    

rasgroep 3

Miniatuur Bull Terrier Happy Little Fellows Castle Combe, NHSB 3058185,

Eig.: V van Beek

rasgroep 4

Dashond, ruwhaar Pandorra v. Tegernsee, NHSB 3149412,

Eig.: B.P.M. Waltmans

                                                                  

rasgroep 5

Shiba Mara-Shimas Tamamizu, NHSB 3103780,

Eig.: W. van der Meer

rasgroep 6

Beagle Super Trash from Elly's Pack, NHSB 3109793,

Eig.: P.H.C.M. Vervoort

                                                                   

rasgroep 7

Vizsla, korthaar Kamp. Quodian's Mandi, NHSB 3061144,

Eig.: L. van Essen

rasgroep 8

Cão de Agua Português Casa Hoya’s Addicted To You, NHSB 3120144,

Eig.: I. Griffioen-van Beek

                                                                    

rasgroep 9

Bichon frisé Sulyka Super Sunray from Summer, NHSB 3084004,

Eig.: I.L. Frenk-Kleton

rasgroep 10

Whippet Creme Anglaise's Eat My Dust, NHSB 3029295,

Eig.: J.W. Akerboom - van der Schaaf

                                                                    

Alle BOBs van deze show vind je zo snel mogelijk op de pagina "overzicht kampioenen en uitslagen tentoonstellingen". 

Iedereen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.


Auteur: Raad van Beheer

 

Op zaterdag 22 juni 2019 vond de 49e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats.

Hieronder treft u de besluitenlijst.

 • Notulen 47e Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 23 oktober 2018  – vastgesteld
 • Notulen 48e Algemene Vergadering d.d. 1 december 2018 – vastgesteld
 • Voorstel tot goedkeuring balans en staat van baten en lasten 2018 – aangenomen
 • Voorstel tot dechargeverlening aan het bestuur inzake gevoerd financieel beleid 2018 – aangenomen
 • Benoeming lid Financiële Commissie: gekozen is dhr. E. Siebers
 • Bestuursverkiezing: gekozen zijn dhr. C. Canta, dhr. J. Deckers en dhr. P. Mandigers
 • Initiatiefvoorstel Nippon Inu inzake Uitvoeringsregels Onderscheidingen  - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing artikel VI.29 KR t.a.v. dekreu eigenaar -  aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing artikel VIII.2 KR t.a.v. BWG halfbroer - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing MAG test reglement - aangenomen
 • Benoeming Gezondheidscommissie: gekozen zijn Dr. J. Buijtels, Drs. M. Megens en Dr. ir. P. Oliehoek
 • Voorstel tot aanpassing artikel IV.12 KR (Commissie Exposities) - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing en toevoeging artikelen IV.6 en IV.9A KR (Commissie Keurmeesters) - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing artikelen KR t.a.v. ICT: voorstel aanpassing artikel  III.23 KR teruggetrokken, overige KR wijzigingen wel ter stemming gebracht - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing artikelen KR t.a.v. kennelnamen i.v.m. FCI regels - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing artikelen HR en KR t.a.v. AVG m.b.t. ledenlijsten en catalogi – de voorgestelde aanpassingen van artikel 5 HR en artikel 10 HR teruggetrokken. Stemming over artikel IV.26 KR - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing/schrapping diverse KR artikelen t.a.v. couperen - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing artikel IV.6 KR t.a.v. keurmeester in het buitenland -  aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing artikel I.5 KR t.a.v. hulpmiddelenbeleid – voorstel 1 aangenomen

Auteur: Raad van Beheer

Tijdens het overleg van afgelopen maandag 17 juni 2019 is met een aantal rasverenigingen gesproken over waar we nu staan met de fokkerij van rassen met een korte voorsnuit en hoe wij de toekomst van de fokkerij voor deze rassen op een verantwoorde wijze kunnen continueren in Nederland. De overheid heeft duidelijke grenzen aangegeven voor de fokkerij van rassen met een korte voorsnuit in Nederland.

De Raad van Beheer zal in overleg met de rasverenigingen tot goede en wetenschappelijk onderbouwde fokbegeleidingsplannen komen die aantonen dat het fokken van honden met een korte voorsnuit onder bepaalde voorwaarden mogelijk moet zijn, zonder dat concessies gedaan worden aan de gezondheid van deze rassen. Zo moet het met maatwerk per ras mogelijk blijven om te fokken met stamboomhonden.

Fokkerij is alleen mogelijk door middel van een goede samenwerking met de fokkers en rasverenigingen. De fokker is immers eindverantwoordelijk. Met de rasverenigingen is gesproken over oplossingsrichtingen waarbij per ras regels gesteld worden op o.a. het gebied van aankeuringen, gezondheidsscreenings, conditietesten en het inzetten van look-alikes en outcross. Iedereen is er van overtuigd dat samenwerken nodig is om per ras tot een breed gedragen fokbegeleidingsplan te komen.

Er is een tijdelijke commissie samengesteld met een vertegenwoordiging van de belangrijkste kortsnuitige rassen. Deze commissie gaat samen met de Raad van Beheer een concept voorbereiden van het fokbegeleidingsplan. Uitgangspunt daarbij is dat het concept past binnen de door de overheid gestelde voorwaarden, rekening houdend met de gezondheidsstatus en populatiediversiteit van het ras.

Het streven is om 1 augustus 2019 de fokbegeleidingsplannen per ras uitgewerkt te hebben. Deze gezamenlijke fokprogramma’s worden verwerkt in een plan van aanpak dat zal worden aangeboden aan het Ministerie. Vooraf zal door de rasverenigingen een draagvlakpeiling onder de leden plaatsvinden.

