Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor 10-10-2020 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15-10-2020 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen
CASTELLUM MATILONE
DE PEAREL FAN HOLLÂN
FLYING SPOTS
FRISIAN CAIRNS
FROM BOHEMIANDREAMS
GO IKKIGAYO
GOLDEN FIELDPASSION'S
GRADITUDE TO GORGEOUS ZEUS
MAKARIS HOME
OF HJAM-PA
OF SANDY BORDERS
ROODPRONK
V. LÖVENVELD
V. OUD BROEKHOVEN
V.D. AARDMANSBERG
V.D. AMIGOS BAILARINES
V.D. GOOISCHE HEIDE
V.D. POELWEIDE
V.H. KLUUNVENNE


Auteur: Raad van Beheer

Binnen de huidige corona-maatregelen is er weer wat mogelijk, zeker voor de jeugd. Helaas kan het Zomerkamp niet doorgaan, maar de Raad van Beheer Youth bied twee leuke alternatieven voor deze zomer: de Zomer Workshop en de Zomer Agility Workshop!

zomer agility workshop - maandag 27 juli

Hét alternatief voor de trainingen voor het JOAWC! 
Deelname is voor junioren tot en met 18 jaar die agilitywedstrijden lopen of wedstrijd-klaar zijn. 

De workshop wordt gegeven door Wendy Willemse. 
Georganiseerd door de RvB Youth, Junior Agility Werkgroep en Wendy Willemse. 

Maximaal aantal deelnemers: 20

Geef je op! 

zomer workshop youth - dinsdag 28 juli

Tijdens deze leuke dag ga je verschillende workshops doen, onder andere agility, junior handling, trucjes/dogdance, een keuring, flyball, een lezing en gezellige spellen met de groep. 

Eigenlijk is het gewoon Zomerkamp op 1 dag!

Deelname voor jongeren van 8 tot 18 jaar die actief willen zijn met hun maatje. 

Maximaal aantal deelnemers: 25

Geef je op!

Locatie: KC Delft
Inschrijving sluit 22 juli of als het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Na inschrijving ontvang je een bevestiging van ontvangst. Op 23 juli ontvang je een mail met definitieve bevestiging en aanvullende informatie. 


Auteur: Raad van Beheer

Op 1 juli 2020 treedt het nieuwe tuchtrecht in werking, zoals dit tijdens de Algemene Vergadering van november 2019 is aangenomen. Hier leest u wat er verandert.


Systematiek

Allereerst verandert de systematiek. Het huidige hoofdstuk VI van het Kynologisch Reglement bevat minder artikelen. In dit hoofdstuk zijn alleen de hoofdlijnen van het tuchtrecht, waaronder de tuchtrechtelijke vergrijpen en de sancties, maar ook de instelling van een college van beroep, opgenomen. Van dat laatste college zal op een later moment de naam nog veranderen. Naast dit hoofdstuk VI KR treedt een nieuw Procesreglement Tuchtrecht in werking. Hierin is een gedetailleerde beschrijving van de procedure, alsmede de samenstelling en benoeming van de leden van het tuchtcollege opgenomen. Tevens is er een lijst met maximum straffen.

Belangrijke wijzigingen

Eén van de opvallendste wijzigingen is dat op verzoek van de leden de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan in het leven is geroepen. Ook nieuw is dat ‘eenvoudige’ zaken door het bestuur kunnen worden afgedaan door middel van een schikkingsvoorstel. Dit geldt met name voor fokkers die bijvoorbeeld hun teef te snel weer hebben laten dekken (een BWG-overtreding).

Tevens is bij een opgelegde boete de vervangende diskwalificatie afgeschaft. Zolang een opgelegde boete niet wordt betaald, zal er geen dienstverlening meer plaatsvinden. Hierdoor wordt de druk om toch de boete te betalen verhoogd.

Nieuw is ook dat het overtreden van de paragrafen 2 (fokregels), 3 (welzijnsregels) en 4 (gezondheidsregels) van het Verenigingsfokreglement van de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen als Tuchtrechtelijk Vergrijp wordt aangemerkt. Dit zal rasverenigingen helpen bij de handhaving van hun VFR.

Ten aanzien van het Tuchtcollege zelf verandert er ook het één en ander. De leden ervan worden via een openbare procedure geworven, zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en zij kunnen maximaal 2x vier jaar zitting hebben. Ook dienen zij hun kynologische nevenfuncties kenbaar te maken.

