Op donderdag 13 juni jl. had een delegatie van het Platform Fairfok een gesprek over de voortgang van Fairfok met minister Carola Schouten. De delegatie bestond uit Rony Doedijns en Roelof Nuberg van de Raad van Beheer, Hille Fieten van de Faculteit Diergeneeskunde/ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) en Conny van Meurs van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de KNMvD. Een ding staat voorop: de minister wil snel concrete resultaten zien.


 

PETscan

De KNMvD vertelde over PETscan 2.0, de database gevuld met diagnoses van dierenartsen, waarmee het ECGG inzichtelijk kan maken welke erfelijke ziekten er voorkomen, bij welke rassen en in welke mate. Het is essentieel dat hier zo veel mogelijk dierenartspraktijken aan bijdragen. De motivatie voor deelname groeit omdat technische belemmeringen zijn weggenomen en PETscan voor de opkomende merkketens binnen de dierenartsensector belangrijke managementinformatie op kan leveren.

Kortsnuiten

De Raad van Beheer deelde mee de fokbegeleidingsplannen voor kortsnuitige rassen op korte termijn gereed te hebben. De Raad van Beheer wil de plannen zo snel als mogelijk in werking laten treden. De kanttekening die wij daarbij maakten was dat de plannen en de afspraken uitsluitend gaan gelden voor de stamboomhonden. Voor de honden die buiten de Raad van Beheer om gefokt worden en waar wij geen invloed  op hebben gelden deze afspraken niet.

Look-alikes

Alle drie Fairfok-partijen wezen op het belemmerende effect dat niet-stamboomhonden kunnen hebben op de resultaten van Fairfok. Bij het grote publiek worden stamboomhonden en look-alikes immers op één hoop geveegd en bepalen look-alikes het imago van bepaalde rassen. Daarnaast leiden toenemende regels en kosten voor stamboomfokkers tot een vlucht naar de niet gecontroleerde markt voor look-alikes, zowel onder kopers als fokkers. Dit maakt fokkers en rasverenigingen voorzichtiger in het nemen van maatregelen en vermindert de snelheid waarmee resultaten behaald kunnen worden. Hoewel men inziet dat het tijd is voor maatregelen is de  inzet van fokkers van stamboomhonden voor een deel afhankelijk van een rechtvaardige aanpak van de look-alike markt. In dit kader, maar ook met verwijzing naar de hoogrisicohonden, wezen wij de minister erop dat er op termijn verplichte afstammingsregistratie voor alle honden zou moeten komen.

Malafide handel

Desgevraagd hebben wij de minister verteld dat bepaalde fokkerijen niet (goed) georganiseerd zijn. Zij wil nu in contact komen met enkele grote handelaren. Verder hebben wij haar bijgepraat over de malafide hondenhandel, met advertenties van zogenaamde 'gelegenheidsnestjes', valse foto’s, huizen die worden afgehuurd om nestjes in een huiselijke omgeving te showen, enzovoort. In dit verband wezen wij op de Belgische regelgeving die aangeeft dat je alleen honden online mag aanbieden als je een registratienummer hebt.

Er is gezamenlijk op gewezen dat het van groot belang is voor het bereiken van de doelen om een veilige omgeving te creëren voor de kopers van puppy’s.
 

Inzichtelijk maken resultaten

De minister erkent de inspanning die gestoken wordt door de Fairfok partners in een gezondere en socialere hond maar heeft gevraagd om deze inspanningen en de daaruit voortkomende resultaten nog beter inzichtelijk te maken.

Dit is essentieel voor het succes en de legitimiteit van Fairfok, ook voor de minister zelf. De vraag, misschien meer zelfs een advies, is niet aan dovemansoren gericht en het Platform Fairfok zal dit de komende periode  veel aandacht gaan geven.

