Grote verschillen tussen de FCI rasstandaard en de JKC rasstandaard -Clubfokker N. Reimerink attendeerde ons daar op-, zorgden er voor dat Nippon Inu in maart 2014 contact opnam met Mr. Takemi Nagamura, toenmalig voorzitter van de JKC.
Met name de foutief overgenomen kleuren waren reden om ons in te zetten voor een correct vertaalde rasstandaard van de Shikoku.

De rasstandaard gaf aan:
Rood sesam : Basiskleur van rode haren met mix van zwarte haren.
Sesam : Gelijke mix van witte en zwarte haren.
Zwart sesam : Meer zwarte dan witte haren.

Dit is nu gewijzigd in:
Sesam: Goede mix van zwart, rood en witte haren in het geheel
Rood
Black and Tan

Tevens zijn alle andere vertaalfouten gecorrigeerd.

De Nederlandse vertaling vindt u HIER.

Ook de FCI rasstandaard van de Kishu is gewijzigd conform de JKC standaard.
De wijzigingen ten opzichte van de vorige rasstandaard zijn vet afgedrukt.

De Nederlandse vertaling vindt u HIER.

 

In 2014 heeft Nippon Inu contact opgenomen met de JKC, vanwege afwijkingen van de FCI rasstandaarden in vergelijking met de JKC standaarden.
Mr. Yuji Ueada, managing director van de internationale sectie van de Japan Kennel Club, heeft ons toen laten weten dat er verschillende stappen moeten worden ondernomen om de FCI standaard te wijzigen, maar dat het in gang gezet zou worden.

Vandaag is de nieuwe rasstandaard van de Shiba gepubliceerd.
Het dikgedrukte is toegevoegd/gewijzigd.

De Nederlandse vertaling vindt u HIER.


Het bestuur van Nippon Inu heeft in april 2016 een klacht ingediend bij het bestuur van de Raad van beheer inzake de criteria voor het uitreiken van erespelden.
Naar aanleiding van onze brief is het volgende criterium voor het verkrijgen van een erespeld toegevoegd:
”De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, anders dan voor een boete van ten hoogstens 250,- euro.”

Er werd helaas niets gedaan met ons voorstel dat bij een voordracht voor een erespeld aangetoond dient te worden dat de fokker in kwestie een pro actief gezondheidsbeleid voert en niet met zieke honden gefokt heeft. 

Op aandringen van Nippon Inu heeft het bestuur van de Raad van Beheer het uitvoeringsreglement voor het verkrijgen van een erespeld nu toch verder aangepast.
Naast het fokken van een significant aantal kampioenen is nu ook de bijdrage aan de gezondheid van het ras een criterium.

De door ons voorgestelde wijzigingen zijn geel gearceerd en gaan in op 1 februari 2017.

www.houdenvanhonden.nl/contentassets/d4ae26691c934fed8e304489d2870236/2017-uitvoeringsregels-onderscheidingen.pdf


Erespeld

Beste Akita en American Akita fokkers.

Eindelijk is het dan definitief, op 1 januari 2017 gaat het nieuwe convenant Akita/American Akita van kracht!
Wij zijn hier erg blij mee omdat het heel hard nodig was om de aankeuringsleeftijd voor pups te verlagen om het gebruik van niet-FCI reuen te vergemakkelijken.
Dit is natuurlijk van belang om de genenpool van de (American) Akita in Nederland te verbreden.

In het nieuwe convenant staat de minimale aankeuringsleeftijd voor pups die geboren zijn uit niet-FCI reuen uit landen waar geen rassenscheiding is op 12 weken, voor importen uit niet FCI-landen waar geen rassenscheiding is op 15 weken. 
Tevens is het met het nieuwe convenant mogelijk om niet-FCI reuen die tijdelijk hier zijn, maar nog niet aangekeurd zijn ten tijde van de dekking, nadien aan te laten keuren.
De stambomen worden aangehouden totdat de reu dan wel de pups zijn aangekeurd.


5 jubileumNIPPON INU BESTAAT 5 JAAR!

En dat vieren wij graag samen met u op 27 mei 2017.
Locatie: KC Uden, Zeelandsedijk 18, 5408 SM Volkel.

In december 2011 werd Nippon Inu opgericht en vervolgens in april 2012 erkend door de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.
Het jaar 2017 zal daarom in het teken staan van het 5-jarig bestaan van Nippon Inu.

Het bestuur en de evenementencommissie zijn daarom druk bezig met de voorbereidingen van een geweldig evenement wat zal bestaan uit een aantal onderdelen.

