Johnnie Heesakkers Fotografie heeft op onze KCM prachtige studiofoto's gemaakt.
Deze zijn te bestellen via zijn Oypo website 

De overige foto's kunt u bekijken in het FOTOALBUM van onze website.

 
BIS15

Op 28 november 2015 vond de 4de Kampioens Clubmatch van de Nippon Inu plaats.

Best in Show werd de Shiba teef: 
Choufume Go Shirakayasou, CIB, NL,BE,DE,HU,CZ Kamp. BW-LUX'14, EW'14 van W. van der Meer

Reserve Best in Show werd de Shikoku:
Takaou Go Hata Inoshishisou, NJK, JW-W'14  van N.C. Reimerink & E.A. Richter

De uitslagen vindt u HIER
De foto's vindt u in het FOTOALBUM

KCM15 

Wij danken keurmeesters Mw. H. Assenmacher-Feyel en Mw. S. Faust, alle medewerkers, Dogcenter Zalbommel voor wederom een goede verzorging en last but not least de exposanten voor hun sportieve deelname.

Het aantal inschrijvingen voor onze Kampioens Clubmatch op 28 november 2015 in Dogcenter Zaltbommel is bekend.
Met veel plezier zien wij er naar uit om u allemaal te ontmoeten!
Graag tot dan.

Ook toeschouwers zijn van harte welkom om al deze prachtige honden te komen bewonderen. De entree is gratis.


inschrijvingen15

Op 31 oktober 2015 vond het rasexamen Shiba plaats, wat geëxamineerd werd door Mevr. Erna Upmeijer en Mevr. Elly Weijenborg-Weggenmans.
Drie van de zes kandidaten zijn geslaagd. Wij feliciteren mw. Roel van Veen-Keur, mw. Hannie Vink en dhr. Rob Douma met hun behaalde examen.

Wij willen de leden die met hun honden aanwezig waren heel hartelijk danken voor hun medewerking. 
Nanda Lammers met Amatsu
Ilone Kooijmans met Sisi
Patrick Klaassen met Kaito
Patricia van Ginneken met Tatsu

Van het bestuur waren aanwezig Remko van Ginneken met Rontu en Monique van Gestel met Cha-goi.

Extra dank gaat uit naar mw. Erna Upmeijer en dhr. Rony Doedijns voor het begeleiden van het opleidingstraject.

rasex shiba 15 1

rasex shiba 15 6

rasex shiba 15 5
Mevrouw Roel van Veen-Keur (links) wordt gefeliciteerd door Ilone Kooijmans.

rasex shiba 15 4
Mevrouw Hannie Vink (rechts) krijgt de felicitaties van secretaris Irma Jansen

rasex shiba 15 3
De heer Rob Douma is in zijn nopjes met zijn behaalde examen.

rasex shiba 15 2
De examinatoren, de dames Erna Upmeijer en Elly Weijenborg-Weggemans.

SHIBA TEEF SPOOKY IS HERPLAATST

Door privé omstandigheden is de eigenaar van Spooky op zoek naar een gezin die haar een nieuw thuis kan geven.

 

Onder de hoede van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) hebben dierenartsen een richtlijn opgesteld: 'Veterinair handelen inzake welzijnsrisico’s bij honden en katten met erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken'. Deze richtlijn is één van de maatregelen uit het projectplan ‘Fairfok: de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’.

Dierenartsen hebben vanaf nu de mogelijkheid de richtlijn door te nemen en te toetsen in de praktijk. Het bestuur van de KNMvD zal deze richtlijn vervolgens vaststellen in december dit jaar.

De richtlijn geeft handvatten aan dierenartsen hoe zij om moeten gaan met een erfelijke aandoening of schadelijk raskenmerk bij een hond richting eigenaar of fokker.
De richtlijn spitst zich toe focust zich op vier onderdelen:
1. Welzijnsrisico’s die ontstaan: Hoe weet je dat een dier een probleem heeft? Hoe beoordeel je hoeveel last hij ervan heeft? Hoe communiceer je dat met de eigenaar.
2. Advisering van de dierenarts bij de aanschaf van een hond of kat.
3. Bijdrage van dierenartsen aan een rationele selectie met behulp van (gegevens in) hun administratie.
4. Adviezen hoe om te gaan met de geplande keizersneden en vroege castratie; beiden worden afgeraden.

Daar waar mogelijk, geeft de richtlijn aan wat de wettelijke kaders zijn.

De richtlijn moet de dierenarts in de praktijk helpen bij het maken van de juiste keuzes. Het zijn geen voorgeschreven handelwijzen, maar is wel de richting die een grote groep wetenschappers en practici als de beste manier van behandelen zien. Wanneer een dierenarts niet via de richtlijn werkt, moet hij kunnen uitleggen (en vastleggen) waarom hij dat niet doet.
In de komende Raadar lees je meer over het ontstaan en de adviezen in deze richtlijn.
Het volledige document is hieronder in te zien.

pdf Klik hier om als pdf te downloaden

 


 

Cover sept1552 pagina's leesplezier valt vandaag weer bij onze leden in de brievenbus!
Het magazine is los te koop in onze clubwinkel.

Als lid zult u elk kwartaal ons fraaie magazine ontvangen, lees HIER meer over het lidmaatschap:

Houd met het lezen ook uw telefoon of tablet bij de hand, en verkrijg in dit magazine extra informatie met Layar bij het artikel over glaucoom bij Shiba's.

In dit nummer verder nog:
- Foto's van de Familiedag 2015
- Een geweldige vakantie die eindigde in quarantaine!
- Yulin Dog Meatfestival
- De kunst van het tentoonstellen van je hond
- De Matagi Akita
- Waterwerk, ook een sport voor "Japanners"
En nog heel veel meer! 

Nieuwsitems uitgebracht door de Raad van Beheer.

De uitslagen worden gepubliceerd vanaf officiële bronnen zoals het tentoonstellingssecretariaat of de Raad van Beheer. Typefouten voorbehouden.