 

Auteur: Raad van Beheer

Best in show

Once A Queen From The Wildfarmer Ranch, Dwergkeeshond, Eig.:  M. Wildeboer

Reserve best in show

Jamaica Sun A Touch Of Freedom,  Afghaanse Windhond , Eig.: Josee Sales

rasgroep 1

Quatresols-gauthier Du Manoir Noble, Briard, Eig.: Susanne Sander

 

rasgroep 2

Rosaceae Gymnocladus, Leonberger, Eig.: Yvonne van Lobenstein

rasgroep 3

Zero Tolerance Van Daelenbroek, Kerry Blue Terrier, Eig. : W.J. Martens

rasgroep 4

Minidogland Take After Sun, Dwergdashond, korthaar, Eig. Philippe Meier

rasgroep 5

Once A Queen From The Wildfarmer Ranch, Dwergkeeshond, Eig.:  M. Wildeboer

rasgroep 6

Roeper's You Got The Look, Beagle, Eig.: Tineke Perfors

rasgroep 7

Nuovo Compagno Du Clos Des Petites Vignes, Bracco Italiano, Eig.: Marjan Buck

rasgroep 8

Woefdram's Abercrombie, Labrador Retriever, Eig.: Sander Nugteren

rasgroep 9

Curlfinch Lieke,  Middenslag Poedel, zwart-wit-bruin, Eig. G.C. Kroes-Vink

 

rasgroep 10

Jamaica Sun A Touch Of Freedom,  Afghaanse Windhond , Eig.: Josee Sales

Alle BOBs vind je op de pagina "overzicht kampioenen en uitslagen tentoonstellingen".

De uitslagen van de Junior Handling vind je op de pagina "Junior Handling 2019" en van de debutanten op de pagina "Debutanten 2018/2019".

Iedereen van harte gefeliciteerd.

 

Auteur: Raad van Beheer

Best in show 

Berner Sennenhond DeVael Loud 'n Proud VDW, NHSB 3011486, Eig.: M. de Wolde

                  

Reserve best in show

Schotse Terrier Lucia's Dream Style Icon, NHSB 3033508, Eig.: B. Smit-Kamerbeek

                             

rasgroep 1

Bearded Collie Happy Adventures Proud To Be Loud, NHSB 3119524, Eig.: J. van Binsbergen

rasgroep 2

Berner Sennenhond DeVael Loud 'n Proud VDW, NHSB 3011486, Eig.: M. de Wolde

                                                                  

rasgroep 3

Schotse Terrier Lucia's Dream Style Icon, NHSB 3033508, Eig.: B. Smit-Kamerbeek

rasgroep 4

Dwergdashond, korthaar Minidogland Take After Sun, NHSB 3050644, Eig.: P. Meier

                                                                   

rasgroep 5

Dwergkeeshond Princ Iz Solnechnogo Lartsa, NHSB 3139339, Eig.: K. de Vries-den Breejen

rasgroep 6

Dalmatiche Hond Spotlight Dancer Quinoa Passion, LOSH 1260719, Eig.: L. Vandendael

                                                                    

rasgroep 7

Bracco Italiano Nuovo Compgno du Clos des Petites Vignes, NHSB 3098967, Eig.: M. Buck

rasgroep 8

Lagotto romagnolo Sem Di Casa Cleo, NHSB BIJL G2-3098730, Eig.: K. van Gemert

                                                                 

rasgroep 9

Chihuahua Misty Meadow's Mad About You, ROI 18/12577, Eig.: T. Lehtinen-Cochetti

rasgroep 10

Whippet Creme Anglaise's Eat My Dust, NHSB 3029295, Eig.: J.W. Akerboom

                                                                    

Alle BOBs vind je op de pagina Overzicht kampioenen en uitslagen tentoonstellingen.

De uitslagen van de Junior Handling staat op de pagina Junior Handling 2019  en van de debutanten op de pagina Debutanten Junior Handling 2018-2019

 

Auteur: Raad van Beheer

Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen voor 10 juli 2019 bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15 juli 2019 de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

Kennelnamen NAW Gegevens aanvrager
BLARICUMSE WOLF 1261 ST BLARICUM
COMING HOME 9265 LN  SUWÂLD
COMME UN OURAGAN 3474 JA  ZEGVELD
DEL URLANDO LUPO 5161 WD  SPRANG-CAPELLE
GENIETEND VAN 8265 JN  KAMPEN
JOY'S ROOTS 4241 AL  ARKEL
KUKIMBIA DASH 4011 KG  ZOELEN
MONCURIEUX 6226 WR  MAASTRICHT
NACADIMA 5235 JN  'S-HERTOGENBOSCH
PAREL V.D. WOLDSTREEK 9628 CS  SIDDEBUREN
PEARLWHITESTARS 1317 KT  ALMERE
SALLANDSREFUGIUM 7431 BE  DIEPENVEEN
THE GENTLE PETANTO BULLS 3262 HR  OUD-BEIJERLAND
V. ALIE'S BEAUTYFARM 9299 HV  ZWAGERBOSCH
V. MAIYOPEARLS 9697 NA  BLYHAM
V. SHARMIRHO 9482 RJ  TYNAARLO
V.D. BRAAMHOEVE 7776 RS  SLAGHAREN
V.D. DORPSHOEVE 8274 AN  WILSUM
V.D. VROLIJKE POOT 5683 JJ  BEST
WOLF OF THE NORTH 1935 EH  EGMOND-BINNEN
WORKING MASTERMINDS 7721 KT  DALFSEN
ZULEIKHA'S DREAM 4454 PX  BORSSELE