KCM2017

Met (Dubbel) CAC en titel "Clubwinnaar 2017"

Vooraanstaande rasspecialisten zullen onze Kampioens Clubmatch komen keuren.
Nieuw dit jaar is de "fokkerijklasse".

> INFORMATIE EN INSCHRIJVEN KAMPIOENS CLUBMATCH

Fun keuringen

De Funkeuring is voor honden die niet aan een KCM deel kunnen nemen of nooit voor een uitmuntende kwalificatie in aanmerking kunnen komen.
U kunt inschrijven in de volgende klassen:

  • Babyklasse (voor pups van 3 tot 4 maanden)
  • Honden met niet erkende kleuren
  • Honden met niet erkende vachten (Langhaar)
  • Castraten of honden zonder of met slechts 1 ingedaalde teelbal
  • Honden met een (diskwalificerende) fout

> INFORMATIE EN INSCHRIJVEN FUN-KEURINGEN

Activiteiten

Over de gehele dag worden er verschillende activiteiten aangeboden om aan deel te nemen.
Deelname is voor iedereen GRATIS!

  • Renbaan
  • Agility
  • Hondenspeeltjes maken
  • Kind-Hond Show
  • Schatzoektocht

Naast dit alles kunnen alle leden en deelnemers aan de KCM of Fun-Keuring  GRATIS een prachtig kalligrafie werkje laten maken.
Naoki Kuribara  schildert een door u gekozen naam of woord op Japans rijstpapier.

> INFORMATIE EN INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN

BBQ2 

Vanwege het 5-jarige bestaan van Nippon Inu nodigen wij alle leden uit voor een BBQ-lunch. Voor leden is de BBQ GRATIS!
Ook als u niet heeft ingeschreven voor de genoemde activiteiten, bent u van harte welkom om gezellig te komen kijken en deel te nemen aan de BBQ.

Niet-leden kunnen tegen geringe kosten een BBQ bestellen.

> INFORMATIE EN RESERVEREN BBQ 

Wij verheugen ons enorm op uw komst en gaan er samen met u een onvergetelijke dag van maken. Graag tot 27 mei!

NIPPON INU en NVBBS hebben een formele klacht ingediend bij het bestuur van de Raad van Beheer, met betrekking tot de keurafspraken die voorzitter en vice-voorzitter Raad van Beheer hebben gemaakt dan wel niet hebben afgezegd voor de CKU (Chinese Kennel Club) Show op 20 tm 23 oktober 2016.

NVBBS en Nippon Inu stellen zich op het standpunt dat de onderhavige keurafspraken haaks staan op het gewijzigde
standpunt van de Raad van Beheer inzake de WDS2019 in China. Dit gewijzigde standpunt kwam tot stand op basis van
een initiatiefvoorstel van NVBBS en Nippon Inu, waarvoor het bestuur voorafgaand aan de AV d.d. 11-06-2016 een
negatief stemadvies gegeven heeft. Ter vergadering heeft het bestuur - na zich teruggetrokken te hebben om het voorstel
te bekijken - haar negatieve advies omgezet in een positief advies omdat zij het een goed voorstel vond en het aansloot op
het eerdere standpunt van het bestuur. Dit standpunt, nu een standpunt van de Raad van Beheer i.p.v. een standpunt van
het bestuur van de Raad van Beheer, is vervolgens met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen, gepubliceerd,
naar alle Aangesloten Verenigingen én naar alle keurmeesters gemaild.

Vervolgens heeft het bestuur - op aandringen van NVBBS, Nippon Inu en Airedale Terrier Club Nederland - op 22 juni jl.
een donatie van € 5.000,00 overgemaakt naar The Animal Hope and Wellness Foundation van Marc Ching, waarmee door
de Raad van Beheer wederom een niet mis te verstaan signaal tégen de gruwelpraktijken met honden in Azië, en met name in Yulin China, afgegeven is.

De onderhavige keurafspraken van de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Beheer druisen regelrecht tegen het standpunt van de Vereniging Raad van Beheer in en hadden, indien deze op 11 juni jl. al vaststonden, direct afgezegd moeten worden.
Keuruitnodigingen van de CKU die na deze datum ontvangen zijn hadden geweigerd dienen te worden.

Met het niet afzeggen dan wel aannemen van deze keuruitnodigingen hebben de voorzitter en vice-voorzitter ons inziens in strijd met de Gedragscode Raad van Beheer gehandeld.

Nieuws 28-09-2016: Gerard Jipping en John Wauben zien van keurafspraken af

Jipping Wauben CKU

Nieuwsitems uitgebracht door de Raad van Beheer.

De uitslagen worden gepubliceerd vanaf officiële bronnen zoals het tentoonstellingssecretariaat of de Raad van Beheer. Typefouten voorbehouden.