Auteur: Raad van Beheer

Op donderdag 13 juni jl. had een delegatie van het Platform Fairfok een gesprek over de voortgang van Fairfok met minister Carola Schouten. De delegatie bestond uit Rony Doedijns en Roelof Nuberg van de Raad van Beheer, Hille Fieten van de Faculteit Diergeneeskunde/ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) en Conny van Meurs van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de KNMvD. Een ding staat voorop: de minister wil snel concrete resultaten zien.


 

PETscan

De KNMvD vertelde over PETscan 2.0, de database gevuld met diagnoses van dierenartsen, waarmee het ECGG inzichtelijk kan maken welke erfelijke ziekten er voorkomen, bij welke rassen en in welke mate. Het is essentieel dat hier zo veel mogelijk dierenartspraktijken aan bijdragen. De motivatie voor deelname groeit omdat technische belemmeringen zijn weggenomen en PETscan voor de opkomende merkketens binnen de dierenartsensector belangrijke managementinformatie op kan leveren.

Kortsnuiten

De Raad van Beheer deelde mee de fokbegeleidingsplannen voor kortsnuitige rassen op korte termijn gereed te hebben. De Raad van Beheer wil de plannen zo snel als mogelijk in werking laten treden. De kanttekening die wij daarbij maakten was dat de plannen en de afspraken uitsluitend gaan gelden voor de stamboomhonden. Voor de honden die buiten de Raad van Beheer om gefokt worden en waar wij geen invloed  op hebben gelden deze afspraken niet.

Look-alikes

Alle drie Fairfok-partijen wezen op het belemmerende effect dat niet-stamboomhonden kunnen hebben op de resultaten van Fairfok. Bij het grote publiek worden stamboomhonden en look-alikes immers op één hoop geveegd en bepalen look-alikes het imago van bepaalde rassen. Daarnaast leiden toenemende regels en kosten voor stamboomfokkers tot een vlucht naar de niet gecontroleerde markt voor look-alikes, zowel onder kopers als fokkers. Dit maakt fokkers en rasverenigingen voorzichtiger in het nemen van maatregelen en vermindert de snelheid waarmee resultaten behaald kunnen worden. Hoewel men inziet dat het tijd is voor maatregelen is de  inzet van fokkers van stamboomhonden voor een deel afhankelijk van een rechtvaardige aanpak van de look-alike markt. In dit kader, maar ook met verwijzing naar de hoogrisicohonden, wezen wij de minister erop dat er op termijn verplichte afstammingsregistratie voor alle honden zou moeten komen.

Malafide handel

Desgevraagd hebben wij de minister verteld dat bepaalde fokkerijen niet (goed) georganiseerd zijn. Zij wil nu in contact komen met enkele grote handelaren. Verder hebben wij haar bijgepraat over de malafide hondenhandel, met advertenties van zogenaamde 'gelegenheidsnestjes', valse foto’s, huizen die worden afgehuurd om nestjes in een huiselijke omgeving te showen, enzovoort. In dit verband wezen wij op de Belgische regelgeving die aangeeft dat je alleen honden online mag aanbieden als je een registratienummer hebt.

Er is gezamenlijk op gewezen dat het van groot belang is voor het bereiken van de doelen om een veilige omgeving te creëren voor de kopers van puppy’s.
 

Inzichtelijk maken resultaten

De minister erkent de inspanning die gestoken wordt door de Fairfok partners in een gezondere en socialere hond maar heeft gevraagd om deze inspanningen en de daaruit voortkomende resultaten nog beter inzichtelijk te maken.

Dit is essentieel voor het succes en de legitimiteit van Fairfok, ook voor de minister zelf. De vraag, misschien meer zelfs een advies, is niet aan dovemansoren gericht en het Platform Fairfok zal dit de komende periode  veel aandacht gaan geven.

 

Auteur: Raad van Beheer

Best in show

Once A Queen From The Wildfarmer Ranch, Dwergkeeshond, Eig.:  M. Wildeboer

Reserve best in show

Jamaica Sun A Touch Of Freedom,  Afghaanse Windhond , Eig.: Josee Sales

rasgroep 1

Quatresols-gauthier Du Manoir Noble, Briard, Eig.: Susanne Sander

 

rasgroep 2

Rosaceae Gymnocladus, Leonberger, Eig.: Yvonne van Lobenstein

rasgroep 3

Zero Tolerance Van Daelenbroek, Kerry Blue Terrier, Eig. : W.J. Martens

rasgroep 4

Minidogland Take After Sun, Dwergdashond, korthaar, Eig. Philippe Meier

rasgroep 5

Once A Queen From The Wildfarmer Ranch, Dwergkeeshond, Eig.:  M. Wildeboer

rasgroep 6

Roeper's You Got The Look, Beagle, Eig.: Tineke Perfors

rasgroep 7

Nuovo Compagno Du Clos Des Petites Vignes, Bracco Italiano, Eig.: Marjan Buck

rasgroep 8

Woefdram's Abercrombie, Labrador Retriever, Eig.: Sander Nugteren

rasgroep 9

Curlfinch Lieke,  Middenslag Poedel, zwart-wit-bruin, Eig. G.C. Kroes-Vink

 

rasgroep 10

Jamaica Sun A Touch Of Freedom,  Afghaanse Windhond , Eig.: Josee Sales

Alle BOBs vind je op de pagina "overzicht kampioenen en uitslagen tentoonstellingen".

De uitslagen van de Junior Handling vind je op de pagina "Junior Handling 2019" en van de debutanten op de pagina "Debutanten 2018/2019".

Iedereen van harte gefeliciteerd.

 

Auteur: Raad van Beheer