Graag informeren wij u omtrent de actuele portefeuilleverdeling vanaf 5 januari 2022 binnen het bestuur van de Raad van Beheer.

Voorzitter

Hildeward Hoenderken

Secretaris

Jakko Broersma

Vice-voorzitter

Mark Wisman

Penningmeester

Freek Klijzing

   

Portefeuilles

Bestuurslid

Algemene Zaken

Hildeward Hoenderken

Personeel & Organisatie

Freek Klijzing en Hildeward Hoenderken

Financiën

Freek Klijzing

ICT

Mark Wisman

Stamboekhouding

Jakko Broersma

Juridische zaken

Els Siebel

Communicatie & Marketing

Frans Krijbolder

Gedrag

Els Siebel

Fokkerij

Jakko Broersma

Gezondheid en Welzijn

Hildeward Hoenderken

Opleidingen

Ilona Lodders

Sporten met honden

Ilona Lodders

Werken met honden

Mark Wisman

Jacht met honden

Frans Krijbolder

Windhondenrensport

Els Siebel

Keurmeesterszaken

Hildeward Hoenderken

Tentoonstellingszaken

Mark Wisman

Nederlandse Rassen

Freek Klijzing

Lokale kynologie

Mark Wisman

Jeugd

Ilona Lodders

Ledenzaken

Jakko Broersma

   

Rasgroep/ Rayons

Bestuurslid

Rasgroep 1

Mark Wisman

Rasgroep 2

Ilona Lodders

Rasgroep 3

Hildeward Hoenderken

Rasgroep 4/6

Frans Krijbolder

Rasgroep 5

Freek Klijzing

Rasgroep 7/8

Frans Krijbolder

Rasgroep 9

Jakko Broersma

Rasgroep 10

Els Siebel

   

Rayon Noord

Mark Wisman

Rayon Midden

Mark Wisman

Rayon Zuid

Ilona Lodders

Rayon West

Freek Klijzing

   

Projecten

 

Huisvesting

Frans Krijbolder en Hildeward Hoenderken

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuur


 
Auteur: Raad van Beheer


De Raad van Beheer heeft aandacht voor de jeugd, de kynologen van de toekomst. Raad van Beheer Youth organiseert verschillende leuke activiteiten voor jeugdige hondenliefhebbers. Inmiddels is het jaarlijkse Zomerkamp een hoogtepunt! De data voor de Zomerkampen in 2022 zijn bekend.

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus 2022 is het Zomerkamp voor deelnemers van 8 tot en met 13 jaar en hun hond.

Van maandag 15 tot en met woensdag 17 augustus 2022 is het Zomerkamp voor deelnemers van 13 tot en met 21 jaar en hun hond.
Voor deelnemers van 13 jaar geldt dat ze zelf mogen kiezen aan welk kamp ze willen meedoen.

De locatie is weer het veld en de kantine van KC Delft, in Delft.

Inschrijven kan vanaf 18 april 2022 – Save The Date!

Nog even nagenieten en je alvast verheugen?
Kijk de video impressie en lees de Raadar Special nog eens terug.


 
Auteur: Raad van Beheer


Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend tot 10-01-2022. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

 Kennelnamen 

ALL GLORY TO GOD
BARBET JOYEUX
UUT 'T BEIJERBOSCH
BOND OF TRUST
BRUCCI'S LEGACY
CANEM MUNDI
CERISE DES MONTAGNES
DIKKEDAKS
V.D. FAMEUZE KORDEGARDA
V.D. GIETER VOSJES
GOLDEN SHADOW OF LUNA
V.D. HONINGVALLEI
FROM THE HOT PEPPADEWS
HOUSE OF THE LION BULLS
KJEL EN DJENS
AAN DE LANGELEIJN
MARVELOUS MALINOIS
NOAI'S BEAG
PLACE OF PASSION
V.D. PUURVEENSE HOEVE
RIJSJES
RUSTLING TAILS
SCHIMORTERA'S
SHAFERS
DE STROESEHONDEN
TWINT
UUT DE WALCHERSCHEN'OEK

 
Auteur: Raad van Beheer

In verband met de actuele ontwikkelingen en de geldende Corona-maatregelen heeft het bestuur van de Raad van Beheer besloten de Nieuwjaarsreceptie en de Hond van het Jaar Show, die gepland stonden voor het weekend van 15 en 16 januari 2022, te verzetten.