Ten slotte zullen in het kader van transparantie alle zittingen openbaar zijn en zullen alle uitspraken geanonimiseerd worden gepubliceerd. Hierdoor kan iedereen er kennis van nemen en fungeert het als jurisprudentie. Wanneer iemand gediskwalificeerd wordt, zullen diens naam en woonplaats wél bekend worden gemaakt op het besloten deel van de website, zodat de aangesloten verenigingen daar kennis van kunnen nemen. Zij dienen immers te weten wie bijvoorbeeld niet mag deelnemen aan kynologische evenementen.

Reparaties

Al tijdens de Algemene Vergadering van november 2019 is aangekondigd dat dit nieuwe tuchtrecht nog niet perfect is en dat er nog reparatievoorstellen zouden worden gedaan. Eén van die voorstellen heeft betrekking op de naamgeving van het tuchtcollege en het college van beroep. Deze zullen veranderen in het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in hoger beroep.

De bedoeling was om die voorstellen tijdens de AV van 27 juni aan de leden voor te leggen, zodat deze ook meteen per 1 juli in werking hadden kunnen treden. Vanwege de corona crisis gaat deze AV echter niet door. De voorstellen zijn echter wel al gedeeld met de leden (mailing d.d. 17 april 2020).

Wanneer een nieuwe AV gepland zal worden, is nu nog niet bekend. Wel zeker is dat dan de reparatievoorstellen zullen worden voorgelegd en deze zullen vervolgens zo spoedig mogelijk in werking treden.

Het nieuwe tuchtrecht vindt u  hier


Auteur: Raad van Beheer

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor 10-08-2020 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15-08-2020 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

 Kennelnamen

AT ALL TIMES
AUS DEM REUNE TAL
CALLUNA KUMA'S
DE GOORDOCKHOEVE
DE JOLIE JULIE
ÉTÉS MAISON
FAN DE TAKOMST
FROM DREAMS OF SHTIYA
FROM LIVELY DESIGN
FROM SPOILED LITTLE THING
FROM THE ROOTS OF JOY
GO UKIYO SOU
HAAGSEBLUF
HOT AMORE STAFFS
JOBIRAKI
LOVERS OF LIFE
O'FLANNAGHAIN'S
ROXBULLS
SOLIS AURORA
SUMMIT'S FOOTSTEPS
UIT HARTSTOCHT
V. WOEFENSTEIJN
V.D. BOEFFIE'S DIJK
V.D. FANERPOLDER
V.D. HIERDENSCHE BEEK
V.D. LAANHOEVE
V.D. RIETGOORHOEVE
V.D. VECHTSEPOLDER
V.H. ELSERVELD
V.'T DUDO LAND
WOODSIGHT


Auteur: Raad van Beheer

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor 10-07-2020 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15-07-2020 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen
BEAUTE'S JESSY
BORN FOR THIS
D'AMO OTAC
DIAMONDS OF THE CARNATION
DOBEL DUSHI
EMBULLMENTY
FAVOURS
FIVIOLA
FROM THE LAKE OF LILIES
HERRINGBONE
HET GOUDPOOTJE
JEWEL OF ROSEVALLEY
KLEIN BLOKLAND'S
KYNOACTIEF
LITTLE FLUFFY POMS
OF ASARA
OF KIRA'S FAMILY
ONYESHA
ORTO DOIDU
RUN WITH THE PACK
SOPHIEBELLA
VITA D'AMORE
VOM HAUS MIDDELSEE
YAVELIN


Auteur: Raad van Beheer

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor  10-06-2020 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15-06-2020 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen
CASA DE AMOR
COOLCAIRNS
DANSENDE POOTJES
DE MAATLANDEN
DOGS OF DIAMONDS
EEUWAARDS
GILLY'S DESTINY
GINGER TOWN'S
HYENA'S
IJSSELBULLS
MARIANA'S PETIT BIJOUX
MEN ONLY
MI DESO
MI HAI RUBATO IL CUORE
OF HERJA ANESTIEM
OF ROSE CLOSE
ORANGE DUCK ROCK
PIPISTRELLE DUTCH
PRETTY BY CHOICE
SILVER WINTER
SPARKLING GEMS
SUNFLOWERSDANCE
V. EDELFLAME
V.D. MARLEHOEVE

Auteur: Raad van Beheer

De afgelopen periode hebben wij de fokkers geïnformeerd over de maatregelen die wij hebben moeten nemen in verband met de Corona crisis. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en houdt rekening met de voortzetting van deze maatregelen in de komende zomermaanden.