Auteur: Raad van Beheer


Naar aanleiding van het rapport over het fokbeleid van de Sint Bernard zal BNNVARA Kassa vanavond in haar uitzending daar aandacht aan geven.
Meer informatie treft u hier aan: https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/zaterdag-in-kassa-epilepsie-bij-sint-bernardshonden-hoe-zit-dat

De redactie heeft de Raad benaderd met een aantal vragen. De beantwoording daarvan treft u hierbij aan.1) In hoeverre was de Raad van Beheer op de hoogte van de in het rapport beschreven problemen rond St. Bernard honden en epilepsie?

De Raad van Beheer heeft kennis genomen van het rapport. Wij weten hoe groot de impact is van een aandoening als epilepsie bij honden. In de eerste plaats is het voor het welzijn van de honden zelf verschrikkelijk. Daarnaast is het ook voor de eigenaren van honden met epilepsie enorm emotioneel om je honden zo te zien lijden. 

De Raad van Beheer was vooraf niet op de hoogte gebracht van de inhoud en de samenstelling van het rapport door Dier en Recht.

Bij de Raad van Beheer zijn meer dan 200 rasverenigingen aangesloten. Rasspecifiek fokbeleid wordt opgesteld door de rasverenigingen die lid zijn bij de Raad van Beheer. De Raad van Beheer registreert de resultaten van een aantal gezondheidsonderzoeken voor honden zoals onder andere heupdysplasie, elleboogdysplasie en oogonderzoeken. De Raad van Beheer is niet op de hoogte van alle individuele gezondheidsproblemen bij iedere afzonderlijke hond. Wel is de Raad van Beheer voortdurend in overleg met verenigingen over hun gezondheidsbeleid en ondernemen wij gezamenlijk actie als dat nodig is voor de verbetering en het welzijn van het ras. 

2) Welke actie heeft de Raad van Beheer genomen naar aanleiding van de informatie die een eigenaar heeft verstrekt?

Wij hebben naar aanleiding van het gesprek met een bezorgde eigenaar, in het kader van hoor en wederhoor, contact opgenomen met de rasvereniging. Wij hebben navraag gedaan welke maatregelen de rasvereniging heeft genomen omtrent het beleid van epilepsie.

Deze informatie is gedeeld met de betrokken rasvereniging die ons gemotiveerd heeft aangegeven waarom de leden tot een bepaald fokbeleid besloten hebben. De vereniging heeft een behoorlijk aantal regels met betrekking tot het fokken van de Sint Bernard. Ook stellen zij een aantal onderzoeken verplicht. Zo mag niet gefokt worden met lijders van epilepsie. Dat is niet alleen een verenigingsregel maar ook een regel die door de Raad van Beheer is opgenomen in haar reglement. 

Dragers zijn nog niet uitgesloten van de fokkerij omdat vooralsnog niet bewezen kan worden of een hond drager dan wel lijder is. Internationale onderzoeken die het gen moeten lokaliseren dat verantwoordelijk is of een hond lijder, drager danwel vrij is, hebben namelijk helaas nog niet tot resultaat geleid. De rasvereniging werkt zowel financieel als inhoudelijk intensief mee aan het verkrijgen van voldoende testmateriaal voor dit onderzoek.
Via een internationale samenwerking tussen de rasverenigingen binnen Europa en met ondersteuning van de universiteit van Hannover, wordt gezocht naar het gen dat epilepsie veroorzaakt bij de Sint Bernard. Daarnaast is er nog een Amerikaans onderzoek gaande dat ook nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Het geeft aan hoe moeilijk het is om het verantwoordelijke gen te lokaliseren. Voor de goede orde geven wij aan dat volgens ons reglement het verboden is om te fokken met zieke honden. 