We hopen deze in een aangepaste vorm en onder de dan geldende voorwaarden te kunnen houden op een later moment. We kijken naar een geschikte datum en locatie in het eerste kwartaal van 2022. Zodra de datum en locatie bekend zijn informeren wij iedereen via onze media.Auteur: Raad van Beheer


Wegens Corona hebben veel shows geen doorgang kunnen vinden of hebben plaatsgevonden zonder erering programma en daardoor ook zonder Junior Handling. Toch wordt er een Finale gehouden tijdens de Kerstwinner 2021!

Schrijf je in voor de kwalificatiewedstrijd.

Let op: het daadwerkelijk doorgaan van de wedstrijd is afhankelijk van de Corona maatregelen en de mogelijkheden die geboden kunnen worden tijdens de Kerst Winner Show. 

In 2020 zijn er slechts twee shows geweest waarbij junioren zich konden kwalificeren voor de finale, namelijk tijdens de hondenshow in Eindhoven en Groningen. Helaas kon de Finale in 2020 niet doorgaan, waardoor de gekwalificeerde junioren nu kunnen deelnemen aan de finale van 2021.

Deze junioren zijn dus automatisch geplaatst voor de finale van 2021. 

Echter, de finalisten die reeds 18 jaar zijn mogen wel deelnemen aan de finale, maar komen niet in aanmerking voor uitzending naar de WDS, EDS of Crufts. Dit is slechts voorbehouden aan finalisten die ten tijde van de finale nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Ook dit jaar zijn helaas ook weer veel shows komen te vervallen en is kwalificatie enkel mogelijk tijdens de hondenshow in Bleiswijk en tijdens een kwalificatiewedstrijd op zaterdag 11 december tijdens de Kerst Winner Show in Gorinchem. De junioren die zich plaatsen tijdens de hondenshow in Bleiswijk gaan automatisch door naar de finale op zondag 12 december.

Kwalificatiewedstrijd

  • Op zaterdag 11 december kunnen alle junioren in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar deelnemen aan de kwalificatiewedstrijd.
  • Tijdens de kwalificatiewedstrijd zullen de junioren beoordeeld worden door 3 keurmeesters.
  • Alle drie de keurmeesters geven de junioren onafhankelijk van elkaar punten die op het eind bij elkaar opgeteld zullen worden
  • De 10 junioren met de meeste punten kwalificeren zich voor de finale van zondag 12 december.
  • Nadat alle junioren zijn beoordeeld en de punten geteld zijn, zullen de finalisten bekend gemaakt worden.Auteur: Raad van Beheer


Tijdens de Algemene Vergadering van 16 oktober jl. zijn er onder meer besluiten genomen ten aanzien van het gebruik van SNP-markers en over het fokverbod (limited registration). De regels daarvoor treden op 15 november 2021 in werking. Het gaat om de volgende artikelen: 

  • SNP: artikel 2 Algemene Voorwaarden van Levering (AVvL)
  • Fokverbod: artikelen I.4, III.14, III.21, III.28 en VIII.9 Kynologisch Reglement (KR)

Daarnaast is besloten de titel van het document waarin alle basisregelgeving is opgenomen om te dopen in ‘Handboek statuten & reglementen Raad van Beheer’. De titel Kynologisch Reglement, die tot nu toe altijd gebruikt, dekt namelijk de lading niet. Naast het KR staan er namelijk nog andere reglementen in.
 
Nieuw is ook dat we voortaan per artikel de datum van inwerkingtreding opnemen. We zijn daarbij teruggegaan tot 1 juli 2020, toen de grote wijziging van het tuchtrecht werd ingevoerd. In het vervolg zullen we steeds bij de wijziging van een artikel de datum van inwerkingtreding toevoegen.
 
Het nieuwe ‘Handboek statuten & reglementen Raad van Beheer’ zoals dat vanaf 15 november 2021 is terug te vinden op de pagina 'Regelgeving' bij 'over ons'.
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/regelgeving/handboek-statuten-reglementen/


Auteur: Raad van Beheer

 

Doe mee met onze enquête!

De laatste jaren is het aantal honden in Nederland sterk toegenomen. Dat zorgt ook voor een toegenomen vraag naar medische zorg door dierenartsen voor honden.

De Raad van Beheer wil graag weten hoe met name de fokkers en eigenaren van rashonden deze medische zorg ervaren. Ook willen we graag horen of dit van invloed is op het houden van honden of de fokkerij.

Wij waarderen het als u als fokker of eigenaar van rashonden hierover een aantal vragen zou willen beantwoorden.

U kunt de enquête invullen tot 19 november op  https://nl.surveymonkey.com/r/rvbdienstendap

Alvast bedankt voor uw medewerking!