Aangepaste procedure registratie van pups
De afgelopen periode hebben wij onze dienstverlening van het chippen van pups en het afnemen van DNA aangepast. De fokkers komen met hun nest naar een kynologenclub in de regio. De buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer chippen de pups en nemen DNA af op een veilige en verantwoorde manier. Een groot dankjewel voor onze kynologenclubs die, zonder uitzondering, bereid zijn om ons hierbij te helpen!

We realiseren ons dat de aangepaste procedure een extra inspanning vraagt van zowel onze eigen organisatie en medewerkers als van onze fokkers. Gelukkig hebben wij gemerkt dat het overgrote deel van onze fokkers begrip heeft voor de situatie. Zij waarderen het dat wij alles in het werk stellen om onze dienstverlening voor onze fokkers op een veilige en verantwoorde manier te continueren.
Wij ontvingen regelmatig mooie bedankjes en complimenten per post of per mail van fokkers die op locatie geweest waren. Dat waarderen wij zeer.  

Andersom willen wij ook graag onze fokkers bedanken voor de prettige manier waarop de samenwerking verloopt. De fokkers zijn mooi op tijd waardoor men rustig en op volgorde van afspraak kan werken. De pups zitten in schone benches en zijn duidelijk gemarkeerd met de volgorde en namen voor de registratie. Daardoor is de belasting voor de pups minimaal en kan er efficiënt gewerkt worden.

Dankjewel aan de fokkers voor deze fijne samenwerking!

Fokken tijdens de Corona-crisis
 
We krijgen veel signalen dat er een sterke stijging is van de vraag naar pups. Dat horen we van fokkers, maar zien we ook terug in onze website- en Google-statistieken. Het aandeel zoekers naar pups op onze website die vervolgens doorklikken naar rasverenigingen is de afgelopen periode ruim 2x zo hoog als normaal. Ook de pupinfo van veel rasverenigingen draaien overuren.
 
De keuze om te fokken wordt nu echter voor sommige fokkers beperkt door de huidige landelijke maatregelen. Zo is de keuze beperkt of zelfs onmogelijk waar het gaat om de inzet van reuen uit buitenland. Ook kunnen bepaalde gezondheidsonderzoeken niet of moeilijker plaatsvinden.

Ook de kennismaking met de pupkopers zorgt voor een extra uitdaging. Zijn de kopers geen impulskopers? En hoe gaat het met de pups als iedereen straks weer aan het werk is? Ligt dan verlatingsangst op de loer?

Dat moet je als verantwoorde fokker wel bespreekbaar maken, daarover adviezen meegeven en het is nu extra belangrijk om de goede keuzes te maken in de selectie van de meest geschikte kopers voor je pups.

Ook het socialiseren van je pups is nu anders dan gebruikelijk. Dan is het goed om te weten dat in deze crisistijd de vraag naar verantwoord gefokte pups enorm is toegenomen.  
 
Over het socialiseren tijdens de Corona-crisis verscheen een column van het magazine Onze Hond:
https://www.onzehond.nl/gedrag-en-opvoeding/puppy-opvoeden-en-socialiseren-ook-tijdens-de-coronacrisis/

En een item bij onze partners van de Universiteit Utrecht: 
https://www.uu.nl/nieuws/hoe-socialiseer-je-je-pup-tijdens-de-coronacrisis


Over het fokken tijdens de Corona-crisis verscheen er een uitgebreide blog van Dogzine: https://dogzine.eu/nl/nieuwsartikelen/fokken-de-crisis-doen-niet-doen

 
De keuze om wel of geen nestje te fokken en op welk moment is altijd een persoonlijke keuze van de fokker.
Mocht je als fokker daar vragen over hebben of over van gedachten willen wisselen dan kun je terecht bij je rasvereniging en staan de ‘fokkers helpen fokkers’ klaar om je te ondersteunen waar nodig. Je vind de gegevens van 'fokkers helpen fokkers' in je fokkersaccount op onze website.  
Je kunt ook altijd contact opnemen met de  buitendienstmedewerker van je rayon. Heb je de gegevens niet meer? Bel ons dan voor zijn/haar telefoonnummer 020 664 44 71. Auteur: Raad van Beheer