3) Klopt het dat bij de Raad van Beheer bekend was dat de hond Nikan van het Borgerbos zeer waarschijnlijk drager is van epilepsiegenen?

Dat was ons niet bekend.

4) Hoe kan het dat de hond Nikan van het Borgerbos Nederlands Kampioen wordt in een wedstrijd waarbij de Raad van Beheer betrokken is terwijl bekend is bij de Raad van Beheer dat deze hond zeer waarschijnlijk drager is van epilepsiegenen? Is dit niet diskwalificerend? Is het met deze kennis niet gek om deze hond als toonbeeld voor het ras aan te wijzen?

Een tentoonstelling is een competitie waarbij de honden worden beoordeeld op uiterlijk, gangwerk en gedrag. In totaal: fit for function. Alleen uiterlijk waarneembare aandoeningen kunnen leiden tot diskwalificatie. Het is een algemene internationale regel dat keurmeesters waar zij ook ter wereld keuren, geen kennis mogen nemen van de naam van de hond, de eigenaar en zijn behaalde show, gezondheid en werkresultaten. Onbekendheid met de voorgeschiedenis van de hond voorkomt subjectieve beoordeling. Een keurmeester let tijdens zijn keuring niet alleen op het uiterlijk maar – zeker bij een ras als de Sint Bernard – ook op de beweging en het gedrag van de hond. 

5) Doet de Hollandse Sint Bernard Club voldoende om epilepsie in het ras tegen te gaan?

In overleg met de wetenschappers die nauw betrokken zijn bij de Raad van Beheer hebben wij navraag gedaan naar het actuele beleid met betrekking tot epilepsie bij de Sint Bernard. Aan ons is medegedeeld dat de club ter goeder trouw heeft gehandeld. Met de huidige inzichten met betrekking tot epilepsie en de vererving is een stringenter fokbeleid nodig . Wij zijn hierover met de beide verenigingen die de belangen van het ras behartigen in overleg. Daarbij zal de nadruk liggen op nog diepgaandere fokregels met betrekking tot het fokken met vermeende / verdachte dragers van epilepsie. Ook worden gezamenlijk regels ontwikkeld waaraan alle Sint Bernards met stamboom moeten voldoen, ook die buiten de rasverenigingen om gefokt worden. De vereniging blijft zich inzetten voor het onderzoek naar het gen dat verantwoordelijk is voor deze ziekte. Voorts heeft de vereniging aangegeven dat zij alle dierenartsen op heel korte termijn zullen informeren over deze problematiek binnen het ras en dat zij de dierenartsen aansporen om gegevens over Sint Bernards waarbij epilepsie geconstateerd wordt, te delen met de rasverenigingen en/of de Raad van Beheer. Tot slot zal het bestuur van de rasvereniging in de juni vergadering van de Internationale overkoepeling voor Sint Bernard-verenigingen in de wereld, het probleem aan de orde stellen en vragen om gezamenlijk nog meer actie te ondernemen.

6) Draagt de Raad van Beheer enige verantwoordelijkheid voor de gezondheid van rassen doordat de stambomen voor honden van aangesloten rasverenigingen door de Raad van Beheer worden uitgegeven? En hoe ligt deze verantwoording in verhouding tot die van de rasvereniging en fokkers?

De Raad van Beheer kent algemene regels, controles en voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de Raad van Beheer overgaat tot stamboomafgifte. Deze regels staan in het Kynologisch Reglement en alle fokkers van stamboomhonden moeten zich daar aan houden. In het reglement lees je bijvoorbeeld dat een teef niet gedekt mag worden door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Doet een fokker dat wel, dan geeft de Raad van Beheer geen stambomen af voor de pups die uit die combinatie voortkomen. Wij controleren elk nest stamboompups. Bij de nestcontrole moet de moederhond altijd aanwezig zijn. Niet alleen als het nest geboren is, kijken we hoe de fokker zijn honden houdt. Wij doen dit ook tussendoor. De Raad van Beheer neemt bij alle stamboompups DNA af. Het DNA wordt opgestuurd naar een laboratorium, waar voor iedere pup een DNA-profiel wordt vastgesteld. De DNA-profielen van de ouders worden vervolgens vergeleken met de DNA-profielen van de pups om te bepalen of de afstamming klopt. Deze afstammingscontrole is verplicht voor alle stamboompups. Op de stamboom staat vermeld dat de afstamming van de pup gecontroleerd en correct is: we noemen dat 'geverifieerd door middel van DNA'. Ook wordt dit DNA opgeslagen om te gebruiken voor mogelijke toekomstige gezondheidsonderzoeken.

