De Raad van Dieraangelegenheden (RDA) heeft een voorstel voor de Tweede Kamer gepubliceerd, waarin wordt geadviseerd om hoog-risicohonden en hun eigenaren onder controle te houden aan de hand van verschillende dieronvriendelijke maatregelen. De RDA adviseert om experts een lijst van hoog-risicohonden op te laten stellen, waarbij de lijst van de Hondenbescherming als leidraad wordt gebruikt.
Op die lijst staat de Akita, omdat (kruisingen van) de Akita in een ver verleden ingezet werden als vechthond.

De Raad van Dieraangelegenheden (RDA) heeft een voorstel voor de Tweede Kamer gepubliceerd, waarin wordt geadviseerd om hoog-risicohonden en hun eigenaren onder controle te houden aan de hand van verschillende dieronvriendelijke maatregelen. De RDA adviseert om experts een lijst van hoog-risicohonden op te laten stellen. 

De Hondenbescherming heeft al een lijst met hoog-risicohonden, welke de RDA als basis wil gebruiken voor een nog op te stellen definitieve lijst met ook kruisingen en look-a-likes van hoog-risico honden.
Op deze lijst prijkt de Akita, daar terecht gekomen omdat in een bepaalde periode van de geschiedenis (kruisingen van) Akita's werden gebruikt als vechthond.

Nippon Inu heeft haar standpunt gedeeld met de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, en gevraagd om ons te steunen ,-rasvereniging, eigenaren en honden- middels de contacten die zij heeft met de overheid.

Grote verschillen tussen de FCI rasstandaard en de JKC rasstandaard -Clubfokker N. Reimerink attendeerde ons daar op-, zorgden er voor dat Nippon Inu in maart 2014 contact opnam met Mr. Takemi Nagamura, toenmalig voorzitter van de JKC.
Met name de foutief overgenomen kleuren waren reden om ons in te zetten voor een correct vertaalde rasstandaard van de Shikoku.

De rasstandaard gaf aan:
Rood sesam : Basiskleur van rode haren met mix van zwarte haren.
Sesam : Gelijke mix van witte en zwarte haren.
Zwart sesam : Meer zwarte dan witte haren.

Dit is nu gewijzigd in:
Sesam: Goede mix van zwart, rood en witte haren in het geheel
Rood
Black and Tan

Tevens zijn alle andere vertaalfouten gecorrigeerd.

De Nederlandse vertaling vindt u HIER.

Ook de FCI rasstandaard van de Kishu is gewijzigd conform de JKC standaard.
De wijzigingen ten opzichte van de vorige rasstandaard zijn vet afgedrukt.

De Nederlandse vertaling vindt u HIER.

 

In 2014 heeft Nippon Inu contact opgenomen met de JKC, vanwege afwijkingen van de FCI rasstandaarden in vergelijking met de JKC standaarden.
Mr. Yuji Ueada, managing director van de internationale sectie van de Japan Kennel Club, heeft ons toen laten weten dat er verschillende stappen moeten worden ondernomen om de FCI standaard te wijzigen, maar dat het in gang gezet zou worden.

Vandaag is de nieuwe rasstandaard van de Shiba gepubliceerd.
Het dikgedrukte is toegevoegd/gewijzigd.

De Nederlandse vertaling vindt u HIER.


Het bestuur van Nippon Inu heeft in april 2016 een klacht ingediend bij het bestuur van de Raad van beheer inzake de criteria voor het uitreiken van erespelden.
Naar aanleiding van onze brief is het volgende criterium voor het verkrijgen van een erespeld toegevoegd:
”De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, anders dan voor een boete van ten hoogstens 250,- euro.”

Er werd helaas niets gedaan met ons voorstel dat bij een voordracht voor een erespeld aangetoond dient te worden dat de fokker in kwestie een pro actief gezondheidsbeleid voert en niet met zieke honden gefokt heeft. 

Op aandringen van Nippon Inu heeft het bestuur van de Raad van Beheer het uitvoeringsreglement voor het verkrijgen van een erespeld nu toch verder aangepast.
Naast het fokken van een significant aantal kampioenen is nu ook de bijdrage aan de gezondheid van het ras een criterium.

De door ons voorgestelde wijzigingen zijn geel gearceerd en gaan in op 1 februari 2017.

www.houdenvanhonden.nl/contentassets/d4ae26691c934fed8e304489d2870236/2017-uitvoeringsregels-onderscheidingen.pdf


Erespeld

Beste Akita en American Akita fokkers.

Eindelijk is het dan definitief, op 1 januari 2017 gaat het nieuwe convenant Akita/American Akita van kracht!
Wij zijn hier erg blij mee omdat het heel hard nodig was om de aankeuringsleeftijd voor pups te verlagen om het gebruik van niet-FCI reuen te vergemakkelijken.
Dit is natuurlijk van belang om de genenpool van de (American) Akita in Nederland te verbreden.

In het nieuwe convenant staat de minimale aankeuringsleeftijd voor pups die geboren zijn uit niet-FCI reuen uit landen waar geen rassenscheiding is op 12 weken, voor importen uit niet FCI-landen waar geen rassenscheiding is op 15 weken. 
Tevens is het met het nieuwe convenant mogelijk om niet-FCI reuen die tijdelijk hier zijn, maar nog niet aangekeurd zijn ten tijde van de dekking, nadien aan te laten keuren.
De stambomen worden aangehouden totdat de reu dan wel de pups zijn aangekeurd.

Nieuwsitems uitgebracht door de Raad van Beheer.

De uitslagen worden gepubliceerd vanaf officiële bronnen zoals het tentoonstellingssecretariaat of de Raad van Beheer. Typefouten voorbehouden.