De algemene regels van de Raad gelden voor alle rassen. De rasverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het fokbeleid voor hun ras(sen). Zij stellen daarvoor een verenigingsfokreglement op. 
Het voorbeeld dat nu aan de orde is, laat zien dat in deze structuur van het bepalen van een fokbeleid voor een ras verbetering mogelijk is voor de Raad van Beheer. We zullen meer dan ooit samen met de rasverenigingen het fokbeleid op moeten zetten, toetsen en daar stringenter op toezien. De Raad van Beheer gaat kijken welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit in de toekomst beter te borgen.

Het is belangrijk om een goed fokbeleid samen te stellen waarbij fokdoelen geprioriteerd worden. Want behalve uitslagen van screeningsonderzoeken (denk hierbij aan onderzoek op afwijkingen aan de heupen (heupdysplasie) of de ogen) is het bijvoorbeeld ook van belang dat de ouders een stabiel karakter hebben.

De fokker blijft altijd eindverantwoordelijk voor de keuze in de ouderdieren en voor de geboren pups. Wij nemen onze verantwoordelijkheid bij de educatie en bewustwording van onze fokkers. Zo geven wij jaarlijks samen met veterinair specialisten tientallen lezingen over gezondheidsaspecten in de fokkerij. 

7) Zijn er verder punten in het rapport van Dier & Recht waar de Raad van Beheer op wil reageren? Waarop dan en wat is de reactie?

De Raad van Beheer werkt samen met de Universiteit Utrecht via het programma PetScan aan het vinden van problemen binnen bepaalde raspopulaties. 

Doordat dierenartsen op een onafhankelijke manier informatie verzamelen zal het mogelijk zijn om een probleem binnen een ras te herkennen. Vervolgens kan door gericht onderzoek gezocht worden naar de oorzaak. Een gericht fokbeleid moet er vervolgens voor zorgen dat de problemen afnemen, ook dit zal zichtbaar worden in PetScan.

Epilepsie is een zeer vervelende ziekte, waarbij de verantwoordelijk genen (of gen) bij de Sint Bernard nog niet bekend is, ondanks de twee grote internationale onderzoeken die op dit moment lopen. De Club heeft een oproep gedaan om vanuit Nederland mee te helpen met het onderzoek naar epilepsie bij de Sint Bernard. We hopen dat met het rapport en uw uitzending er meer mensen zullen meewerken aan het onderzoek. Wanneer het lukt om de mutatie te vinden en een genetische test te ontwikkelen kan er met gericht fokbeleid gezorgd worden dat er geen enkele Sint Bernard meer aan deze vorm van epilepsie hoeft te lijden.

Zoals aangegeven zullen wij samen met de veterinair specialist op zeer korte termijn in overleg gaan met de rasverenigingen over het fokbeleid om erop toe te zien dat dit zo snel mogelijk aangepast wordt naar de huidige inzichten. 
Andere rasverenigingen die met epilepsie in het ras te maken hadden, hebben hiervoor maatregelen getroffen die aangeven dat er niet gefokt mag worden ‘met van epilepsie verdachte afstamming’. Dit is een voorbeeld van concrete maatregelen die succesvol kunnen zijn in het terugdringen van deze vervelende ziekte. Dit zullen wij ook doorzetten naar de overige rasverenigingen waar dit probleem mogelijk een rol speelt.

Auteur: Raad van Beheer


Op 9 mei heeft de Raad van Beheer een prettig en constructief gesprek gehad met het ministerie van LNV over het rapport fokken met kortsnuitige honden. In het rapport staan normen voor handhaving op fokken met kortsnuitige hondenrassen (artikel 3.4 van het besluit Houders van dieren). 

Het gesprek met het ministerie ging over de inhoud en de gevolgen van het rapport voor de betrokken rassen.

Resultaat van het gesprek is dat de Raad van Beheer de ruimte krijgt om op korte termijn een voorstel te doen voor criteria en reglementering van de fokkerij van stamboomhonden van kortsnuitige rassen. Hierbij zou de reglementering ook gelden voor de registratie van importhonden met stamboom. Na indiening van het voorstel zal er een vervolggesprek komen. 

De doelstelling van de Raad van Beheer blijft de continuïteit van verantwoorde fokkerij van gezonde rashonden zonder schadelijke raskenmerken.

Het ministerie heeft aangegeven dat de handhavingslijn die zij heeft gepubliceerd vooralsnog onveranderd van kracht blijft. Dit betekent dat de NVWA de gepubliceerde criteria voor de controle en handhaving kan inzetten.


Auteur: Raad van Beheer


Op 22 maart jl. publiceerde de Raad van Beheer haar standpunt over het recent verschenen rapport fokken met kortsnuitige honden. In het rapport wordt duidelijk gesproken over voorstellen voor de handhaving op de normen van het rapport. Dit hebben wij overgenomen in onze communicatie over het rapport. 
Inmiddels is het rapport gepubliceerd in de Staatscourant. Aangezien de resultaten van het onderzoek een uitwerking zijn van bestaande regelgeving is het mogelijk dat na publicatie in de staatscourant de NVWA de criteria voor de controle en handhaving gaat inzetten.


Begin mei heeft de Raad van Beheer een gesprek met het Ministerie om de inhoud en de gevolgen van het rapport voor de betrokken rassen te bespreken. Wij kunnen u tevens melden dat enkele rasverenigingen van kortsnuitige rassen het initiatief hebben genomen om na afstemming met de Raad van Beheer in gesprek te gaan met het Ministerie en hen de vraag te stellen hoe om te gaan met het rapport in relatie tot een verantwoorde fokkerij van de rassen die zij vertegenwoordigen. 

Op basis van de normen uit het rapport zou geconcludeerd kunnen worden dat het fokken met bepaalde kortsnuitige rassen leidt tot normoverschrijdingen en daarmee tot overtredingen van artikel 2.6, lid 2 van de Wet dieren i.v.m. artikel 3.4 van het besluit Houders van dieren. 

Dit is als algemene norm onwenselijk binnen de huidige populatie. Binnen de fokkerij, vanuit enkele rasverenigingen en ook vanuit de Raad van Beheer, wordt nationaal en internationaal een duidelijke koers gekozen op het gebied van bevordering van de gezondheid binnen rashonden populaties. We vinden dat er met de gezonde honden van deze rassen die vrij zijn van welzijnsbeperkende aandoeningen en raskenmerken gefokt moet kunnen worden.

De Raad van Beheer wil samen met de betreffende rasverenigingen en fokkers onze verantwoordelijkheid nemen voor de honden die via onze stamboomprocedure gefokt worden. Wel verwachten wij van de overheid dat zij haar verantwoordelijkheid oppakt richting de niet-rashonden en de import van deze dieren om te komen tot een level playing field. Daarnaast gaan wij er vanuit dat de overheid het beleid ook internationaal zal verdedigen. Wij zullen dit in onze overleggen met de overheid duidelijk naar voren brengen.

In de voortgangsrapportage Fairfok (2019) geeft de Raad van Beheer aan hoe we met elkaar goede stappen in de fokkerij kunnen maken. Zo zijn er al regels actief en zijn er vervolgplannen voor het toepassen van outcross, fokken met look-alikes en voor verplichte gezondheidsonderzoeken omschreven. Hopelijk kunnen wij op korte termijn nog extra mogelijkheden bieden in bovenstaande procedures binnen de fokkerij. De Raad van Beheer is positief over de initiatieven die binnen sommige rassen al worden genomen omtrent het doen van proefkruisingen. Vanuit de werkgroep fokkerij en gezondheid worden deze plannen mede voorbereid voor besluitvorming door de leden.  

De Raad van Beheer zal tijdens het gesprek met het Ministerie aangeven op korte termijn een informatieavond te willen organiseren over de fokkerij van kortsnuitige rassen in Nederland. Daarbij vinden wij het nadrukkelijk van belang dat ook de beleidsmakers en handhavers aanwezig zijn.


Auteur: Raad van Beheer